• +(183) 76 90 18
 • info@authenticiteitinbeeld.nl

Uncategorized

Authentiek leiderschap maakt je burn-outproof

Authentiek leiderschap zorgt dat je ver weg blijft van een burn-out. Wat is authentiek leiderschap en hoezo voorkomt dit een burn-out? Duik eens in dit volgend praktijkvoorbeeld op zoek naar de antwoorden hierop.

Hans leidt een afdeling van 15 mensen en de onderlinge samenwerking laat veel te wensen over. De directie klaagt bij Hans dat de productie op zijn afdeling te laag is. De afdeling bestaat uit programmeurs, ICT-consultanten, frontoffice medewerkers en onderhoudsmonteurs. Ze zijn verantwoordelijk voor de levering van testapparatuur voor auto’s en vrachtauto’s. De data geeft inzicht in de condities van de auto’s en vrachtauto’s die de bedrijven op de weg hebben waardoor er op onderhoud bespaard kan worden zonder risico te lopen.

De directie en de klanten vinden de testapparatuur geweldig, maar over de afdeling van Hans klaagt men steen en been. Hans zegt dat hij een paar ‘rotte appels’ tussen zijn mensen heeft zitten, maar dat hij hen niet kan missen door hun specialisme. Hans neemt hen in bescherming en lost de problemen die ze veroorzaken zelf op. Hans vermijdt elke confrontatie en de sfeer holt achteruit op de afdeling. Om de productie op peil te houden huurt hij mensen in waardoor zijn eigen mensen meer tijd krijgen om elkaar nu echt het leven zuur te maken. De druk op Hans is enorm en door slecht te slapen holt zijn gezondheid achteruit. Hoe zou jij dit aanpakken? Wat zou Hans helpen?

Hans wordt ontslagen en de directie is charmeert van de authentieke leiderschapsstijl van de nieuwe man, Gerrit. Gerrit gaat niet op zoek naar ‘schuldigen’, maar benoemt de onderlinge patronen tussen zijn mensen. Hij wil geen verklaringen horen waardoor ze zijn ontstaan, maar waarom men geen afscheid wilt nemen van deze belemmerende patronen. Al snel komt de onderste steen boven en Gerrit vraagt wat men nodig heeft om wel afscheid van deze belemmerende patronen te kunnen nemen. Wat hen intrinsiek drijft om beter met elkaar te willen samenwerken? Degenen die ontdekken dat ze op deze werkplek nooit gelukkig kunnen worden, begeleidt Gerrit naar een nieuwe werkgever waar ze volledig tot hun kracht kunnen komen. Gerrit ontdekt met zijn afdeling wat de kernwaarden zijn die hen met elkaar verbinden. Gerrit houdt niet van trucjes, maar blijft steeds dicht bij zichzelf. Gerrit roept niet ‘Ja, maar’ om zich vervolgens achter excuses te verbergen als men tegen Gerrit zegt als men ontevreden is over wat hij heeft gedaan. Ook als het niet terecht blijkt te zijn, vraagt Gerrit rustig door op waarom de ander dit zo ziet en ervaart.

Gerrit geeft nooit kritiek, maar feedback op het gedrag dat hij wenst van anderen omdat dit aansluit op de kernwaarden waaraan zich iedereen heeft gecommitteerd. Hij is niet bezig met afspraken te maken maar geeft ruimte om fouten te maken binnen een duidelijk kader waaraan iedereen zich graag wil houden. Gerrit strooit niet met Oordelen, Meningen en Adviezen (OMA), maar vraagt wel nieuwsgierig en geïnteresseerd door op wat hij hoort van zijn mensen. Gerrit komt geloofwaardig en betrouwbaar over en zijn mensen groeien in autonomie en betrokkenheid. Ze staan als een blok achter hem terwijl Gerrit vooral focust op om zichzelf overbodig te maken. Vanuit authentiek leiderschap waardeert en ziet hij zijn mensen en prikkelt hen om boven zichzelf uit te groeien.

In de situatie met Hans zie je dat Hans onderdeel is geworden van de beperkende systemen (systeemdenken). Het zijn de angsten van Hans die zijn handelen bepalen. De angst dat het gaat escaleren als Hans de mensen gaat confronteren met hun daden. De angst dat de productie daalt en dat hij wel eens de oorzaak is en faalt als leidinggevenden. Hans werd steeds meer onderdeel van het probleem door te vermijden (vluchten) en te focussen op de productie (overleven).

Authentiek leiderschap kenmerkt zich door te handelen vanuit jouw diepste bestaansrecht. Ons diepste verlangen is om iets te betekenen voor anderen en deel uit te maken van een groep. Dat heeft de evolutie zo in onze genen ingebouwd. Cliënten zijn meestal twee keer emotioneel in hun coachtraject. De eerste keer van de pijn om zo zeer te zijn vastgelopen en verwijderd te zijn van zichzelf. De tweede keer van intense vreugde van geluk dat ze hun diepste bestaansrecht hebben aangeraakt. Het gevoel dat je niet meer anders kan dan dat te doen waarvoor jij op aarde bent.

Gerit handelt vanuit zijn diepste bestaansrecht en dat is het maximale uit zijn mensen halen. Hans is bezorgd over zichzelf en Gerrit is niet bezig met zichzelf, maar zorgt voor de ontwikkeling van zijn mensen. Niet door hen te dwingen, maar zoveel mogelijk zichtbaar te maken wat er in al die jaren verdrongen is. Dit maakt hij zichtbaar door de ingesleten patronen te benoemen tussen de mensen. Om die belemmerende system te doorbreken richt hij zich op wat zijn mensen hiervoor nodig hebben zonder te beschuldigen of te oordelen. Hij luistert echt en stelt de juiste vragen.

