• +(183) 76 90 18
 • info@authenticiteitinbeeld.nl

kennis

Onzekerheden zijn de enige zekerheden

Onzekerheden zijn de enige zekerheden die er zijn. Dat is een vervelend gegeven omdat onzekerheden gevoelens van onveiligheid oproepen. In de piramide van Maslow vormen veiligheid en zekerheid de basisbehoeften van de mens. Als je ook nog nagaat dat je brein maximale controle wil, dan is het dealen met onzekerheden wel een hele klus. Hoe ga jij met onzekerheden om? Wil je onzekerheden zoveel mogelijk voorkomen en creëer je zoveel mogelijk zekerheden om je heen? Laat je niets aan het toeval over?

Tijdens een stilte retraite hoorde ik dit verhaal over een Boeddhistische monnik in Tibet. Dit inspireerde me, want welke keuze je in het leven ook maakt, de enige zekerheid die je hebt, is dat er altijd onzekerheden zullen zijn:

Enkele dorpelingen rennen in paniek naar hun Boeddhistische monnik omdat een kind verdwenen is uit het dorp. De monnik reageert: “Ik deel in jullie bezorgdheid in dit moment om het verdwenen kind en wat de toekomst ook zal brengen, er zullen altijd onzekerheden zijn!” Later op de dag rennen de dorpelingen vol blijdschap weer naar de monnik als ze het kind hebben gevonden. De monnik reageert: “Ik deel in jullie vreugde in dit moment en wat de toekomst ook zal brengen, onzekerheden zullen er altijd zijn.” Het kind blijkt gewond te zijn geraakt en de dorpelingen zoeken weer raad bij de monnik. De monnik: “Ik deel in jullie zorg voor het kind in dit moment en wat de toekomst ook zal brengen, er zullen altijd onzekerheden zijn.”

Onzekerheden zijn de enige zekerheden die we hebben in het leven. Je ervaart soms golven in het leven die jou overweldigen waardoor je dreigt kopje onder te gaan. Ook een succeservaring kan zo overweldigend zijn dat je het gevoel hebt te zweven. Misschien nemen jouw gevoelens van onzekerheid juist dan toe omdat je bang bent van de roze wolk af te vallen. Is het niet handiger om te leren surfen op de golven van het leven? Wat kun jij als leidinggevende met het gegeven dat onzekerheden de enige zekerheden zijn? Wat hebben jouw mensen nodig om te kunnen surfen op hun werkplek?

Je kunt bij hen op de surfplank gaan staan en hen blijven vasthouden. Leren ze dan beter omgaan met onzekerheden of geeft dit jou meer zekerheid? Wat jouw mensen ook doen, de enige zekerheid die ze hebben, is dat er altijd onzekerheden zullen zijn. Jouw mensen controleren is bij hen op de surfplank blijven staan. Zij zullen hierdoor nooit de ervaring hebben dat ze alleen kunnen surfen. Als zij van de plank vallen is de kans groot dat jij ook nat gaat.

Je kunt hen ook midden in de branding voor de eerste keer op de surfplank laten plaatsnemen en bij de eerste grote golf enthousiast roepen: “Je kunt het!” Dat is mensen bewust laten verzuipen. Wat is nu authentiek en effectief leiderschap? Dat je weet hoe het is om de eerste keer op de surfplank te staan. Dat je door en door het gevoel kent van keer op keer van die plank af te kukelen. Dat je je inleeft in hen en met hen meedenkt in plaats van voor hen te denken. Dat je blijft vragen en ontdekken wat iemand nodig heeft en weet hoe verlammend kritiek werkt.

De grootste valkuil voor jou is om te denken: “Dat doe ik toch! Ik luister naar mijn mensen en weet wat ze nodig hebben.” Als je wilt blijven stilstaan als leidinggevende en je niet verder wilt ontwikkelen, sluit deze houding hier perfect op aan. Jij hebt geen zekerheid dat je het goed doet. Er valt zoveel te leren voor jou elke dag weer. Blijf onbevangen en nieuwsgierig als een kind in het moment, dan valt er zoveel meer te ontdekken.

Ontdek de patronen, benader elke golf als uniek en handel vanuit het hier en nu. Observeren, waarderen en begeleiden levert zoveel meer op dan oordelen, kritiek geven en jouw handen terugtrekken. Jij kunt geen onzekerheden wegnemen, maar wel investeren in de veerkracht, het aanpassingsvermogen, de moed en het doorzettingsvermogen van jouw mensen. Laat hen groeien in het dragen en nemen van verantwoordelijkheden. Focus op autonomie en minder op zelfstandigheid als je de samenwerking binnen jouw team wilt bevorderen.

Zelfstandige medewerkers hebben minder de behoefte om samen iets op te lossen dan medewerkers die hun autonomie willen versterken door van elkaar te leren. Leren van elkaar is zich blijven ontwikkelen om er voor elkaar te zijn en het team te laten groeien. De noodzaak om de groep sterk te houden, zit al in onze genen waardoor we als mens menige onzekerheid hebben overwonnen.

Zolang de mens bestaat, ervaart hij de drang om de veiligheid te vinden binnen de groep. Handel jij en jouw medewerkers altijd in het belang van de groep? Onzekerheden weg te nemen door het eigen belang voorop te stellen, maakt jouw team en organisatie zwakker. De schijn van veiligheid op te wekken dat we alles naar onze eigen hand kunnen zetten, heeft ons als mens alleen maar zwakker gemaakt.

Wil jij jezelf als leidinggevende blijven ontwikkelen en durf jij te bellen: (0183) 76 90 18

Meer plezier in leidinggeven!

Wil je meer tips? Kijk ook eens op interessante tips!

Wie geen tijd heeft, heeft geen plan!

Wie geen tijd heeft om een plan te maken, verspilt te veel tijd. Waarom kost het zoveel moeite om een plan te maken en wat is nu de kracht van een plan? Het maken van een plan verreist dat je in de toekomst kunt kijken, maar je bent niet helderziend. Wat is dus het nut van een plan?

Kijk hoe teleurstellend de meeste plannen zijn. Ze landen in een la of het loopt allemaal anders en de kosten blijken de pan uit te rijzen. Hoe gemotiveerd ben je voor het schrijven van een plan als je  om je heen kijkt? Zie hoe de overheid keer op keer voor projecten soms het driedubbele moet betalen dan begroot.

Daarbij komt ook dat het schrijven van een plan veel tijd kost en de druk alleen maar toeneemt om nu eens eindelijk aan de slag te gaan. Je moet je inlezen in de materie, informatie opvragen, offertes beoordelen, jouw benodigdheden en middelen organiseren, vergaderen en van alles een vertaalslag maken.

Heb je überhaupt nog zin om verder te lezen? Of denk je nu al, laat maar zitten, ik hoef geen plan! Vraag het aan de mensen die bedreven en goed zijn in het maken van plannen. Wat hebben ze aan een goed plan en wat levert dit op? Ik heb in mijn leven al heel wat plannen geschreven en kan je uit ervaring zeggen wat het mij opleverde: “Overzicht, rust en tijd!” Hoe belangrijk is dit voor jou om overzicht, rust en tijd te hebben?

