• +(183) 76 90 18
 • info@authenticiteitinbeeld.nl

Authenticiteit en authentiek

Authenticiteit en authentiek

Alle informatie over authenticiteit en authentiek gedrag voor jou op één plek. Wat betekenen deze woorden en waarom staan authenticiteit en authentiek gedrag zo in de belangstelling? Op Wikipedia vind je de volgende definitie:

“Authenticiteit is een technische term in de existentialistische filosofie. In deze filosofie wordt het bewuste zelf gezien als iets wat een adequaat begrip moet vormen van het zijn in de materiële wereld en van het omgaan met externe krachten en invloeden die erg verschillend en anders zijn dan zichzelf. Authenticiteit is de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, geest, of karakter, ondanks deze externe impulsen.”

Authenticiteit is de mate waarin jij trouw blijft aan jezelf. Jij bepaalt wie jij wilt zijn ondanks de druk van buitenaf. Authenticiteit gaat om een filosofie en een filosofie staat voor iets waarin jij gelooft, een overtuiging. Deze overtuiging gaat er van uit dat jij bewust bent van jouw gedrag en hoe jij dit laat aansluiten op wie jij wilt zijn. Je blijft trouw aan jouw gedrag ondanks de krachten van jouw omgeving die op jou inwerken. In deze filosofie zijn jouw belangrijkste waarden jouw kompas. Hoe zorg jij er voor dat je authentiek gedrag vertoont?

Het lijkt eenvoudig maar is in de praktijk vaak lastiger dan je denkt. Eerst gaat om te weten wat jouw belangrijkste waardes zijn. De volgende stap is om jouw gedrag op deze waardes te laten aansluiten. Het mooie en gelijk ook het effectieve aan waardes is dat er emoties aan zijn gekoppeld. Je voelt jouw waarde als het ware. Hoe voelt het om respect voor jou te hebben? Hoe voelt het als anderen liefde geven aan je? Hoe voelt het als je onrechtvaardig wordt behandeld? Het is dus belangrijk om in verbinding te staan met wat je voelt. Dit gevoel helpt je op weg om te kiezen welk gedrag dit gevoel versterkt of ontkracht. Als je respectloos reageert, hoe voelt dit dan en hoe voelt het als je respectvol reageert? Zo zie je dat het herkennen van je gevoelens, je letterlijk in verbinding brengt met jouw zintuigen. Jouw zintuigen nemen waar en die waarnemingen veroorzaken gevoelens.

authenticiteit en authentiek

“Wie ben je?” Is een vraag die voor veel mensen moeilijk te beantwoorden valt. Je bent een man of vrouw, je hebt een bepaalde lengte, kleur ogen, huidkleur etc. Dit zijn eigenschappen die moeilijk te wijzigen zijn van jouw identiteit. Dit geldt ook voor jouw karaktertrekken. Wat veel makkelijker te beïnvloeden valt, is jouw gedrag.

Laat jij jouw gedrag beïnvloeden door externe krachten waardoor je minder authentiek overkomt? Het antwoord hierop is een volmondig ja! Het is verdraaid lastig om onder elke omstandigheid authentiek gedrag te vertonen.

Authenticiteit en authentiek

Er zijn drie beelden over jou waar je dagelijks mee te maken krijgt: Je identiteit, je zelfbeeld en je imago. Je identiteit, heb je net begrepen, ligt redelijk vast, je zelfbeeld is het verhaal wat jij iedereen over jouzelf vertelt en jouw imago is het verhaal wat anderen over jou vertellen. Je hebt een identiteit, je hebt een indruk over jezelf en je maakt een indruk bij anderen.

Mijn definitie over authenticiteit en authentiek gedrag is om deze drie beelden zo dicht mogelijk bij elkaar te laten komen.

Een synoniem voor authenticiteit is ‘oorspronkelijkheid’. Laten we terug gaan naar onze oorspronkelijkheid waarin de mens zich steeds meer ging onderscheiden van alle andere zoogdieren. Een unieke eigenschap van de mens is wilskracht. Dit is misschien niet het eerste begrip wat in je opkomt om te benoemen waarin de mens zich van de dieren onderscheidt. Toch is dit de belangrijkste sleutel naar authenticiteit en authentiek gedrag.