Stap voor stap ontwikkelt Gerrit waarde gedreven gedrag bij zijn mensen waarbij het om verbinding draait en de onderlinge relaties verbeteren. Hun focus richt zich op hun eigen diepste verlangens en wat ze nodig hebben. De beschuldigende vinger naar elkaar wijzen weegt hier niet tegenop. 

Hans denkt in falen vanuit zijn ego en Gerrit denkt vanuit leren waarderen vanuit zijn authenticiteit. Hans wil het allemaal zelf doen en controleert of het zo gebeurt als hij dat wil en Gerrit haalde het beste uit zichzelf door een coach. Terwijl de angsten van Hans groeide, heeft Gerrit voldoende eigenwaarde, moed en weerbaarheid opgebouwd om zijn angsten los te laten. Er zit in iedere leidinggevende een Hans en een Gerrit. De angst om te falen en het diepste verlangen om betekenis te geven aan anderen. Zorg voor een stevige basis eigenwaarde, moed en weerbaarheid met een gezonde levensstijl en jouw authentieke leiderschap zorgt dat de burn-out heel ver weg blijft bij jou.

Het podium is aan jou!

Diplomatiek leren beheersen

Diplomatiek leren beheersen, is het je leren beheersen of bekwamen om diplomatiek te kunnen zijn? Niet al te snel in conclusies vallen of jouw emoties niet te uiten als verwijten, is een krachtige vorm van je beheersen. Dit in combinatie met je diplomatiek uiten en gedragen is wel een sterke combi voor diplomatiek leren beheersen.

Juist de tegenstellingen in de gespreksstijlen benadrukken de kracht en onmacht van een stijl. In het op zoek gaan naar de diplomatieke stijl neem ik je mee in een overleg waar diverse stijlen zichtbaar worden. Herken de onmacht van Jan, zie hoe de leidinggevende teveel oordelend vanuit de inhoud en eigenbelang reageert en hoe Peter op een ontwapenende manier de frustraties ontmaskert van Jan. Neem ook waar hoe Peter Birgit echt ziet door ook haar respectvol te betrekken zonder aan haar te trekken.

Leidinggevende, “We zitten hier aan tafel om een oplossing te vinden voor de onbetaalde overuren. Dit is inmiddels zo uit de hand gelopen dat iedereen er een spelletje van zit te maken om tijdens de reguliere werktijd, steeds langere pauzes te houden. Een deel van hen gaat ondanks de lange pauzes op tijd naar huis en dat roept steeds meer wrevel op. Het dieptepunt was de scheldpartij tussen Jan en Birgit.”

Jan, “Die zenuwpees moet haar bek houden en zich niet met andermans zaken bemoeien.” Birgit zit ingedoken met rood hoofd aan tafel en zwijgt. Leidinggevende, “Zo praat je niet tegen jouw collega’s en je houd vanaf nu je fatsoen.” “Omdat jij te zwak bent en niet zegt waar het op slaat, moet ik mijn mond houden?” “Dat heb ik niet gezegd dat jij je mond moet houden, je moet je fatsoen houden.”

Peter, “Beste mensen mag ik even? Wat irriteert jou, Jan? Dat juist Birgit dit zegt of dat er iemand kritiek uit op jou? Peter kijkt Jan in de ogen en Jan slaat zijn ogen naar beneden. “Een combinatie van beiden.” “Ik stel voor dat we eerst inventariseren hoe iedereen aankijkt tegen de afspraak over de overuren, om de verschillende meningen voor iedereen zichtbaar te maken. Aangezien er meer speelt tussen Jan en Birgit, stel ik voor dat dit in een andere samenstelling aangepakt wordt. De vraag aan Jan en Birgit is, of jullie dit nu in de weg staat om over de afspraak met de overuren met iedereen hier van gedachten te wisselen?”

Jan, “Zie je nu wat voor een slappe leidinggevende jij bent en dat anderen het weer voor jou zitten op te lossen.” De leidinggevende gaat rechtop staan en Peter grijpt weer in.” “Jan, wat wil je met jouw opmerkingen bereiken? Ik waardeer je openheid en je duidelijkheid waardoor je niet om de hete brei wilt draaien. Je schopt wel tegen mensen aan en ik vraag me af wat hier achter zit? Help ons om ook dit duidelijk te maken aan ons.” De ogen van Jan bewegen onrustig heen en weer en de leidinggevende gaat weer zitten. Iedereen kijkt naar Jan, die zich ongemakkelijk lijkt te voelen door deze plotselinge aandacht.

Jan, zucht hardop. “Tja,…” en Jan zucht nog eens. “Nu gaat het tenminste ergens over en ik kan niet tegen dit slap gelul en dat anderen zich met mijn zaken bemoeien. Ik wil gewoon mijn werk doen en klaar.” “Ervaar je onrechtvaardigheid in de onbetaalde overuren en sla je op jouw manier keihard terug. Door het op een harde manier aan te pakken wil je ons duidelijk maken dat er met jou respectvol omgegaan moet worden. Zeker als datgene wat je doet niet voldoende wordt gewaardeerd waarin je duidelijke verwachtingen hebt naar je leidinggevende.” Jan stapt op en ruilt het ‘vechten’ in voor ‘vluchten’.

Er volgt een driegesprek tussen Jan, leidinggevende en een coach. Jan loopt hierin leeg in al zijn jaren opgebouwde frustraties en ontevredenheid. Er volgt een intensief coachtraject voor Jan en het zal je niet verbazen dat, ook de leidinggevende een coach in de armen neemt om te leren herkennen wat hij voorheen niet zag.