Als voorbeeld deze metafoor: Je staat met elkaar in de startblokken en het startschot klinkt. Op één na begint iedereen te rennen. Aan het begin is de onderlinge afstand niet zo groot, terwijl als je omkijkt iemand heel relaxt achterblijft bij de startblokken. De verschillen worden langzaam groter en de vermoeidheid slaat toe. Het einddoel is nog lang niet in zicht. Sommigen zien het zelfs al niet meer zitten en willen weer teruggaan. 

Op skates rolt iemand heel ontspannen aan iedereen voorbij en je ziet binnen de kortste keren slechts nog een stip van hem aan de horizon. Wie denk je dat dit was?

Hij had uiteraard tijd nodig om zijn skates onder te binden. Echter de snelheid waarmee hij zijn einddoel behaalt, staat niet in verhouding met iedereen die gelijk na het startschot begon te rennen.  Hij komt veel eerder op zijn eindbestemming aan en het koste hem minder energie en tijd. Natuurlijk koste het hem extra tijd om zijn knie- en elleboogbeschermers aan te trekken en moest hij zijn helm nog op maat maken. Het koste hem ook moeite om iedereen al te zien lopen en voelde hij de druk om ook snel te vertrekken. Hij had echter alle vertrouwen in zijn aanpak en dat hij de ‘verloren tijd’ makkelijk terug zou winnen. De praktijk bewees dat hij gelijk had!

Wees ook bedachtzaam dat je een plan niet misbruikt om uit te stellen. Zolang het plan niet af is, hoef je niet te beginnen. Tenzij je alleen maar wordt betaald om plannen te maken zoals de probleemoplosser problemen schept om ze op te lossen. Een soort pyromaan in brandweerkleding. 

Waaraan hoort een plan minimaal te voldoen? Het valt en staat op de eerste plaats met het stellen van het optimale doel. Daar gaat het al negen van de tien keer fout om een goed doel te stellen. Er zijn hele organisatie die daarmee worstelen. Ervaar hoe het is om buiten jouw kaders te denken in het stellen van een doel. Laat je inspireren en maak het doel eens absurd groot. Misschien ontdek je daardoor volledig nieuwe manieren om jouw doel te behalen.

We laten onze denkpatronen leiden door de tijdslimiet of het budget. Ik noem dit, “Niet meer doen dan nodig is.” Al bij het opschrijven hiervan voel ik mijn energie wegvloeien. Het is niet jouw potentieel, maar jouw angsten die het dan voor het zeggen hebben. Stop jouw angsten niet weg en luister aandachtig naar wat ze jou eigenlijk duidelijk willen maken. Ik bedoel jou en jouw potentieel en niet jouw ego. Jouw ego wil je slechts om te tuin leiden en gaat daarin heel geraffineerd aan het werk. Wie is bij jou de ‘mol’ tussen alle stemmetjes in jouw hoofd?

Onderzoek naast de risico’s met welke vormen van druk je te maken hebt. Er zijn zoveel instrumenten om dit in kaart te brengen: actoren- en factorenanalyse, SWOT-analyse, risicokaart en wat zijn versnellers en remmers in jouw aanpak? Met welke mensen heb je te maken en hoe zien de relaties onderling er uit? Hoe efficiënt zijn hun relaties? Wat hebben ze nodig en wat houdt hen tegen?

Visualiseer jouw doel en aanpak! En wil je weten wat nu echt gaat werken? Dat je alvast begint met de eerste kleine stapjes van het plan uit te voeren terwijl het plan nog niet klaar is. Die kun je beginnen te zetten als je de hoofdlijnen in kaart hebt gebracht. Te veel uitgewerkte plannen ontstaan in één hoofd achter een pc waardoor anderen zich heen moeten worstelen met eindeloze teksten en details. Menig bureaula kan niet afwachten om deze plannen voor goed aan het daglicht te onttrekken.

In jouw visualisatie ontstaat er van alles in de hoofden van alle betrokkenen. Laat zien waar je naartoe gaat en wat het inhoudt en laat vervolgens collega’s meedenken en meeschrijven aan het plan. Deel jouw visie met iedereen, beraam een strategie met de strategen en laat jouw actieplan ontwerpen door de adviseurs en specialisten. Inspireren, luisteren, samen meedenken en uitvoeren. Een levend plan staat nooit stil en focus op resultaten in plaats van op activiteiten.

Vind je het nog steeds moeilijk of twijfel je? Bel me en we schrijven samen een plan waarin jouw succes is gegarandeerd. Wedden dat je plannen schrijven heel erg leuk gaat vinden.

Bel! Dat is pas een goed plan: (0183) 76 90 18

Meer plezier in leidinggeven!

Wil je meer tips? Kijk ook eens op interessante tips!

De tien geboden voor het ultieme gesprek

De tien geboden voor het ultieme gesprek verlossen ons van het lijden in menig gesprek. Als leidinggevende voer je heel wat gesprekken met jouw mensen. Hoe ze functioneren en of ze zich ontwikkelen. In een tijd van steeds meer communicatiemiddelen groeit de behoefte naar echte gesprekken met elkaar. Hoeveel echte gesprekken voer jij met jouw medewerkers?

De digitalisering opende de deuren naar nieuwe schuilplekken. De angst om de confrontatie aan te gaan met echte levende mensen lijkt namelijk toe te nemen. Een angst die zich in een razend tempo verspreidt onder de nieuwe generatie. Lekker veilig achter je smartphone berichtjes tikken zonder iemand in de ogen te kijken.

Vroeger stopte de buurman een briefje onder de ruitenwisser als hij last had van zijn buren. Ook dat fenomeen kon op weinig sympathie rekenen. Van waar toch die angst om de confrontatie aan te gaan met elkaar door een gesprek te voeren? Zijn we bang voor onze eigen emoties omdat die tot een conflict kunnen leiden?

Het is inderdaad niet handig om je buurman de huid vol te schelden als je ergens last van hebt. Hoe is dit voor jou als je ‘last’ hebt van een medewerker? De confrontatie met je personeel aangaan, staat niet voor niets in de top drie van wat managers moeilijk vinden. Waar ben jij als leidinggevende dan bang voor? Om te kunnen ontwikkelen hebben jouw mensen eerlijke opbouwende feedback nodig. (lees ook de blog Kritiek geven, werkt niet)

Wat is de reden dat jij om de hete brei heen neigt te draaien? Er is een groot verschil tussen naar jouw intuïtie te luisteren en iets insinueren op basis van jouw gevoel. Misschien raakt een medewerker wel iets in jou en bij wie ligt dan het probleem? De oorzaken van slecht functionerende teams, ontstaan door gedemotiveerde, gefrustreerde, te weinig gewaardeerde medewerkers en slechte communicatie. Missen ze echte gesprekken met hun leidinggevende?