Wilskracht is nodig om te leren hoe je iets kunt verbeteren. Bestuderen, analyseren, uitproberen en reflecteren helpen je in het leveren van betere resultaten. Dit doet de mens sneller dan de evolutie en daar betalen we tegenwoordig allemaal de tol van. Evolutionair gezien horen we in groepen te leven om te kunnen overleven. Daarop zijn onze zintuigen en menselijke instincten ontwikkeld door Moeder Natuur. Het gedrag wat daarbij hoort staat soms haaks op het gedrag wat de hoogontwikkelde maatschappij om ons heen nodig heeft.

authenticiteit en authentiek

Om in groepsverband te kunnen leven met elkaar zijn samenwerken, harmonie, respect, eerlijkheid en leren belangrijke waardes. Met egoïsme, dominantie, competitie, macht en arrogantie, zeg maar het ‘werken met ellebogen’, zijn waardes waarmee je snel tienduizenden jaren geleden uit de groep werd gekegeld. Zonder groep kon je toen niet overleven. Tegen deze waardes heb je een ‘natuurlijke afkeer’. Met de waardes voor groepsverband, ervaar je een ‘natuurlijke verbinding’.

Voor de ‘leden van die teams’ uit die verre oudheid, betekende dit om gedrag te laten zien wat deze waardes versterken en gedrag af te leren wat deze waardes verzwakken. Wilskracht tonen om het gedrag van dierlijke instincten te onderdrukken zoals ‘pakken wat je krijgen kunt’ en ‘vechten om je plek’.

authenticiteit en authentiek

Authentiek leiderschap begint bij het helder hebben van je eigen normen en waarden. Normen zijn de regels en verwachtingen die we hebben over hoe mensen zich moeten gedragen in verschillende situaties. Deze normen kunnen voortkomen uit onze persoonlijke ervaringen en opvoeding, maar ook uit de cultuur en normen van de organisatie waar we werken. Het is belangrijk om je eigen normenpatroon te kennen, omdat dit bepaalt hoe je omgaat met situaties op de werkvloer en welke keuzes je maakt. Door bewust te zijn van je eigen normen, kan je ook beter begrijpen waarom je allergisch reageert op bepaalde gedragingen van anderen. Authentieke leiders zijn zich bewust van hun eigen normen en waarden en handelen hiernaar, terwijl ze ook ruimte geven aan de normen en waarden van anderen. Dit creëert een werkomgeving waarin open communicatie en respect voor elkaar centraal staan.

Gedrag dat past bij jouw persoonlijkheid, geest of karakter komt vooral ten uiting in jouw persoonlijke kernwaardes. Hoe jij deze waardes in gedrag laat zien, maakt jou authentiek. Alle vormen van druk dreigen jou te verwijderen van jouw authentieke gedrag. Hoe is dit nu te verklaren?

Kijk naar het verhaal dat jij over jezelf vertelt en wat anderen over jezelf vertellen. Komen deze verhalen helemaal overeen met jouw identiteit? Nee, hoe komt dat? Het wordt tijd om met veel trompetgeschal de schijnwerpers te richten op het ego. Zonder al die toeters en bellen heeft het ego weinig zin om op het grote podium te verschijnen. Zie ook Als je ego wint, verlies je. Jouw ego verzint de beste verhalen over jou om indruk te maken op anderen.

authenticiteit en authentiek

Jouw ego vindt het niet erg om deze verhalen aan te dikken en jouw ego neemt het niet zo nauw met feiten en de realiteit. Jouw ego maakt je in jouw ogen onweerstaanbaar en dat is ook de essentie van jouw ego. Alles wat jouw onweerstaanbaarheid in gevaar brengt, wordt door jouw ego ontkend of bestreden. Jouw ego moet er niet aan denken om genegeerd of gemeden te worden. Je kansen op een partner zijn dan verspeeld en wie wil er dan nog met zo’n ‘kneusje’ omgaan. Moeder Natuur is hier erg resoluut in: wie niet voor nageslacht zorgt, is overbodig. Jouw menselijke ego maakt van ‘een kneusje zijn’ geen big deal, want als ‘slachtoffer’ zijn er weer genoeg mensen die dit zielig vinden en je willen helpen. Zo hoor je er toch weer bij en sta je niet alleen.