De tien gouden regels voor een diplomatiek gesprek waarbij voor alle tien onderdelen geldt dat je inhoudelijk deskundig bent binnen het kader waarin het gesprek plaatsvindt:

 1. Hap niet te snel en blijf zo lang mogelijk dieper luisteren naar wat er allemaal niet wordt uitgesproken.
 2. Observeer zoveel mogelijk en kijk hoe mensen er bij zitten, wat communiceren ze non-verbaal?
 3. Stel vragen over wat je intuïtie je ingeeft doordat deze vragen zich spontaan aan je opdringen en kijk degene aan aan wie je de vraag stelt.
 4. Vermijd strategische, normerende en veroordelende vragen door OMA (Opvattingen, Meningen en Adviezen) thuis te laten waardoor je voorkomt dat anderen zich gaan verdedigen of gaan klagen.
 5. Wees een OEN, Open, Eerlijk en Nieuwsgierig om de ander te ‘ontwapenen’ om te zien wat er achter zit zoals het gelijk willen krijgen, het schoppen tegen zaken en het verharden in stellingen.
 6. Blijf neutraal en vertaal meningen in effecten op anderen waardoor er bewustzijn ontstaat in wat dit met anderen doet. Ook al heb je gelijk! Wat doet dit met anderen?
 7. Maak bespreekbaar wat onbespreekbaar lijkt door het te zuiveren van kritiek.
 8. Leef je in de ander in en ontwikkel respect voor de gevoeligheden van anderen.
 9. Gebruik de ERWT (Erkenning, Respect, Waardering en Tact) in jouw interventies en blijf daarin toch duidelijk en begrijpbaar voor anderen.
 10. Gebruik LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) in het weergeven van de verschillende standpunten, meningen en belevingen van de aanwezigen en maak daarmee mogelijke verbindingen zichtbaar die de verschillen verkleinen en de onderlinge toenadering vergroten.

Wat zijn jouw ervaringen met conflicten en welke van de tien gouden regels miste je daarin en had het verschil kunnen maken? Laat het mij weten in een commentaar hieronder.

Het podium is aan jou!

Je kijkt met je limbisch systeem, leer voor altijd anders kijken!

Leer voor altijd anders kijken, door jouw limbisch systeem te begrijpen. Wat is het limbisch systeem en hoezo kijk ik daarmee? Ik kijk toch met mijn ogen. Stap voor stap neem ik je mee om uiteindelijk anders te leren kijken.

Voordat je leest wat het limbisch systeem inhoudt, is het belangrijk om te weten dat door de laatste 20 jaren opgedane kennis over het brein, we anders kijken naar gedrag. Ons gedrag wordt meer door onze instincten bepaald dan we voorheen dachten. Jouw instinct is in jouw genen ingebouwd en als je vanuit jouw instinct reageert, laat je gedrag zien dat je niet hebt geleerd of wat door jouw ervaringen is beïnvloed. Het is een soort voorgeprogrammeerd gedrag om te kunnen overleven.

Door bij gevaar instinctief te vechten of vluchten komen in jouw lichaam processen op gang om je lichaam klaar te maken voor de strijd of de vlucht. Deze processen worden voornamelijk door jouw limbisch systeem gestuurd, zoals de amygdala die informatie koppelt aan emoties en de hippocampus die nieuwe herinneringen opslaat, die betrekking hebben op bepaalde feiten of gebeurtenissen.

Stel als voorbeeld dat je zit te dromen en je schrikt door een harde knal achter je. De amygdala maakt een koppeling tussen jouw ontspannen toestand waarin je lekker zat te dromen met jouw schrikreactie waardoor je gespannen raakte. Daarna wordt het knap lastig voor je om je op deze plek over te geven aan je dromerigheid. De hippocampus kan deze herinnering vastleggen als een plek waar je niet kunt ontspannen. Ook al laat de praktijk zien dat die knal pure toeval was op die plek en het een fantastische plek blijft om te kunnen ontspannen. Toch blijf jij op deze plek alert!

Jouw gedrag dat door het limbisch systeem wordt bepaald, bepaalt hoe jij met jouw verleden omgaat! Het beïnvloedt jouw motivatie, jouw emotionele reacties en jouw autonomie. Hoe jij met uitdagingen en met fouten maken omgaat. Jouw brein is fascinerend als je je daarin verdiept.

De hypothalamus is ook een belangrijk onderdeel van het limbisch systeem. Hij controleert het autonome zenuwstelsel en het endocriene systeem. De hypothalamus speelt een cruciale rol bij de organisatie van gedragingen die zorgen voor de overleving van het individu en de soort: eten, vechten, vluchten en paren. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee delen: het parasympathische zenuwstelsel is het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen. Het heeft hiermee een tegengestelde functie aan het andere deel van het autonome zenuwstelsel, het orthosympathische zenuwstelsel.

De prefrontale schors reguleert jouw emoties door te relativeren. Jouw waarneming bepaalt dus of je lichaam ontspant of in rep en roer is. Dat is dus voor ieder verschillend en verklaart waarom de één stress ervaart en de ander niet terwijl jullie hetzelfde ervaren. Des te meer jij je overgeeft aan jouw instincten en je prefrontale cortex op een laag pitje zet, des te meer gaat stress jouw leven bepalen!

Jijzelf bent de baas over de hoeveelheid aan sensorische informatie die jouw brein te verwerken krijgt, in een wereld die barst van allerlei prikkels. Jij kunt kiezen aan hoeveel stress jij jouw lichaam blootstelt. Jij bepaalt wat je zien wilt en jouw instincten bepalen wat ze daarmee doen. Je kunt jouw limbische systeem niet uitzetten met een knopje. Jouw limbische systeem is te sterk verouderd voor deze moderne wereld met al zijn prikkels.

Je hebt maar één keuze: Jij kunt de wereld niet veranderen, maar je kunt jouw limbische systeem wel regelmatig rust gunnen. Met jouw prefrontale schors voor balans zorgen en wat meer relativeren. Wat er op jouw werk gebeurt, gaat niet over leven en dood ook al voelt dit vaak zo voor jouw instincten.