Er is er maar één die hierin de volledige verantwoordelijkheid kan nemen. Dit is het standaard antwoord van een leider binnen de militaire dienst als er iets is misgegaan binnen zijn compagnie: “Ik ben volledig verantwoordelijk, mijnheer!” Hij verstopt zich niet achter ook maar één excuus. “Geen excuus mijnheer, geen excuus mijnheer, geen excuus mijnheer!” Dit is misschien één van de moeilijkste levenslessen, om volledig verantwoordelijkheid te nemen zonder te klagen of kritiek te geven. Oefen dit een keer voor jezelf als je feedback krijgt op wat verkeerd is gegaan. “Ik ben volledig verantwoordelijk, “Ik ben volledig verantwoordelijk, “Ik ben volledig verantwoordelijk!” Hoe dit voelt ten opzichte van klagen en kritiek geven?

Dat wat je tot nu toe hebt geleerd, was dat de verantwoordelijkheid van jouw ouders, de scholen en opleidingsinstituten? Zij hebben daarin zeker een belangrijke bijdrage geleverd, maar er is er maar één die verantwoordelijk was om het te willen leren. Dat ben jij! Het toppunt van succes ligt altijd op de berg van fouten maken. Zodra jij jouw verantwoordelijkheid neemt in wat er mis is gegaan, open je de deur naar het leren van jouw fouten en bewandel jij de weg naar succes.

Niemand kan beweren dat hij alles 100 procent perfect heeft gedaan. Hij of zij is dus daarmee verantwoordelijk voor een deel van de imperfectie. De garantie dat iemand alles perfect in de toekomst zal doen, kan niemand geven! Hij kan daarin wel volledig verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen blijven nemen.

Verantwoordelijkheid nemen leidt altijd tot vertrouwen. Begin met het maken van een keuze: Wil je invloed uitoefenen? Wil jij de tien geboden voor het ultieme gesprek toepassen? Wil jij meer echte gesprekken voeren met jouw medewerkers? Download dan de de tien geboden voor het ultieme gesprek en leer de tien geboden voor het ultieme gesprek toe te passen!

Ik wil De tien geboden voor het ultieme gesprek: download nu!

Meer plezier in leidinggeven!

Authenticiteit in beeld bestaat dit jaar tien jaar en dat laat ik niet ongemerkt voorbij gaan. Houd de website in de gaten en als je De tien geboden voor het ultieme gesprek download, dan blijf je mijn blogs ontvangen en houd ik jou op de hoogte!

Wil je meer tips voor het voeren van betere gesprekken? Kijk ook eens op interessante tips!

Werken onder druk, wat levert het op?

Werken onder druk, wat levert het op? Wacht jij het liefste tot het laatste moment omdat jij die druk nodig hebt om in beweging te komen? Functioneer jij beter onder druk? Als de druk toeneemt, ga je dan nog harder werken? Overvolle agenda’s, meer werk met minder tijd en hollen van deadline naar deadline. Te weinig tijd en het veel te druk hebben, lijken de huidige werkstandaard te bepalen. Maakt dit jou nu effectiever of is tijd veel te kostbaar om je te haasten?

Tijd is het meest kostbare middel dat we hebben en onder druk verspillen we de meeste tijd. Hoe komt dat? Ken je dat gevoel om onder druk gelijk aan de slag te moeten gaan? Als je gelijk over gaat tot actie, geeft dat een beter gevoel dan ‘niets’ te doen. Hoe vervelend is het dan om gehinderd en opgehouden te worden door iets dat je van te voren had kunnen weten? Je verspeelt er kostbare tijd mee om het alsnog geregeld te krijgen waardoor de druk nog meer toeneemt. Nu ga je nog harder werken en neemt de kans op fouten ook nog toe.

Dan begint het kreunen en steunen dat je het zo druk hebt. Het is ook een cultuuraspect dat het druk hebben en hard werken op sympathie kan rekenen. Slimmer werken en relaxt je werk doen, roept vragen op uit jouw omgeving? Als je niet hard werkt, twijfelen collega’s of je de kantjes er van afloopt. Als een hele afdeling kreunt en steunt, kun je je ook afvragen of ze nog wel het overzicht en de controle hebben? Met zulke vragen maak je je als leidinggevende niet populair bij zulke hard werkende mensen.

Wat kun je doen voordat je gelijk je handen laat wapperen? Ga eerst eens zitten op je handen. Reken eerst af met alle open eindjes voor jouw brein die om oplossingen schreeuwen. Die veroorzaken de meeste druk. Dit doe je door jouw hoofd leeg te maken en alles op te schrijven wat er aan taken op jou wacht. Het gevoel van overzicht en controle geeft rust. Het is net als boodschappen doen. Ren je voor elk artikel naar de winkel en weer terug of maak je een boodschappenlijst? Hoe slimmer de boodschappenlijst, des te minder ben je tijd kwijt met zoeken.

Je hebt altijd een keuze! Geef je toe aan de druk waardoor de druk toeneemt? Of maak je maximaal gebruik van jouw potentieel waardoor je slimmer gaat werken? Slimmer werken en succesvol zijn is een manier van werken. Dat betekent ook anders kijken naar alle opgaves. Dat is ook jouw manier van werken willen veranderen. Moet je iets doen of wil je iets doen? De wil en motivatie om zaken anders te willen doen, zorgen voor een veel diepere leercurve. Als je van alles moet ben je veel minder bewust van wat je doet.

Als je wacht om tot actie over te gaan totdat de druk maximaal is toegenomen, dan kun je je afvragen wat de weerstand was waardoor je het bleef uitstellen. Als je steeds meer doorkrijgt waardoor er zaken beter, sneller of langzamer gaan, ontstaat er meer ruimte voor plezier in je werk. Hoeveel genot geeft het jou om jouw werk af te raffelen?

Voor een optimale voorbereiding gebruik je veel tijd voor het inwinnen van informatie, hetgeen snellere en betere resultaten oplevert. Neem de tijd als je weinig tijd hebt! Je wilt toch onderweg geen tijd verspillen met zaken die je van tevoren had kunnen weten.

Creativiteit wint het altijd van tijd. Jouw creatief oplossend denkvermogen bepaalt voor een belangrijk deel jouw potentieel. We gebruiken geen telraampjes om satellieten rond de aarde te sturen en geen postduiven om een e-mail te versturen. Daar hebben we slimmere en effectievere oplossingen voor bedacht. Er was heel veel potentieel van mensen en heel veel informatie voor nodig om tot zulke oplossingen te komen.

Tot slot nog deze tip: Meet jouw productiviteit van een werkdag die voor jou goed voelt. Het gevoel dat je voldoende hebt gepresteerd en niet uitgeput bent. Zeg maar: “Moe maar voldaan!” Hoe ziet zo’n werkdag er voor jou optimaal uit? Laat dit het uitgangspunt voor jou zijn en niet de werkdruk. Maak ook ruimte in jouw agenda waardoor er ruimte komt in jouw hoofd.

Zodra de werkdruk jouw productiviteit bepaalt, ga je sneller over jouw grenzen heen en neemt ook jouw potentieel af. Zodra de werkdruk weer afneemt, daalt jouw productiviteit nog veel sneller om weer ‘op adem te komen’. Gebruik regelmatig jouw potentieel om mogelijkheden te zien om slimmer te werken. Dit verhoogt jouw werkplezier en effectiviteit en vermindert de kans op mentale en lichamelijke schade. 