authenticiteit en authentiek

Geen wonder dat jouw ego list en bedrog niet schuwt, als het om geaccepteerd worden draait. Heeft dit met authenticiteit en authentiek gedrag te maken? Nee, absoluut niet. Dit gedrag past bij vechten of vluchten. Hoe kun je jouw ego enigszins in het gareel gehouden? Op de eerste plaats door ‘hem’ te herkennen. Zit er in jouw uitspraken geen oplossing dan kun je met grote zekerheid er van uitgaan dat het van jouw ego afkomstig is: “Dat lukte me niet omdat ik te weinig tijd heb gekregen”, “Mijn baas heeft een hekel aan mij en daar kan ik niets goed bij doen”, “Mijn partner kan niet communiceren”, “Ik heb mijn best gedaan”, enzovoorts. Je hoort in deze uitspraken geen oplossingen. Je ego wilt je hiermee duidelijk maken dat het nooit aan jou kan hebben gelegen, maar dat dit aan anderen ligt of aan de omstandigheden valt te wijten.

authenticiteit en authentiek

Wat ook helpt om je geen zand in de ogen te laten strooien door jouw ego, zijn de feiten onder ogen te willen zien. Vooral ‘willen’ zien! “Wat is mogelijk?” en “Wat kan ik hiervan leren?”, zijn vragen die de opgetrokken mist van het ego laten opstijgen. Het gaat er niet om wat je denkt en vindt, maar om wat je feitelijk waarneemt. Jouw ego houdt er van om zaken aan te dikken of af te zwakken om de pijn van het falen te verminderen. Falen heeft met prestige te maken. Leren heeft met jezelf ontwikkelen te maken. Het helpt je niet om je te verstoppen achter invloeden van buitenaf. Daar waar het pijn doet, valt nog veel te leren voor je en dat gaat niet vanzelf, maar dat kost kracht.

Jouw brein wilt controle en vooral geen energie verspelen. Jouw brein heeft met veel moeite neurologische verbindingen gesmeed in de vorm van gedragspatronen. Je begrijpt dat jouw ingesleten en soms vastgeroeste patronen niet met enthousiast gejuich begroet worden door jouw brein om te veranderen. Veranderingen in gedrag roepen automatisch weerstand op ondanks dat je je bewust bent geworden van niet-authentiek gedrag.

IMG_1809

Dit brengt je weer tot de sleutel naar authenticiteit en authentiek gedrag: ‘wilskracht’. De ‘wil’ en de ‘kracht’ hebben om jouw gedrag te laten aansluiten op jouw kernwaardes waaraan je trouw blijft. Jouw gedrag waar jij voor staat, maakt jou authentiek. Een ‘team’ heeft tienduizenden jaren geleden bewezen dat het bouwt op authentieke mensen die weten wat ze wel en niet kunnen. Praatjesmakers, egoïsten, arrogante kwasten, strebers en dictators volgen hun ego en verstoren het teambelang. Het diepe verlangen om ‘ergens bij te horen’ past bij de oorspronkelijkheid van de mens.

We zijn klaar met ‘nep’ gedrag en willen weten wat we aan elkaar hebben. De letterlijke vertaling van Engels naar Nederlands van authentic is ‘echtheid’. Rotsvast vertrouwen ontstaat als degene die naast jou staat onder alle omstandigheden jou blijft steunen. Daarvoor is het nodig dat jij degene die naast jou staat, door en door kent en dat deze persoon ook zichzelf door en door kent. Kortom: de trend naar authenticiteit en authentiek gedrag zal alleen maar nog toenemen in een maatschappij die niet bouwt op luchtkastelen, maar op mensen die het verschil durven en kunnen maken.

Wil jij het verschil maken? Zorg goed voor jouw wilskracht want die lijdt onder stress. Ontdek jouw eigen kernwaardes en ontwikkel jouw eigen missie. Handel hier naar en geef nooit op. Leer van je fouten en verleg je grenzen.

authenticiteit en authentiek

Bel voor al jouw vragen over authenticiteit en authentiek gedrag met (0183) 76 90 18.