Handvaten hoe je je limbisch systeem wat meer rust kunt gunnen:

 • Leren keuzes te maken en prioriteiten stellen (to do list).
 • Luisteren naar je lichaam en je eigen grenzen respecteren (voel je je moe, grijp niet naar een snack, die je even tijdelijk een oppepper geeft om vervolgens weer door te hollen).
 • Regelmatig me-time inlassen door te mediteren of echt bewust ervoor te kiezen om iets voor jezelf te doen.
 • Ventileer je emoties (vertel wat je dwars zit of schrijf het op)
 • Zorg voor voldoende nachtrust.
 • Hou van je lijf en onderhoud het goed, vul het niet met troep, maar voed het met gezond eten.

Naast het schrijven van blogs wil ik als eigenaar van Authenticiteit in beeld ook meehelpen om de wereld een stukje mooier te maken. Mijn kennis delen en diensten aanbieden die impact op het gedrag van mensen hebben. Persoonlijke coaching, begeleiding van teams en het geven van trainingen binnen een bedrijfssetting. Ik heb meerdere Ibooks geschreven met waardevolle informatie over essentiële kennis die bijdraagt aan individuele ontwikkeling op meerdere vlakken. 

Sinds kort biedt Authenticiteit in beeld ook een nieuwe dienst aan om nu eens echt te voelen en herkennen op welke plekken van je lichaam zich spanning bevindt. Vanessa Verduijn, opgeleid als fysiotherapeute zorgt dat je écht contact maakt met jouw lichaam. 

Bel ons: (0183) 76 90 18  

Het podium is aan jou!

Onderdelen van het limbisch systeem bevinden zich in de temporale kwab en zijn:

Parasympathische output van de hypothalamus:

 • vernauwt de pupil,
 • stimuleert de speekselvorming
 • vertraagt de hartslag
 • vernauwt de bronchiën
 • stimuleert de spijsvertering, de afgifte van gal en de peristaltiek
 • en trekt de blaas samen.

Orthosympathische output van de hypothalamus:

 • verwijdt de pupil
 • remt de speekselvorming
 • versnelt de hartslag
 • verwijdt de bronchiën
 • remt de spijsvertering
 • stimuleert de afgifte van glucose
 • stimuleert adrenaline
 • remt de peristaltiek
 • en ontspant de blaas.

Hoe werk je aan jouw gunfactor?

Hoe werk jij aan jouw gunfactor? Voordat je wilt lezen om te weten hoe anderen jou van alles positiefs gunnen? Wat gun jij een ander? Kortom neig je eerder naar te willen krijgen of te geven?

Valt jou ook op dat er een natuurlijke neiging is om te kiezen voor de ‘underdog’ en niet voor de persoon die zeker lijkt van zijn overwinning? Met jezelf op je borst kloppen en te strooien met al jouw diploma’s en sterke kanten win je weinig gunfactor. Laat anderen dit over jou vertellen en doe dit vooral niet zelf.

Waarom zou iemand over jou iets positiefs willen vertellen in het kader van jou aan te bevelen voor een baan of jouw diensten? Dat is iemand die heel erg waardeert wat jij doet. Wanneer waardeert iemand wat jij doet? Als hij belang of interesse heeft in wat jij hebt betekent voor anderen. Hij ervoer jou als waardevolle collega of was een uiterst tevreden klant van jouw diensten. Iemand die weinig affiniteit heeft met wat je doet, zal terughoudend zijn over wat je kan. Maak hierin een duidelijke selectie en kies geen relaties die niet eens precies weten wat je eigenlijk doet.

Het gaat altijd om win-win. Zorg dat er balans hierin ontstaat. Oefen met een halfvol glas en een vol glas. Zet beide glazen tegenover elkaar. Eén glas ben jij en het andere glas de klant. Wissel drie keer van positie, één keer vanuit het gezichtspunt van het halfvolle glas tegenover het volle glas, ga vervolgens aan de andere kant zitten en ten slotte kies je de positie van de zijkant. Hoe ‘voelt’ elke positie voor jou aan?

Jij en jouw klant worden niet blij van een halfvol glas. Middelmatigheid verdient een lage gunfactor. Haal het maximale voor je klant er uit en jouw glas vult zich vanzelf. De klant doet niet graag zaken met iemand die er alleen maar voor zorgt dat zijn eigen glas goed gevuld is. Parkeer je ego vanuit eigenbelang en denk vooral in het belang van de ander.

Deze win-win geldt ook voor het wederzijds respect voor elkaar en in het vertrouwen in elkaar. Handel eerlijk en ethisch en waardeer de ander en laat hem jouw vakbekwaamheid ervaren in plaats dat je er over vertelt hoe vakbekwaam je bent. Blijf geïnteresseerd in de ander en dut niet weg, maar droom liever met de ander wat er allemaal mogelijk is zonder dat je met de voeten van de grond afgaat.

Doe vooral niet je best voor hem, maar doe wat de klant nodig heeft. Je komt dan veel minder geforceerd over. Je doet je best en toch is de klant ontevreden! Hoe voelt dit voor jou als iemand zijn best voor je heeft gedaan, maar je bent niets opgeschoten daarmee? Gun je een ander dezelfde ervaring met deze persoon? Hoe kijk je naar iemand die het nauwelijks moeite kost om een resultaat neer te zetten wat diepe indruk op jou maakt en dat deze persoon er ook nog eens bescheiden onder blijft? 

Bereken nu je eigen gunfactor met de volgende onderdelen:

Bescheiden + vakbekwaam + eerlijk + ethisch + spreekt een specifieke doelgroep aan die maximale resultaten haalt + geïnteresseerd + gelijkwaardig + respectvol + waardeert + aardig en niet glad + doortastend + weerbaar + enthousiast + gepassioneerd + inlevend + betrouwbaar + verantwoordelijk + oog voor het belang van de ander zonder gestrest te raken + loyaal + trouw + gunt anderen het allerbeste!