Meer plezier in leidinggeven!

Ervaar zelf wat jij doet onder druk in Gold of the Desert Kings. Deze training geef ik al vanaf 2012 en zorgt voor effectievere medewerkers die zich niet meer laten leiden door druk.

Hoe goed ben jij als leidinggevende?

Hoe goed ben jij als leidinggevende? Je houdt je regelmatig een spiegel voor en wat zie je dan? Stel je kwetsbaar op en laat jouw teamleden ook een reactie geven op deze onderdelen. Dit geeft hen gelijk inzicht wat voor kwaliteiten er nodig zijn om goed leiding te kunnen geven.

Jouw coachkwaliteiten

Hoe ga je met teamleden om als ze worstelen met een probleem? Geef je gelijk de oplossing, denk je mee in het vinden van een oplossing of laat je het probleem bij hen en wacht je tot ze een oplossing hebben gevonden? Coachkwaliteiten kenmerken zich hierin dat je hen begeleidt in het ontrafelen van het probleem. Hoe groter hun inzicht in het probleem wordt, hoe dichterbij de oplossingen komen. Inzichten in problemen leiden tot leermomenten en het ontwikkelen van nieuwe manieren vergroot hun creatief denkvermogen.

Hoe makkelijk deel je verantwoordelijkheden en houd je voldoende afstand? 

“Ben ik nu zo slim dat ze het niet zelf kunnen?” “Waarom zo ingewikkeld als het zo makkelijk kan?” Ook al jeuken jouw vingers nog zo zeer, wees nieuwsgierig naar hun ideeën en experimenten. Autonomie staat niet voor niets bovenaan bij medewerkers. De paradox wil dat medewerkers door hun drang om alles zelfstandig te doen, zoveel afstand ontwikkelen dat ze daardoor beperkt raken in hun autonomie. Ze sluiten zich steeds meer af voor ‘bemoeienissen van bovenaf’ waardoor ze verkrampen als iets niet lukt. Zorg voor een kader die voldoende vrijheid geeft en faciliteiten biedt waarin ze hun werkwijze steeds verder kunnen ontwikkelen. Deze groei verstevigt hun autonomie.

Hoe bouw jij aan de juiste sfeer en veiligheid binnen jouw team?

“Afspraak is afspraak en wie niet horen wil die moet maar voelen”, zorgen voor een verharding van de sfeer. Met het zorgen voor commitment heb je oog voor wat de mensen nodig hebben en kader je de risico’s in. Mensen die zich committeren komen hun afspraken na en kennen hun eigen verantwoordelijkheden. Met commitment focus je op betrokkenheid, motivatie en deskundigheid. Er ontstaat ruimte voor jouw teamleden om zich kwetsbaar op te stellen en te delen in het succes van het team. Download het schema voor commitment en ontdek zelf wat er allemaal verborgen zit achter het niet nakomen van afspraken.

Haal jij het maximale uit jouw mensen met maximale resultaten?

“Vanaf nu doen jullie wat ik zeg en stoppen jullie met zeuren en klagen!” Jaag jij de boel op en gebruik je macht om meer uit jouw mensen te halen? Of boor en spoor jij hun potentieel aan om hun potentieel volledig in te zetten? Ken jouw mensen door en door en weet wanneer ze in hun kracht staan en wat hun grootste worstelingen zijn. Pas dan geloof je oprecht in hen en steun je hen wanneer ze er niet om hoeven te vragen.

Jouw communicatievaardigheden

“Luistert er nu eindelijk eens iemand naar mij?” “Hoe vaak moet ik dit nog zeggen?” Wie luistert hier niet goed naar wie? Om echt te weten te komen of jij als manager goed kunt luisteren, is door het aan jouw teamleden te vragen. Ze willen niet alleen dat er naar hen wordt geluisterd, maar dat je hen begrijpt en vooral begrip toont. Ze willen worden gezien en zonder oprechte aandacht wordt het moeilijk communiceren. Daar hoort ook oprechte waardering bij in plaats van wat oppervlakkige complimenten maken. Goede managers kenmerken zich door hun manier van feedback geven. Een blinde vlek aanraken van jouw medewerkers vergt tact en concreet zijn in het benoemen van gewenst en ongewenst gedrag. Dit is een continu leerproces waarvan je meer leert dan je denkt.

Hoeveel carrièremogelijkheden schep jij?

Ben jij blij als er geen fouten meer worden gemaakt door jouw teamleden of word jij dan juist ongerust? Hoezeer ben jij bezig met de carrières van jouw teamleden? Waar dromen zij van en wat willen jouw teamleden bereiken? Geef je hen daarin alles wat ze nodig hebben? Sluiten de opleidingen wel aan op de diepere kernwaardes van hen? Zijn ze ‘cursusmoe’ en willen ze juist hun eigen potentieel ontwikkelen? Laat mensen hun kracht ontdekken en wat hun missie in het leven is en ze staan nooit meer stil.

Een goede teammanager heeft een visie en strategie voor zijn team

De inhoud is een gegeven en voor een visie en strategie komt er meer kijken. Het is duidelijk wat jouw team doet, maar waar staat jouw team voor? Hoe willen ze hun doelen bereiken en waarvoor kun je hen ’s nachts wakker maken? In een visie horen rotsvaste kernwaardes te staan waaraan de teamleden zich vanuit hun hart mee willen verbinden. Met hun verstand dragen ze bij aan de kwaliteit van de inhoud en bezitten ze de verlangde deskundigheid. Een strategisch teamplan voldoet en doet recht aan de ambities van het team. Geen gebakken lucht maar een plan waarvan iedereen zegt dat er op alle niveaus goed over is nagedacht. Een plan dat hout snijdt en waarin ieder maximaal tot zijn recht komt. Goede managers zorgen dat hun strategie door hun mensen wordt doorleeft waarin ze stap voor stap weten wat nodig is voor maximale resultaten.

Ben jij als manager top in expertise en advies

Ben jij de éénoog tussen de blinden of inspireer jij mensen met jouw kennis en kunde om hen boven zichzelf uit te laten stijgen? Op gezette momenten kijk jij net even verder dan de rest vanuit een nederige houding. Ze omarmen wat je zegt en ze voelen zich niet klein door jouw houding. Je maakt juist iets los in mensen wat respect en waardering oogst en waardoor ze zelf groeien.

Je denkt mee met de organisatie als het om de positie van jouw team gaat

Stijgt jouw team boven de rest uit van alle afdelingen van jouw organisatie of verleid je de organisatie door te bouwen aan effectieve systemen. Jij spreekt altijd over ‘wij’ en ‘ons team’ als versterkend onderdeel hierin. Je ziet systemen die belemmerend zijn en slaat bruggen om die om te zetten in effectieve systemen. Jij kijkt vanuit verschillende posities en overziet het grotere geheel.

