• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

De kracht van kwetsbaarheid

De kracht van kwetsbaarheid

19-02-2014

Hoe kun jij je kwetsbaar opstellen? Het lijkt wel een openbaring voor de deelnemers om te ontdekken wat het met je doet, als je geen masker meer nodig hebt. Als elke training weer blijkt hoe goed het voor hen voelt, waarom gunnen ze zich dat dan niet vaker? Waarom zetten ze zo snel weer een masker op als ze terugkomen in hun vertrouwde werkomgeving?

In een veilige en betrouwbare omgeving zonder druk en oordelen, ontstaat er ruimte voor kwetsbaarheid. Zodra iemand zich kwetsbaar toont, durven de anderen dat ook. Zodra het aantal daarin toeneemt, zie je de verbondenheid met elkaar groeien. Men raakt door deze ervaring doordrongen van de behoefte om vanuit authenticiteit de verbinding aan te gaan met de ander.

meisjekat

In kwetsbaarheid zit een oprechte verbinding aangaan met de ander. Zodra je signalen ervaart van twijfel in de bedoelingen van de ander, worden de verdedigingsmuren opgetrokken en kijkt men liever vanachter een masker. Wat voedt deze twijfels? Het antwoord zit in de oprechtheid. Oprechtheid kun je ook vertalen in echte win-win. Een balans die verstoord raakt als er verschillen ontstaan in de wederzijdse belangen.

Een salestrainer ging na de deelname aan Jouw authentieke merk 1 en 2 als een stuiterbal naar buiten. Alsof hij in één keer ‘het licht’ had gezien. Later liet hij mij weten dat zijn omzet met twintig procent was toegenomen. De gesprekken met zijn klanten leverde hem nu energie op terwijl het ‘overtuigen’ hem altijd veel energie kostte.

Oprechtheid vraagt om eerlijkheid en openheid. Het vraagt om wat er in een gesprek tussen mensen allemaal gebeurt, omdat bespreekbaar te maken. De durf om het onbespreekbare, bespreekbaar te maken. Vaak zijn dat belangen die je wilt beschermen om misbruik te voorkomen. Als voorbeeld: Je hebt meer tijd nodig om antwoord te geven, maar je ziet het als tekortkoming van jouw deskundigheid als je nu geen volledig antwoord geeft. Je hierin kwetsbaar opstellen, zou jouw positie kwetsbaar maken en mogelijk tot afbreuk leiden.

Een spreuk die ik graag hanteer is, je kunt je pas kwetsbaar opstellen als je weet waar je kracht ligt. Er is namelijk een kracht in de vorm van competenties, talenten, kwaliteiten en vaardigheden waarop je elk moment in je leven op kunt vertrouwen. Een kracht die zijn oorsprong heeft bij jou als kind. Je ontwikkelde deze kracht om in moeilijke momenten een weg te vinden. Een weg om met teleurstellingen, onzekerheden en zelfs afwijzingen om te kunnen gaan.

Als kind leerde ik door te analyseren en te denken in scenario’s om met de agressie van mijn vader om te kunnen gaan. Dit heb ik zodanig ontwikkeld dat ik tot de dag van vandaag op terug kan vallen. Dit was mijn ‘overlevingsmechanisme’ als kind. Op mijn combinatie van analyseren met creativiteit kan ik altijd vertrouwen en is waardevol voor mij en van waarde voor anderen.

Je hebt de keuze tussen ‘perfect’ of ‘kwetsbaar’ zijn. Je kunt perfect voor die ander zijn door kwetsbaar te zijn waardoor hij de echte waarde van jou leert kennen en waarderen. Er ontstaat een perfecte klik tussen onvolmaakte mensen. Elk mens heeft zijn beperkingen en van fouten leren, is investeren in meer kwaliteit. Het toegeven daarvan zonder achteruit te leunen, is je kwetsbaar opstellen. Het wekt vertrouwen jouw worstelingen bespreekbaar te maken doordat de ander ziet dat hij niet de enige is die wel eens worstelt met iets.

Als je perfect bent dan wordt het eenzaam om je heen. Kijk hoe goed ik ben. Kijk naar mijn prestaties, daar kun jij toch niet aan tippen. Nee, dan heb je niemand meer nodig. Je bent minstens zo goed als ieder ander. Ik leun op jouw kracht en steun je waarin je kwetsbaar bent. In jouw kracht heb ik jou nodig en in jouw kwetsbaarheid, ben ik er voor jou.

Mensen willen betekenis geven aan hun leven door betekenisvol te zijn voor anderen. Zonder kwetsbaarheid betekenen we niets meer voor een ander 😉

Marcel Dassen

Marcel Dassen helpt directie en management om hun organisatie 'waarden gedreven' aan te sturen, de communicatie met hun personeel te verbeteren en helpt hen bij reorganisaties en overnames voor de juiste 'mindset' binnen hun organisatie.

Geef een reactie