Zo’n gunfactor lijkt wel heel erg op echte vriendschap of heb jij vrienden die jou niets gunnen? Is er een verband tussen het aantal echte vrienden dat jij hebt en jouw gunfactor? Maak vrienden en gun hen dit iBook Zo vind je de ideale partner. Mijn bijdrage in het geluk van anderen om de wereld een stukje mooier te maken. Ik gun iedereen een gelukkige relatie omdat dit de wereld een stukje mooier maakt. Gun jij dit ook net zoals ik jou het allerbeste gun?

Zo vind je de ideale partner

Het podium is aan jou!

Wat the f*ck, weer mijn ego

Wat the f*ck, weer mijn ego

Wat the f*ck, weer mijn ego! Merk je nu geen emoties op bij jezelf, lees dan vooral niet verder. Jouw Limbische systeem heeft een kort lijntje met jouw ego en reageert op uitspraken die je raken. Bij vecht- en vluchtgedrag neemt jouw ego graag de regie over om jouw vege lijf te redden. Het ego is nogal statusgevoelig en laat niet graag met zich sollen. Dit kan wel eens extreme vormen van gedrag aannemen met uitspraken zoals: “Over my dead body, dit gaat niet gebeuren!”

Na een training van Gold of the Desert Kings vraag ik de groep of ze bereid zijn om hun gedrag te willen veranderen. De mensen die eerst willen afwachten of ze iets met de ‘lessen van de woestijn’ kunnen, vraag ik om zich ook bij deze groep te willen scharen die hun gedrag niet willen veranderen.

Wat heb jij geleerd als je er niets mee doet en het blijft doen zoals jij het altijd doet? Hoeveel slechte gewoontes heb je en hoeveel daarvan wist je om te zetten in goede gewoontes? Je weet wel dat je meer moet bewegen, maar toch beweeg je niet meer. Wat the f*ck is hier aan de  hand?

Dit is egogedrag, je ego wil niet falen en doet er alles aan om je te misleiden zodat je elke keer kunt zeggen: “Het ligt niet aan mij.” Elke keer dat je faalt ben je enorm teleurgesteld in jezelf en probeer je door te vechten of vluchten te herstellen van jouw teleurstelling. Denken in falen kost veel energie en leidt vaker tot depressieve gevoelens. Hoe komt dat?

Ben je erg statusgevoelig en wil je graag met de eer gaan strijken om jezelf op je borst te kloppen, dan kies je voor prestigedoelen. De kans om dan te falen is enorm en je zit niet te wachten op een slecht gevoel over jezelf. Het ligt dan meer voor de hand, om dit falen te wijten aan de omstandigheden. Jij bent het slachtoffer geworden van een omgeving die zich tegen jou heeft gekeerd. Alles zat tegen en er was geen doorkomen aan. Mooie uitspraken waarin geen enkel oplossend vermogen zit. Balen zeg en je voelt je beroerd dat jou dit weer moest overkomen.

Lekker zo’n ego om je in zelfmedelijden te baden en te troosten. Als je voortaan denkt, “Laat maar zoals het is”, dan is dit een fantastische beloning om gedrag in stand te houden. Waarom zou je überhaupt nog jouw gedrag willen veranderen? Dat is weglopen (vluchten) voor de pijn en niet de pijn omarmen en goed voor jezelf zorgen. Gedrag dat iets oplevert, houdt gedrag in stand, ook al is dat vermijdend gedrag om een gekwetst ego te voorkomen.

Om in je leerstand te komen, ben je bereid om op jouw bek te gaan. Dat je door vallen, opstaan en doorgaan resultaten bereikt. Betere resultaten kosten inderdaad bloed, zweet en tranen en wat voor heerlijk gevoel is het om op jouw berg van falen te staan. Door elke mislukking ben je wel gegroeid en sta je er bovenop en kijk je niet meer tegenop.

Wat the f*ck, weer mijn ego! Nee, wat the f*ck, mijn ego gaat me niet meer in de weg staan! Ik ga ervoor en met moed, focus en doorzettingsvermogen leer ik zoveel mogelijk over mezelf om mij verder te ontwikkelen. Daarmee groeit mijn eigenwaarde en heb ik geen last meer van een groot ego.

Het podium is aan jou!

Bekijk alle boeken uitgegeven door Authenticiteit in beeld

De waarde van waardes is waardevol

De waarde van waardes is waardevol

De waarde van waardes is waardevol omdat het je helpt trouw te blijven aan jezelf. Waaraan wil jij trouw blijven tijdens moeilijke keuzes of onder stressvolle momenten? Wat is überhaupt voor jou trouw blijven aan jezelf? Jouw brein kan niets met ‘trouw blijven aan jezelf’! Het lijkt zo’n holle uitspraak als je er geen waarde in stopt.

De trainers en coaches die ik trainde via de NOBTRA en NOBCO, riepen haast in koor dat ze geen keuze kunnen of willen maken om zich te kunnen onderscheiden. Mijn openingszin tijdens deze trainingen is, “vandaag hoef je niet te kiezen maar alleen te ontdekken!” De opluchting die nagalmt na deze opmerking, kun je haast voelen. Niet alleen de cliënten van trainers en coaches hebben moeite met kiezen maar ook zij zelf. Het is maar hoe je tegen keuzes aankijkt: vormt een keuze het begin of volgt het op een ontdekking?

Raak jij jezelf ook wel eens kwijt? Dat je uit contact bent met jezelf en het voelt alsof je de weg kwijt bent geraakt. Het zou gek zijn als niet iedereen dit herkent, want jouw lichaam past helemaal niet bij deze tijd. Wat de huidige tijd betreft, bevind jij je in het verkeerde lichaam. De evolutie is flink achterop geraakt op de snelle maatschappelijke ontwikkelingen. De prefrontale cortex van de mens heeft zich flink kunnen uitleven met het bedenken van alle innovaties en heeft bij het limbisch systeem een hartverzakking veroorzaakt door de stress die dit allemaal met zich meebracht.