Jij maakt altijd keuzes met de grootste effectiviteit

“Of het nu goed of fout om is, ik heb een keuze gemaakt en daar gaan we voor!” Keuzes ontstaan niet op basis van feiten, maar vanuit vertrouwen. Een manager die nooit excuses of uitvluchten aandraagt, wekt dit vertrouwen. Jij wilt echter niet dat men jou blind volgt, maar jij luistert goed naar de critici. Jij neemt de hele groep mee waardoor het voor iedereen duidelijk en begrijpbaar is. In het hele proces zit iedereen op het puntje van de stoel en scheid je met elkaar wat beïnvloedbaar is en wat niet. De belangrijkste risico’s zijn in kaart gebracht en de terechte zorgen weggenomen. Met elkaar weet je wat mogelijk en haalbaar is, waaraan iedereen zich committeert en weet wat zijn rol is. Elk teamlid is betrokken, gemotiveerd en deskundig om daadkrachtig aan de slag te gaan.

Wat herken je hierin van jezelf als leidinggevende en wat herkennen jouw teamleden hierin in jou? Waar sta jij als leidinggevende? Er is altijd een manier om beter te worden. Wil jij ook werken aan jouw kwaliteiten als leidinggevende? Maak vrijblijvend een afspraak en verbaas je over jouw eigen potentieel als leidinggevende!

Bel (0183) 76 90 18

Meer plezier in leidinggeven!

Authentiek leiderschap maakt je burn-outproof

Authentiek leiderschap zorgt dat je ver weg blijft van een burn-out. Wat is authentiek leiderschap en hoezo voorkomt dit een burn-out? Duik eens in dit volgend praktijkvoorbeeld op zoek naar de antwoorden hierop.

Hans leidt een afdeling van 15 mensen en de onderlinge samenwerking laat veel te wensen over. De directie klaagt bij Hans dat de productie op zijn afdeling te laag is. De afdeling bestaat uit programmeurs, ICT-consultanten, frontoffice medewerkers en onderhoudsmonteurs. Ze zijn verantwoordelijk voor de levering van testapparatuur voor auto’s en vrachtauto’s. De data geeft inzicht in de condities van de auto’s en vrachtauto’s die de bedrijven op de weg hebben waardoor er op onderhoud bespaard kan worden zonder risico te lopen.

De directie en de klanten vinden de testapparatuur geweldig, maar over de afdeling van Hans klaagt men steen en been. Hans zegt dat hij een paar ‘rotte appels’ tussen zijn mensen heeft zitten, maar dat hij hen niet kan missen door hun specialisme. Hans neemt hen in bescherming en lost de problemen die ze veroorzaken zelf op. Hans vermijdt elke confrontatie en de sfeer holt achteruit op de afdeling. Om de productie op peil te houden huurt hij mensen in waardoor zijn eigen mensen meer tijd krijgen om elkaar nu echt het leven zuur te maken. De druk op Hans is enorm en door slecht te slapen holt zijn gezondheid achteruit. Hoe zou jij dit aanpakken? Wat zou Hans helpen?

Hans wordt ontslagen en de directie is charmeert van de authentieke leiderschapsstijl van de nieuwe man, Gerrit. Gerrit gaat niet op zoek naar ‘schuldigen’, maar benoemt de onderlinge patronen tussen zijn mensen. Hij wil geen verklaringen horen waardoor ze zijn ontstaan, maar waarom men geen afscheid wilt nemen van deze belemmerende patronen. Al snel komt de onderste steen boven en Gerrit vraagt wat men nodig heeft om wel afscheid van deze belemmerende patronen te kunnen nemen. Wat hen intrinsiek drijft om beter met elkaar te willen samenwerken? Degenen die ontdekken dat ze op deze werkplek nooit gelukkig kunnen worden, begeleidt Gerrit naar een nieuwe werkgever waar ze volledig tot hun kracht kunnen komen. Gerrit ontdekt met zijn afdeling wat de kernwaarden zijn die hen met elkaar verbinden. Gerrit houdt niet van trucjes, maar blijft steeds dicht bij zichzelf. Gerrit roept niet ‘Ja, maar’ om zich vervolgens achter excuses te verbergen als men tegen Gerrit zegt als men ontevreden is over wat hij heeft gedaan. Ook als het niet terecht blijkt te zijn, vraagt Gerrit rustig door op waarom de ander dit zo ziet en ervaart.

Gerrit geeft nooit kritiek, maar feedback op het gedrag dat hij wenst van anderen omdat dit aansluit op de kernwaarden waaraan zich iedereen heeft gecommitteerd. Hij is niet bezig met afspraken te maken maar geeft ruimte om fouten te maken binnen een duidelijk kader waaraan iedereen zich graag wil houden. Gerrit strooit niet met Oordelen, Meningen en Adviezen (OMA), maar vraagt wel nieuwsgierig en geïnteresseerd door op wat hij hoort van zijn mensen. Gerrit komt geloofwaardig en betrouwbaar over en zijn mensen groeien in autonomie en betrokkenheid. Ze staan als een blok achter hem terwijl Gerrit vooral focust op om zichzelf overbodig te maken. Vanuit authentiek leiderschap waardeert en ziet hij zijn mensen en prikkelt hen om boven zichzelf uit te groeien.

In de situatie met Hans zie je dat Hans onderdeel is geworden van de beperkende systemen (systeemdenken). Het zijn de angsten van Hans die zijn handelen bepalen. De angst dat het gaat escaleren als Hans de mensen gaat confronteren met hun daden. De angst dat de productie daalt en dat hij wel eens de oorzaak is en faalt als leidinggevenden. Hans werd steeds meer onderdeel van het probleem door te vermijden (vluchten) en te focussen op de productie (overleven).

Authentiek leiderschap kenmerkt zich door te handelen vanuit jouw diepste bestaansrecht. Ons diepste verlangen is om iets te betekenen voor anderen en deel uit te maken van een groep. Dat heeft de evolutie zo in onze genen ingebouwd. Cliënten zijn meestal twee keer emotioneel in hun coachtraject. De eerste keer van de pijn om zo zeer te zijn vastgelopen en verwijderd te zijn van zichzelf. De tweede keer van intense vreugde van geluk dat ze hun diepste bestaansrecht hebben aangeraakt. Het gevoel dat je niet meer anders kan dan dat te doen waarvoor jij op aarde bent.

Gerit handelt vanuit zijn diepste bestaansrecht en dat is het maximale uit zijn mensen halen. Hans is bezorgd over zichzelf en Gerrit is niet bezig met zichzelf, maar zorgt voor de ontwikkeling van zijn mensen. Niet door hen te dwingen, maar zoveel mogelijk zichtbaar te maken wat er in al die jaren verdrongen is. Dit maakt hij zichtbaar door de ingesleten patronen te benoemen tussen de mensen. Om die belemmerende system te doorbreken richt hij zich op wat zijn mensen hiervoor nodig hebben zonder te beschuldigen of te oordelen. Hij luistert echt en stelt de juiste vragen.

Stap voor stap ontwikkelt Gerrit waarde gedreven gedrag bij zijn mensen waarbij het om verbinding draait en de onderlinge relaties verbeteren. Hun focus richt zich op hun eigen diepste verlangens en wat ze nodig hebben. De beschuldigende vinger naar elkaar wijzen weegt hier niet tegenop. 

