• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

De ‘techneut’ voor de groep

De ‘techneut’ voor de groep

De ‘techneut’ voor de groep

Een bomvolle zaal met inwoners die met gekromde tenen komen luisteren naar de nieuwe plannen. Om het verhaal goed onderbouwd te kunnen overbrengen, mag de ‘deskundige’ zijn verhaal doen. Hij weet alles over het onderwerp en is voorbereid tot in de puntjes. Er is geen enkele vraag die hem zal verrassen en hij weet het vooral heel gedetailleerd uit te leggen. De kromme tenen nemen toe en steeds meer aanwezigen haken af. Het onbegrip en de weerstand groeit en de ‘deskundige’ snapt er niets van: Hij heeft het toch zo goed uitgelegd. “Ben ik nu zo slim of…” Herkenbaar?

Volg het verhaal van Walter, die van ‘deskundige’ veranderde in een veel gevraagde ‘spreker’:

Walter weet alles over afvalverwerking en de gemeente Juinen heeft hem uitgenodigd als ‘deskundige’. Juinen scoort landelijk ver onder het gemiddelde als het om afval scheiden gaat. De wethouder heet iedereen welkom en Walter begint met zijn ‘uitleg’. Eén voor één schuiven zijn 60 dia’s langzaam voorbij. Boordevol met tekst en diagrammen terwijl Walter preekt over de schadelijk gevolgen voor natuur en milieu. Vol bewondering staart Walter naar elke dia en reageert lichtelijk geïrriteerd als iemand van de aanwezigen hem waagt de onderbreken tijdens zijn wetenschappelijk betoog.

“Mag ik u iets vragen?” Walter: “Kan het wachten totdat ik klaar ben met mijn verhaal?” “Ik luister al dertig minuten lang naar uw verhaal, maar wat hebben al deze chemische theorieën nu met ons te maken?” Walter fronst zijn wenkbrauwen omhoog en twijfelt of hij deze man serieus moet nemen. Walter: “U begrijpt er niets van, zo te horen. U en de rest van de aanwezigen nemen de afvalscheiding in deze gemeente niet serieus. Ik probeer u duidelijk te maken hoe belangrijk dit is en dan vraagt u: ‘Wat heeft dit met ons te maken?’”

Er ontstaat een verhitte discussie waarbij de rest van de aanwezigen ontwaakt en de stemming een beetje opvoert. Eindelijk gaat het over iets waarop men kan inhaken, alleen Walter is er niet zo gelukkig mee. Walter is gefrustreerd dat hij 40 van zijn 60 dia’s, die hij met veel moeite had voorbereid, niet heeft kunnen laten zien. Als de aanwezigen hem zijn verhaal niet laten afmaken, dan moeten ze het niet gek vinden dat ze er niets van begrijpen.

Walter komt door een goede tip terecht bij de training Authentiek voor de groep 😉 Na afloop wordt hij uitgenodigd door de buurgemeente van Juinen. De wethouder van Juinen heeft hem aanbevolen. Grinnikend in zijn vuistje dacht de wethouder op deze manier wraak te nemen op zijn collega wethouder voor de mislukte samenwerking tussen beide gemeentes.

Na het algemene welkomstwoord door de wethouder stelt Walter zich voor aan alle aanwezigen. Hij kijkt iedereen aan en grapt over de gemeente Juinen dat ze zijn verhaal gerecycled hebben om het hier opnieuw te komen vertellen. Hij bekent dat een deel van zijn oorspronkelijk verhaal bij het restafval terecht is gekomen. Hier krijgen ze alleen het beste en blijft de troep in Juinen. Met deze intro steelt hij gelijk de meeste harten van de aanwezigen.

Op de tafel legt hij een stuk houtskool en daarnaast een speelgoedauto van plastic. Hij vraagt de aanwezigen hoeveel tijd en energie er nodig is om van dit stukje houtskool plastic te maken. De zaal begint te roepen en Walter vraagt: “Wie zegt meer dan honderd uur? Steek uw hand maar omhoog.” Vervolgens vraagt hij of hij deze auto in deze ruimte mag verbranden. Hij laat een dia zien met een tabel. De stoffen die vrijkomen en giftig zijn, stijgen bij lagere temperaturen. Zij zijn in de tabel rood gekleurd en de niet giftige groen. Hij vraagt opnieuw of hij de plastic auto mag verbranden. Dat vinden de meesten van de aanwezigen geen goed plan. Wat dan? Al snel grapt iemand: “Misschien recyclen in Juinen.” Iedereen lacht en ondertussen legt Walter een tafel vol met gerecyclede spullen die je van deze plastic auto kunt maken als je hem hergebruikt. Na afloop is iedereen onder de indruk van Walter zijn ‘verhaal’. De wethouder van Juinen krijgt een bedankbriefje van zijn collega en is stomverbaasd.

plastic auto met lucifers

Al snel volgen andere gemeenten die te popelen staan om Walter uit te nodigen. Walter trekt door het land en wordt nu ook voor andere onderwerpen en gelegenheden gevraagd. De wethouder en de burgemeester van Juinen gingen het voortaan zelf doen en werden bekend door hun tv-optredens 😉

Meer plezier in leidinggeven!

Bel: (0183) 76 90 18

Marcel Dassen

Marcel Dassen helpt directie en management om hun organisatie 'waarden gedreven' aan te sturen, de communicatie met hun personeel te verbeteren en helpt hen bij reorganisaties en overnames voor de juiste 'mindset' binnen hun organisatie.

Geef een reactie