De stress begon met die ene persoon die dacht slim te zijn door een stukje land te gaan verbouwen. Dat scheelde enorm in reistijd en het afleggen van vele kilometers te voet. “Waarom op zoek gaan naar voedsel als ik het zelf kan verbouwen?”, moest hij toen wel hebben gedacht. De mensen om hem heen begonnen zich overbodig te voelen, want hij kon het zelf. Sterker nog, ze moesten zelfs betalen voor wat hij verbouwde. Bezit als splijtstof voor het wij-gevoel dat al eeuwenlang bestond.

De waarden saamhorigheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en harmonie raakten op de helling en maakten plaats voor macht, rijkdom en afgunst. Aan elk geschiedenisblad plakt bloed en een weg terug is er niet. De religies probeerden het en proberen het nog steeds om de boel een beetje bij elkaar te houden. Door de boel bij elkaar te houden, ontstond wel weer dat wij-zij-gevoel. Dat schiet dus ook niet echt op.

Wat helpt is om de waarde van waardes in te zien. De waarde van waardes is waardevol als je jouw belangrijke waardes kent en er naar leeft. Een waarde is veel krachtiger en sterker dan een regel. Als elke verkeersdeelnemer trouw blijft aan de waarde veiligheid en er alles aan doet dat elke verkeersdeelnemer veilig kan deelnemen aan het verkeer dan zijn verkeersregels zelfs overbodig! Dat is kiezen voor waardes en je ego parkeren op de parkeerplaats van wijsheid. Dat creëert ook nog eens een wij-gevoel, want ‘wij’ zijn dan allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid van ons allemaal.

Welke waardes zijn zo belangrijk voor jou dat ze in beton zijn gegoten? Waardes die een baken voor je vormen waarmee je altijd op koers blijft, ook tijdens stormen die een puinhoop dreigen te maken van je leven. Waardes die tot verbinding met anderen leidt en waar je gezamenlijk je schouders onder wil zetten om ze volledig tot hun recht te laten komen. Ontdek welke waardes het beste bij jou passen en jouw leven waardevol maken. Om het voor jou gemakkelijker te maken ontvang je van mij een compleet overzicht van alle waardes via deze link. Hoe waardevol is dat?

Download het overzicht van alle waardes.

Het podium is aan jou!

Bekijk alle boeken uitgegeven door Authenticiteit in beeld

Verbinden met jouw collega’s, het moet niet gekker worden!

Verbinden met jouw collega’s, het moet niet gekker worden!

Verbinden met jouw collega’s, is dat belangrijk voor je? Zijn jouw collega’s net zo blij met jou als jij met hen? Wil je baas dat je het allemaal zelf kan en dat je hulp vraagt om het allemaal zelf te kunnen? Wat wilt hij nu? Alleen of samen? In een maatschappij van individualisme op zoek gaan naar verbinding. Het moet niet gekker worden.

Verbinding is het fundament van het leven. De mens is een ‘sociaal dier’ die vanuit het diepst van zijn instincten hunkert naar verbinding. Tegenwoordig in zijn oneindige zoektocht naar zelfontwikkeling en geluk, stelt hij zichzelf als individu centraal. Wat voor waarde heb je dan voor anderen?

Erkennen we het failliet van een maatschappij van het individualisme of willen het samen alleen blijven doen? Er is niets zo frustrerender voor personeel dan onduidelijke opdrachten. We gaan het anders doen, maar blijven hetzelfde denken. Kortom het wordt de hoogste tijd om na te denken over hoe we de waarden autonomie en samenwerken met elkaar kunnen verbinden.

Ben je bang dat je door samenwerken inlevert aan autonomie? Hoe je nog zelfstandig keuzes kunt maken als je afhankelijk bent van anderen? Hoe afhankelijker je bent van elkaar hoe meer men de noodzaak van samenwerken inziet. Plaats je management op een ijsschots op de Noordpool en de aandacht of jij als manager nog voldoende tot je recht komt verdampt onder deze onderkoelde omstandigheden. Onder de drang om levend van het ijsschots af te komen, is er geen plaats meer voor grote ego’s.

Wanneer lever je in aan autonomie tijdens het samenwerken? Dat heeft vooral met jouw ego te maken. Jouw ego verleidt nogal tot paradoxaal gedrag. Je wilt indruk maken op de groep om geaccepteerd te worden en die sluit juist zo’n zelf ingenomen persoon uit. “Kijk eens wat ik allemaal kan!” en “Wat levert het mij op?” Dit soort gedachten leveren geen ijzersterke teams op maar streelt menig ego waarin het narcisme het wint van de teamgedachte.

In onze drang naar iedereen is vervangbaar en maakbaar, zijn we uit verbinding met onszelf geraakt. Alles bereikt en alles gekregen en wat nu? Zoveel gepresteerd en zo weinig waardering er voor terug gekregen.

Trouw blijven aan je waarden, door geloofwaardig gedrag en deze waarden ook nog eens uitdragen gezamenlijk als groep. Daarin zit verbinding. Wat kun jij als autonoom persoon voor de groep betekenen in plaats van wat levert de samenwerking mij op? Je autonomie versterken door de beste keuzes te maken vanuit het groter belang, het teambelang. Je autonomie versterken door de juiste inschattingen te maken wat anderen nodig hebben waaraan jij optimaal kunt bijdragen.

Als een team slecht presteert, neem je afscheid van de leidinggevende en als het team goed presteert, ligt dit aan het team. Als jij niet verbinding kunt maken met anderen, ben je misschien niet in verbinding met jezelf! Door je te verdiepen in de ander, ontstaat er een verdieping in de relatie.