Hans denkt in falen vanuit zijn ego en Gerrit denkt vanuit leren waarderen vanuit zijn authenticiteit. Hans wil het allemaal zelf doen en controleert of het zo gebeurt als hij dat wil en Gerrit haalde het beste uit zichzelf door een coach. Terwijl de angsten van Hans groeide, heeft Gerrit voldoende eigenwaarde, moed en weerbaarheid opgebouwd om zijn angsten los te laten. Er zit in iedere leidinggevende een Hans en een Gerrit. De angst om te falen en het diepste verlangen om betekenis te geven aan anderen. Zorg voor een stevige basis eigenwaarde, moed en weerbaarheid met een gezonde levensstijl en jouw authentieke leiderschap zorgt dat de burn-out heel ver weg blijft bij jou.

Het podium is aan jou!

Diplomatiek leren beheersen

Diplomatiek leren beheersen, is het je leren beheersen of bekwamen om diplomatiek te kunnen zijn? Niet al te snel in conclusies vallen of jouw emoties niet te uiten als verwijten, is een krachtige vorm van je beheersen. Dit in combinatie met je diplomatiek uiten en gedragen is wel een sterke combi voor diplomatiek leren beheersen.

Juist de tegenstellingen in de gespreksstijlen benadrukken de kracht en onmacht van een stijl. In het op zoek gaan naar de diplomatieke stijl neem ik je mee in een overleg waar diverse stijlen zichtbaar worden. Herken de onmacht van Jan, zie hoe de leidinggevende teveel oordelend vanuit de inhoud en eigenbelang reageert en hoe Peter op een ontwapenende manier de frustraties ontmaskert van Jan. Neem ook waar hoe Peter Birgit echt ziet door ook haar respectvol te betrekken zonder aan haar te trekken.

Leidinggevende, “We zitten hier aan tafel om een oplossing te vinden voor de onbetaalde overuren. Dit is inmiddels zo uit de hand gelopen dat iedereen er een spelletje van zit te maken om tijdens de reguliere werktijd, steeds langere pauzes te houden. Een deel van hen gaat ondanks de lange pauzes op tijd naar huis en dat roept steeds meer wrevel op. Het dieptepunt was de scheldpartij tussen Jan en Birgit.”

Jan, “Die zenuwpees moet haar bek houden en zich niet met andermans zaken bemoeien.” Birgit zit ingedoken met rood hoofd aan tafel en zwijgt. Leidinggevende, “Zo praat je niet tegen jouw collega’s en je houd vanaf nu je fatsoen.” “Omdat jij te zwak bent en niet zegt waar het op slaat, moet ik mijn mond houden?” “Dat heb ik niet gezegd dat jij je mond moet houden, je moet je fatsoen houden.”

Peter, “Beste mensen mag ik even? Wat irriteert jou, Jan? Dat juist Birgit dit zegt of dat er iemand kritiek uit op jou? Peter kijkt Jan in de ogen en Jan slaat zijn ogen naar beneden. “Een combinatie van beiden.” “Ik stel voor dat we eerst inventariseren hoe iedereen aankijkt tegen de afspraak over de overuren, om de verschillende meningen voor iedereen zichtbaar te maken. Aangezien er meer speelt tussen Jan en Birgit, stel ik voor dat dit in een andere samenstelling aangepakt wordt. De vraag aan Jan en Birgit is, of jullie dit nu in de weg staat om over de afspraak met de overuren met iedereen hier van gedachten te wisselen?”

Jan, “Zie je nu wat voor een slappe leidinggevende jij bent en dat anderen het weer voor jou zitten op te lossen.” De leidinggevende gaat rechtop staan en Peter grijpt weer in.” “Jan, wat wil je met jouw opmerkingen bereiken? Ik waardeer je openheid en je duidelijkheid waardoor je niet om de hete brei wilt draaien. Je schopt wel tegen mensen aan en ik vraag me af wat hier achter zit? Help ons om ook dit duidelijk te maken aan ons.” De ogen van Jan bewegen onrustig heen en weer en de leidinggevende gaat weer zitten. Iedereen kijkt naar Jan, die zich ongemakkelijk lijkt te voelen door deze plotselinge aandacht.

Jan, zucht hardop. “Tja,…” en Jan zucht nog eens. “Nu gaat het tenminste ergens over en ik kan niet tegen dit slap gelul en dat anderen zich met mijn zaken bemoeien. Ik wil gewoon mijn werk doen en klaar.” “Ervaar je onrechtvaardigheid in de onbetaalde overuren en sla je op jouw manier keihard terug. Door het op een harde manier aan te pakken wil je ons duidelijk maken dat er met jou respectvol omgegaan moet worden. Zeker als datgene wat je doet niet voldoende wordt gewaardeerd waarin je duidelijke verwachtingen hebt naar je leidinggevende.” Jan stapt op en ruilt het ‘vechten’ in voor ‘vluchten’.

Er volgt een driegesprek tussen Jan, leidinggevende en een coach. Jan loopt hierin leeg in al zijn jaren opgebouwde frustraties en ontevredenheid. Er volgt een intensief coachtraject voor Jan en het zal je niet verbazen dat, ook de leidinggevende een coach in de armen neemt om te leren herkennen wat hij voorheen niet zag.

De tien gouden regels voor een diplomatiek gesprek waarbij voor alle tien onderdelen geldt dat je inhoudelijk deskundig bent binnen het kader waarin het gesprek plaatsvindt:

 1. Hap niet te snel en blijf zo lang mogelijk dieper luisteren naar wat er allemaal niet wordt uitgesproken.
 2. Observeer zoveel mogelijk en kijk hoe mensen er bij zitten, wat communiceren ze non-verbaal?
 3. Stel vragen over wat je intuïtie je ingeeft doordat deze vragen zich spontaan aan je opdringen en kijk degene aan aan wie je de vraag stelt.
 4. Vermijd strategische, normerende en veroordelende vragen door OMA (Opvattingen, Meningen en Adviezen) thuis te laten waardoor je voorkomt dat anderen zich gaan verdedigen of gaan klagen.
 5. Wees een OEN, Open, Eerlijk en Nieuwsgierig om de ander te ‘ontwapenen’ om te zien wat er achter zit zoals het gelijk willen krijgen, het schoppen tegen zaken en het verharden in stellingen.
 6. Blijf neutraal en vertaal meningen in effecten op anderen waardoor er bewustzijn ontstaat in wat dit met anderen doet. Ook al heb je gelijk! Wat doet dit met anderen?
 7. Maak bespreekbaar wat onbespreekbaar lijkt door het te zuiveren van kritiek.
 8. Leef je in de ander in en ontwikkel respect voor de gevoeligheden van anderen.
 9. Gebruik de ERWT (Erkenning, Respect, Waardering en Tact) in jouw interventies en blijf daarin toch duidelijk en begrijpbaar voor anderen.
 10. Gebruik LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) in het weergeven van de verschillende standpunten, meningen en belevingen van de aanwezigen en maak daarmee mogelijke verbindingen zichtbaar die de verschillen verkleinen en de onderlinge toenadering vergroten.