Belangrijke weetjes over authenticiteit en authentiek

 • Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen die trouw blijven aan hun waardes (authentiek gedrag) succesvoller en gelukkiger zijn.
 • Het Grieks woord authenticos betekent ‘geloofwaardig’.
 • Authenticiteit staat in de marketing nu op nummer één. Een merk dat als onecht wordt ervaren is gedoemd te mislukken.
 • Waarden gedreven organisaties hebben een lager verloop in personeel, een lager ziekteverzuim, de medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd, extra gemotiveerd om te leren, erkennen eerder fouten en zijn over het algemeen eerlijker en loyaler ten opzichte van organisaties met een bonuscultuur.
 • Authentieke leiders worden eerder als autoriteit gezien dan als autoritair.
 • Niet congruent gedrag wordt als onecht ervaren. Het non-verbale gedrag komt niet overeen met de innerlijke emoties zoals vrolijkheid, boosheid, verdriet, walging en angst. Bijvoorbeeld: ‘Glimlachen terwijl je boos bent’.
 • Sociaal wenselijk gedrag is geen authentiek gedrag.

Heb jij nog een vraag over authenticiteit? Vul hieronder jouw vraag in en krijg persoonlijk antwoord.

Marcel Dassen

Marcel Dassen helpt directie en management om hun organisatie 'waarden gedreven' aan te sturen, de communicatie met hun personeel te verbeteren en helpt hen bij reorganisaties en overnames voor de juiste 'mindset' binnen hun organisatie.

4 comments so far

KristelGeplaatst op4:59 am - jul 2, 2016

Erg interessant om te lezen Marcel. Authentiek durven zijn in deze snelle wereld getuigd van zelfkennis en lef, en gaat voor ver voorbij status, geld en macht. Ik denk dat het mensen enorme rust geeft als je “alleen” maar jezelf hoeft te zijn. Het ontdekken van je eigen authenticiteit als middel om enorme krachten en levenslust vrij kan laten komen. Een intern proces. Met als beloning jezelf kunnen zijn, met mensen werken en omgaan die bij je passen, doen wat je diep in je hart wil, en uiteindelijk gewaardeerd worden om wie je echt bent.

  MarcelGeplaatst op7:17 am - jul 4, 2016

  Bedankt Kristel,

  Voor jouw aanvulling en wat het met jou doet. Vooral het “uiteindelijke gewaardeerd worden om wie je echt bent,” wil ik nog eens extra benadrukken omdat het jouw eigenwaarde laat groeien!

AlfonsGeplaatst op7:48 pm - jul 3, 2016

Wat zijn de authentieke emoties van de mens ?

MarcelGeplaatst op7:51 am - jul 4, 2016

Bedankt Alfons,

Voor jouw vraag. Vanuit het Limbische systeem in de hersenen worden de gemoedstoestanden bestuurd. Deze gemoedstoestanden bepalen het gedrag om te kunnen overleven: voeding, verdediging en voortplanting. Hierin bevindt zich ook de Amygdala die in ‘actie’ komt bij gevaar en zorgt voor vecht- of vluchtgedrag. We kennen vier basisemoties vreugde, verdriet, boosheid en angst.

Het uiten van emoties wordt bepaald doordat sommige aangeboren zijn, door aanleg en het aanleren van emoties. Dit kan variëren van zich helemaal overgeven aan emoties tot het krampachtig onderdrukken er van. Met jouw vraag denk ik dat je wilt weten hoe authentiek uit je jouw emoties. Dat is best een lastige vraag met zo’n grote variatie aan het uiten van emoties.

Zorg in ieder geval dat het congruent is. De één reageert heftiger of bedekter bij wat hij of zij ziet en hoort. In het Limbisch systeem worden ook herinnering bewaard en we associëren wat we zien en horen met onze herinneringen. Emoties en herinnering liggen dus letterlijk dicht bij elkaar.

Dit maakt coachen juist zo waardevol om bewust te worden in hoe we reageren op onze omgeving. Is het ‘feitelijk’ zo erg wat er gebeurt of raakt het een ‘pijnlijke herinnering’ in ons?

Geef een reactie