Sommige beelden en inzichten hangen als een molensteen om iemands nek die hem gevangen houden in zijn eigen denkpatroon. Verbinding ontstaat door waardering voor wat belangrijk is en zingeving veroorzaakt. Welke waarden dragen wij samen uit en van welke last willen we ons bevrijden? Het levert jou pas iets op als het ons allemaal iets oplevert. Het betreft ons allemaal en niet alleen maar jou! Het individualisme is dood, lang leve ‘wij’.

Het podium is aan jou!

Commitment begint waar excuses ophouden

Commitment begint waar excuses ophouden

Commitment als vertrekpunt voor elk traject of project lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk is vele malen weerbarstiger. Waaraan herken je binnen een organisatie het gebrek aan commitment? Projecten verlopen stroperig, stroeve werkrelaties en vooral wijzen projectleiders naar anderen en de organisatie. Mijn slogan is dat commitment begint waar excuses ophouden.

Een test voor jezelf. Wat zou je vaker willen doen, maar doe je niet? Maak je keuze! Wat zou jij nodig hebben om het wel te doen? Een reactie van een klant: Ik zou langer met mijn externe opdrachtgever rond te tafel gaan zitten om zijn opdracht scherper te krijgen. Ik laat me nu verleiden om gelijk te beginnen terwijl ik twijfel over de haalbaarheid van de opdracht.

Een gebrek aan tijd is een excuus! Hoe vaak haal jij aan dat je ergens geen tijd voor hebt? Dat je het te druk hebt? Dat je andere prioriteiten stelt? Stuk voor stuk excuses omdat tijd een middel is waarvan jij bepaalt hoe je dit inzet om je doel te behalen.

Voordat je gelijk je doelen bijstelt, dit even ter inspiratie: Loop jij zes keer op en neer voor zes flessen te halen of één keer door een mand mee te nemen waarin zes flessen passen? Is dit een voorbeeld van harder werken of juist slimmer werken? Hoe reageer jij als je een langdurige opdracht c.q. project krijgt? Maak je gelijk een planning of loop je eerst door het bos of langs het strand? Welke optie heeft meer effect op jouw brein om slimmer te werken?

Hoe groot schat je de kans in dat jij een wandelingetje zou maken met een opdrachtgever of is daar geen tijd voor? Ontdek jij nu ook hoeveel vastgeroeste overtuigingen, vooroordelen en angsten hieronder zitten?

Wat is nu werkelijk commitment? Commitment draait om drie belangrijke pijlers: Betrokkenheid, motivatie en deskundigheid. Betrokkenheid ontstaat als je weet wat mensen nodig hebben. Wat bindt hen met dit project? Wat missen ze waardoor ze dreigen af te haken? Zorg dat je dit met elkaar weet en er ook iets mee doet.

Om mensen te motiveren zoek je de juiste verhouding tussen wat mogelijk en voldoende uitdagend is. Wat maakt hen geschikt om dit doel te halen en hoe inspireer je hen om buiten hun eigen kaders te denken? Sommige doelen voelen aan als een loden bal of als een saaie boel.

De derde peiler deskundigheid stijgt boven de expertise van het onderwerp uit waardoor de betrokkenheid en motivatie nog meer stijgen. Het gaat om strategische kennis om een team te laten excelleren waarbij ze de meest effectieve route volgen om het maximale resultaat te halen.

Je kunt je tijd verspillen of het maximale halen uit oprechte betrokkenheid, duurzame motivatie en sublieme deskundigheid. Ben jij wel voldoende betrokken, gemotiveerd en heb je de vereiste deskundigheid voor wat je vaker wilt doen, maar niet doet. Ontdekt het verschil tussen harde werkers in een ‘porseleinkast’ en een geolied team in een ‘wespennest’. Zowel het porselein als de wespen maken geen schijn van kans 😉

Hoe ziet een organisatie er uit waarin commitment elke keer het vertrekpunt is? Zij maken het onmogelijke mogelijk. Geen compromissen, excuses of denken in problemen. Onvoorwaardelijke steun waarin men tot het uiterste gaat. Aan welk bedrijf denk jij dan als eerste? Zijn hun mensen trots en succesvol op wat ze doen. Een kwestie van goed zorgen voor elkaar en je niet verstoppen achter excuses.

Is er nu commitment tussen jou en wat je vaker wilt doen, maar niet doet? Download het Schema Commitment. Jouw eerste hulp voor commitment.

Het podium is aan jou!

De training Gold of the Desert Kings voor meer commitment binnen jouw organisatie.

Aandacht is het mooiste cadeau dat je kunt geven

Aandacht is het mooiste cadeau dat je kunt geven

Aandacht is het mooiste cadeau dat je kunt geven aan de mensen om je heen omdat het zo schaars is geworden. Aandacht is zo krachtig dat je er zelfs niet zonder kunt. Wist je dat er een ‘knuffelopa’ bestaat. Dit is een oude man die als vrijwilliger te vroeg geboren baby’s in zijn armen wiegt. Zonder de aandacht van jouw ouders of verzorgers had jij je zelfs niet eens kunnen ontwikkelen tot een ‘normale’ volwassenen. Een pasgeboren baby die in de eerste week geen fysiek contact heeft, overleeft het niet.

Bij de onderzoeken naar aandacht, ontdekte men dat er verschillende soorten aandacht zijn. Er is locatie gerichte aandacht op iets wat je hoort en ziet in de verte en er is de vorm van aandacht waarin je het vermogen hebt om alleen je gesprekspartner te kunnen volgen in een drukke zaal met allerlei gesprekken om je heen. Er zijn hersengebieden ontdekt die verantwoordelijk zijn voor aandacht zoals de pulvinar nucleus, een gebied in het posterieure gedeelte van de thalamus. Echter blijken er nog meer gebieden betrokken te zijn, die de onderzoekers nog niet precies in kaart hebben kunnen brengen.