Wat zijn jouw ervaringen met conflicten en welke van de tien gouden regels miste je daarin en had het verschil kunnen maken? Laat het mij weten in een commentaar hieronder.

Het podium is aan jou!

Je kijkt met je limbisch systeem, leer voor altijd anders kijken!

Leer voor altijd anders kijken, door jouw limbisch systeem te begrijpen. Wat is het limbisch systeem en hoezo kijk ik daarmee? Ik kijk toch met mijn ogen. Stap voor stap neem ik je mee om uiteindelijk anders te leren kijken.

Voordat je leest wat het limbisch systeem inhoudt, is het belangrijk om te weten dat door de laatste 20 jaren opgedane kennis over het brein, we anders kijken naar gedrag. Ons gedrag wordt meer door onze instincten bepaald dan we voorheen dachten. Jouw instinct is in jouw genen ingebouwd en als je vanuit jouw instinct reageert, laat je gedrag zien dat je niet hebt geleerd of wat door jouw ervaringen is beïnvloed. Het is een soort voorgeprogrammeerd gedrag om te kunnen overleven.

Door bij gevaar instinctief te vechten of vluchten komen in jouw lichaam processen op gang om je lichaam klaar te maken voor de strijd of de vlucht. Deze processen worden voornamelijk door jouw limbisch systeem gestuurd, zoals de amygdala die informatie koppelt aan emoties en de hippocampus die nieuwe herinneringen opslaat, die betrekking hebben op bepaalde feiten of gebeurtenissen.

Stel als voorbeeld dat je zit te dromen en je schrikt door een harde knal achter je. De amygdala maakt een koppeling tussen jouw ontspannen toestand waarin je lekker zat te dromen met jouw schrikreactie waardoor je gespannen raakte. Daarna wordt het knap lastig voor je om je op deze plek over te geven aan je dromerigheid. De hippocampus kan deze herinnering vastleggen als een plek waar je niet kunt ontspannen. Ook al laat de praktijk zien dat die knal pure toeval was op die plek en het een fantastische plek blijft om te kunnen ontspannen. Toch blijf jij op deze plek alert!

Jouw gedrag dat door het limbisch systeem wordt bepaald, bepaalt hoe jij met jouw verleden omgaat! Het beïnvloedt jouw motivatie, jouw emotionele reacties en jouw autonomie. Hoe jij met uitdagingen en met fouten maken omgaat. Jouw brein is fascinerend als je je daarin verdiept.

De hypothalamus is ook een belangrijk onderdeel van het limbisch systeem. Hij controleert het autonome zenuwstelsel en het endocriene systeem. De hypothalamus speelt een cruciale rol bij de organisatie van gedragingen die zorgen voor de overleving van het individu en de soort: eten, vechten, vluchten en paren. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee delen: het parasympathische zenuwstelsel is het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen. Het heeft hiermee een tegengestelde functie aan het andere deel van het autonome zenuwstelsel, het orthosympathische zenuwstelsel.

De prefrontale schors reguleert jouw emoties door te relativeren. Jouw waarneming bepaalt dus of je lichaam ontspant of in rep en roer is. Dat is dus voor ieder verschillend en verklaart waarom de één stress ervaart en de ander niet terwijl jullie hetzelfde ervaren. Des te meer jij je overgeeft aan jouw instincten en je prefrontale cortex op een laag pitje zet, des te meer gaat stress jouw leven bepalen!

Jijzelf bent de baas over de hoeveelheid aan sensorische informatie die jouw brein te verwerken krijgt, in een wereld die barst van allerlei prikkels. Jij kunt kiezen aan hoeveel stress jij jouw lichaam blootstelt. Jij bepaalt wat je zien wilt en jouw instincten bepalen wat ze daarmee doen. Je kunt jouw limbische systeem niet uitzetten met een knopje. Jouw limbische systeem is te sterk verouderd voor deze moderne wereld met al zijn prikkels.

Je hebt maar één keuze: Jij kunt de wereld niet veranderen, maar je kunt jouw limbische systeem wel regelmatig rust gunnen. Met jouw prefrontale schors voor balans zorgen en wat meer relativeren. Wat er op jouw werk gebeurt, gaat niet over leven en dood ook al voelt dit vaak zo voor jouw instincten.

Handvaten hoe je je limbisch systeem wat meer rust kunt gunnen:

 • Leren keuzes te maken en prioriteiten stellen (to do list).
 • Luisteren naar je lichaam en je eigen grenzen respecteren (voel je je moe, grijp niet naar een snack, die je even tijdelijk een oppepper geeft om vervolgens weer door te hollen).
 • Regelmatig me-time inlassen door te mediteren of echt bewust ervoor te kiezen om iets voor jezelf te doen.
 • Ventileer je emoties (vertel wat je dwars zit of schrijf het op)
 • Zorg voor voldoende nachtrust.
 • Hou van je lijf en onderhoud het goed, vul het niet met troep, maar voed het met gezond eten.

Naast het schrijven van blogs wil ik als eigenaar van Authenticiteit in beeld ook meehelpen om de wereld een stukje mooier te maken. Mijn kennis delen en diensten aanbieden die impact op het gedrag van mensen hebben. Persoonlijke coaching, begeleiding van teams en het geven van trainingen binnen een bedrijfssetting. Ik heb meerdere Ibooks geschreven met waardevolle informatie over essentiële kennis die bijdraagt aan individuele ontwikkeling op meerdere vlakken. 

Sinds kort biedt Authenticiteit in beeld ook een nieuwe dienst aan om nu eens echt te voelen en herkennen op welke plekken van je lichaam zich spanning bevindt. Vanessa Verduijn, opgeleid als fysiotherapeute zorgt dat je écht contact maakt met jouw lichaam. 

Bel ons: (0183) 76 90 18  

Het podium is aan jou!

Onderdelen van het limbisch systeem bevinden zich in de temporale kwab en zijn:

Parasympathische output van de hypothalamus:

 • vernauwt de pupil,
 • stimuleert de speekselvorming
 • vertraagt de hartslag
 • vernauwt de bronchiën
 • stimuleert de spijsvertering, de afgifte van gal en de peristaltiek
 • en trekt de blaas samen.

Orthosympathische output van de hypothalamus:

 • verwijdt de pupil
 • remt de speekselvorming
 • versnelt de hartslag
 • verwijdt de bronchiën
 • remt de spijsvertering
 • stimuleert de afgifte van glucose
 • stimuleert adrenaline
 • remt de peristaltiek
 • en ontspant de blaas.

Wat the f*ck, weer mijn ego

Wat the f*ck, weer mijn ego

Wat the f*ck, weer mijn ego! Merk je nu geen emoties op bij jezelf, lees dan vooral niet verder. Jouw Limbische systeem heeft een kort lijntje met jouw ego en reageert op uitspraken die je raken. Bij vecht- en vluchtgedrag neemt jouw ego graag de regie over om jouw vege lijf te redden. Het ego is nogal statusgevoelig en laat niet graag met zich sollen. Dit kan wel eens extreme vormen van gedrag aannemen met uitspraken zoals: “Over my dead body, dit gaat niet gebeuren!”

Na een training van Gold of the Desert Kings vraag ik de groep of ze bereid zijn om hun gedrag te willen veranderen. De mensen die eerst willen afwachten of ze iets met de ‘lessen van de woestijn’ kunnen, vraag ik om zich ook bij deze groep te willen scharen die hun gedrag niet willen veranderen.

Wat heb jij geleerd als je er niets mee doet en het blijft doen zoals jij het altijd doet? Hoeveel slechte gewoontes heb je en hoeveel daarvan wist je om te zetten in goede gewoontes? Je weet wel dat je meer moet bewegen, maar toch beweeg je niet meer. Wat the f*ck is hier aan de  hand?

Dit is egogedrag, je ego wil niet falen en doet er alles aan om je te misleiden zodat je elke keer kunt zeggen: “Het ligt niet aan mij.” Elke keer dat je faalt ben je enorm teleurgesteld in jezelf en probeer je door te vechten of vluchten te herstellen van jouw teleurstelling. Denken in falen kost veel energie en leidt vaker tot depressieve gevoelens. Hoe komt dat?

Ben je erg statusgevoelig en wil je graag met de eer gaan strijken om jezelf op je borst te kloppen, dan kies je voor prestigedoelen. De kans om dan te falen is enorm en je zit niet te wachten op een slecht gevoel over jezelf. Het ligt dan meer voor de hand, om dit falen te wijten aan de omstandigheden. Jij bent het slachtoffer geworden van een omgeving die zich tegen jou heeft gekeerd. Alles zat tegen en er was geen doorkomen aan. Mooie uitspraken waarin geen enkel oplossend vermogen zit. Balen zeg en je voelt je beroerd dat jou dit weer moest overkomen.

Lekker zo’n ego om je in zelfmedelijden te baden en te troosten. Als je voortaan denkt, “Laat maar zoals het is”, dan is dit een fantastische beloning om gedrag in stand te houden. Waarom zou je überhaupt nog jouw gedrag willen veranderen? Dat is weglopen (vluchten) voor de pijn en niet de pijn omarmen en goed voor jezelf zorgen. Gedrag dat iets oplevert, houdt gedrag in stand, ook al is dat vermijdend gedrag om een gekwetst ego te voorkomen.

Om in je leerstand te komen, ben je bereid om op jouw bek te gaan. Dat je door vallen, opstaan en doorgaan resultaten bereikt. Betere resultaten kosten inderdaad bloed, zweet en tranen en wat voor heerlijk gevoel is het om op jouw berg van falen te staan. Door elke mislukking ben je wel gegroeid en sta je er bovenop en kijk je niet meer tegenop.

Wat the f*ck, weer mijn ego! Nee, wat the f*ck, mijn ego gaat me niet meer in de weg staan! Ik ga ervoor en met moed, focus en doorzettingsvermogen leer ik zoveel mogelijk over mezelf om mij verder te ontwikkelen. Daarmee groeit mijn eigenwaarde en heb ik geen last meer van een groot ego.

Het podium is aan jou!

Bekijk alle boeken uitgegeven door Authenticiteit in beeld

De waarde van waardes is waardevol

De waarde van waardes is waardevol

De waarde van waardes is waardevol omdat het je helpt trouw te blijven aan jezelf. Waaraan wil jij trouw blijven tijdens moeilijke keuzes of onder stressvolle momenten? Wat is überhaupt voor jou trouw blijven aan jezelf? Jouw brein kan niets met ‘trouw blijven aan jezelf’! Het lijkt zo’n holle uitspraak als je er geen waarde in stopt.

De trainers en coaches die ik trainde via de NOBTRA en NOBCO, riepen haast in koor dat ze geen keuze kunnen of willen maken om zich te kunnen onderscheiden. Mijn openingszin tijdens deze trainingen is, “vandaag hoef je niet te kiezen maar alleen te ontdekken!” De opluchting die nagalmt na deze opmerking, kun je haast voelen. Niet alleen de cliënten van trainers en coaches hebben moeite met kiezen maar ook zij zelf. Het is maar hoe je tegen keuzes aankijkt: vormt een keuze het begin of volgt het op een ontdekking?

Raak jij jezelf ook wel eens kwijt? Dat je uit contact bent met jezelf en het voelt alsof je de weg kwijt bent geraakt. Het zou gek zijn als niet iedereen dit herkent, want jouw lichaam past helemaal niet bij deze tijd. Wat de huidige tijd betreft, bevind jij je in het verkeerde lichaam. De evolutie is flink achterop geraakt op de snelle maatschappelijke ontwikkelingen. De prefrontale cortex van de mens heeft zich flink kunnen uitleven met het bedenken van alle innovaties en heeft bij het limbisch systeem een hartverzakking veroorzaakt door de stress die dit allemaal met zich meebracht.

De stress begon met die ene persoon die dacht slim te zijn door een stukje land te gaan verbouwen. Dat scheelde enorm in reistijd en het afleggen van vele kilometers te voet. “Waarom op zoek gaan naar voedsel als ik het zelf kan verbouwen?”, moest hij toen wel hebben gedacht. De mensen om hem heen begonnen zich overbodig te voelen, want hij kon het zelf. Sterker nog, ze moesten zelfs betalen voor wat hij verbouwde. Bezit als splijtstof voor het wij-gevoel dat al eeuwenlang bestond.

De waarden saamhorigheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en harmonie raakten op de helling en maakten plaats voor macht, rijkdom en afgunst. Aan elk geschiedenisblad plakt bloed en een weg terug is er niet. De religies probeerden het en proberen het nog steeds om de boel een beetje bij elkaar te houden. Door de boel bij elkaar te houden, ontstond wel weer dat wij-zij-gevoel. Dat schiet dus ook niet echt op.

Wat helpt is om de waarde van waardes in te zien. De waarde van waardes is waardevol als je jouw belangrijke waardes kent en er naar leeft. Een waarde is veel krachtiger en sterker dan een regel. Als elke verkeersdeelnemer trouw blijft aan de waarde veiligheid en er alles aan doet dat elke verkeersdeelnemer veilig kan deelnemen aan het verkeer dan zijn verkeersregels zelfs overbodig! Dat is kiezen voor waardes en je ego parkeren op de parkeerplaats van wijsheid. Dat creëert ook nog eens een wij-gevoel, want ‘wij’ zijn dan allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid van ons allemaal.

Welke waardes zijn zo belangrijk voor jou dat ze in beton zijn gegoten? Waardes die een baken voor je vormen waarmee je altijd op koers blijft, ook tijdens stormen die een puinhoop dreigen te maken van je leven. Waardes die tot verbinding met anderen leidt en waar je gezamenlijk je schouders onder wil zetten om ze volledig tot hun recht te laten komen. Ontdek welke waardes het beste bij jou passen en jouw leven waardevol maken. Om het voor jou gemakkelijker te maken ontvang je van mij een compleet overzicht van alle waardes via deze link. Hoe waardevol is dat?

Download het overzicht van alle waardes.

Het podium is aan jou!

Bekijk alle boeken uitgegeven door Authenticiteit in beeld