Je gericht op iets focussen houd je gemiddeld zo’n 30 minuten vol. De hoeveelheid aandacht die jij kunt opbrengen is beperkt. Prikkels die je afleiden eisen behoorlijk hun tol in de aandacht die jij kunt geven. Het uitvoeren van meerdere taken tegelijk, een overdaad aan informatie, de snelheid van het verwerken van informatie, gerichte aandacht geven of het kunnen verdelen van aandacht beïnvloeden de prestatie van jouw aandacht.

Kijk eens om je heen en ontdek wat onze informatiemaatschappij voor invloed heeft op aandacht. Het wordt jouw brein allemaal teveel en aandacht verschrompelt tot een schaars goed. Het is jouw keuze wat je met jouw aandacht wilt. Het helpt als je kiest voor:

 

 • een omgeving die je minder afleidt;
 • zware breintaken in de ochtend plant;
 • stap voor stap werkt aan taken;
 • kiest voor momenten van ontspanning;
 • taken en wat je wilt onthouden opschrijft.

Trek een dikke scheidslijn tussen privé en werk en maak tijd en ruimte in je privémomenten voor de mensen waarmee je kerst viert. Luister oprecht en wees helemaal in met moment als je hen aandacht geeft. Het doet zoveel met de ander en als iedereen dit doet, hoeft niemand alleen te zijn. Er zijn ook genoeg mensen die eenzaam zijn in hun relatie en die kunnen zich eenzamer voelen dan iemand die in zijn uppie woont. Eenzaamheid groeit, waar de aandacht afneemt.

Ik wens jou heel veel aandacht toe tijdens de feestdagen en kies iemand uit die het niet verwacht van jou om hem of haar jouw volle en warme aandacht te geven. Aandacht is het mooiste cadeau dat je kunt geven!

Op zoek naar een coach die je daarbij helpt en in jouw broekzak past:

SAM (gratis App!)

 

 

 

 

 

 

Het podium is aan jou!

Leren accepteren door angsten los te laten

Leren accepteren door angsten los te laten

Leren accepteren is de kunst van het accepteren beheersen. Leren accepteren is een fundamentele stap in je eigen ontwikkeling. De reden daarvoor is dat achter het proces van leren accepteren een wereld voorscholen ligt. Doordat je meer inzicht in deze wereld krijgt, ontdek je mogelijkheden voor jezelf om te groeien. Immers, jij zelf bent degene die het meeste in de weg staat van jouw eigen ontwikkeling.

 

Wat is accepteren eigenlijk? In deze blog is accepteren niet wat je wel en niet accepteert van anderen. “Dit accepteer ik niet langer meer van jou dit gedrag.” In dit accepteren zitten normeren en oordelen. Je stelt een grens in wat je wel en niet accepteert. Accepteren in deze context is ook niet overgeven aan. “Ik geef me er volledig aan over, want ik heb geen keus en accepteer dat het gebeurt.” Je ziet jezelf als ‘slachtoffer’ in wat er hier gebeurt en dat heb je maar te accepteren. Wat is accepteren dan wel?

Om dit eerst zelf te ervaren dit voorbeeld en daarna een oefening. De laatste fase die een Samoerai ondergaat om een echte Samoerai krijger te worden, is ‘accepteren’ dat hij in het gevecht kan doodgaan. De confrontatie met de oerangst van alle angsten: Bang zijn om dood te gaan. Verplaats je in de Samoerai en stel jezelf de vraag: “Accepteer ik dat ik in een gevecht of een uitdaging op leven en dood, gedood kan worden? Moeilijke vraag, toch?

Zodra de Samoerai dit accepteert, wordt hij niet meer afgeleid door gedachten die voortkomen uit deze oerangst en kan hij volledig in het hier en nu zijn en zich volledig op elke beweging concentreren van zijn tegenstander met maar één doel: Als winnaar uit dit gevecht komen. Hij is bezig met wat zijn tegenstander doet en niet waar zijn tegenstander hem kan raken.

Bij golfers hebben ze onderzocht en ontdekt dat een fractie voordat ze de golfbal raken met hun golfspeler een twijfel ontstaat of ze de bal goed gaan raken. Heb jij op een redelijk hoog niveau gespeeld in een teamsport met bal? Misschien herken je dit voorbeeld wel: Zonder na te denken speel je de bal onder moeilijke omstandigheden perfect naar je medespeler. Ga je dit oefenen tijdens de training, lukt het 9 van de 10 keer niet. De voetballer die ‘denkt’ bij de bal die voor het doel van de tegenstander op hem afkomt, dat hij nu een schitterend doelpunt gaat maken, raakt de bal totaal verkeerd. De spits die zonder na te denken de bal voor zijn voeten krijgt, schiet hem zonder problemen in het net. Wat ging er van tevoren in iemands hoofd om als hij een meter voor open doel de bal er naast of overheen krijgt? “Een niet te missen kans!”

Voor jou de volgende oefening: Kun jij accepteren dat iemand die je heel erg nodig hebt in je leven, jou in de steek laat? Moeilijke vraag, toch? Hoe reageer je als degene tegen jou zegt: “Ik trek dit niet meer, ik ga weg bij jou?” Schieten op zo’n moment allerlei gedachtes door jouw hoofd hoe erg je dit vindt? Wil je dit voorkomen door de ander over te halen om te blijven? Het zijn jouw angsten die je drijven om zo te reageren. Hoe zou je reageren als je volledig accepteert dat de ander kan gaan? Jouw angsten produceren geen gedachtes meer die je uit het hier en nu houden. Je bent volledig in het moment en reageert op wat je ziet en niet op wat je wordt aangedaan.

Laat deze blog op je inwerken, want het heeft tijd nodig om dit te kunnen verinnerlijken om over te gaan tot volledige acceptatie van zaken die je niet wilt. Je door en door ervaart wat leren accepteren inhoudt en hoe het je helpt om volledig in het hier en nu te kunnen zijn. Wat leidt volgens jou tot volledige acceptatie en wat is het effect op jou?

Het podium is aan jou!