• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

Debatteren

Debatteren

Debatteren

Debatteren is een training voor elke politieke partij. In debatteren gaat het om zoveel mogelijk invloed uit te oefen op het proces van besluitvorming. De partij die het meeste invloed uitoefent, heeft het meeste effect op het resultaat. In deze vorm van debatteren winnen de deelnemers aan natuurlijk gezag, in aanzien en waardering.

debatteren

De training debatteren verhoogt het strategisch inzicht. Het legt de vinger op de ontwikkelpunten van de deelnemers om tijdens het debatteren meer invloed te kunnen uitoefenen. De deelnemers krijgen direct reflectie op hun verbaal en non-verbaal gedrag. In debatteren boek je veel resultaten op korte tijd.

Tijdens de training debatteren is er aandacht voor het kiezen van een positie, houding en rol in een debat. Vanuit deze positie, houding en rol leer je onderscheidend en verbindend debatteren. De deelnemers leren doelen stellen, kernboodschappen formuleren en verwachtingen en risico’s inkaderen. Eén keer ligt de nadruk op de relatie en één keer op het ingenomen standpunt. De training is gebaseerd op het eigen ontwikkeld VIS-model vanuit de communicatieleer.

Debatteren is net als elke andere gesprekstraining van Authenticiteit in beeld: Maatwerk. Het sluit aan op de cultuur en de praktijk van de politieke partij. De training debatteren draagt ook bij aan de samenwerking als team binnen een politieke partij.

Reacties deelnemers:

Training debatteren 1 november 2014: gemiddeld cijfer training: 8,1. Gemiddeld cijfer trainer Marcel Dassen: 8,2.

Frank Barth, 1 november 2014:

Veel resultaat in korte tijd. De trainer zijn methodiek leidt tot inzichten van je ontwikkelpunten. Ik beveel deze training aan omdat hij leerzaam is.

Hans Freije, 1 november 2014:

De interactie met directe reflectie en gelijk to the point, vind ik goed aan de training. Knap dat dit gaat binnen zo’n beperkte tijd. Ik vond de rust en persoonlijke touch goed van de trainer. Ja!!! Ik beveel deze training aan.

Hanno van Heukelum, 1 november 2014:

Wat ik goed aan de training vind, is de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Marcel Dassen heeft voldoende kennis en ervaring, luistert en geeft goed feedback, analyseert en geeft goede tips. Ik beveel deze training aan omdat hij leerzaam is.

Anne de Jong, 1 november 2014:

De ruimte die je krijgt en de oefening die confronteert, vind ik goed aan de training. De trainer heeft een duidelijke lijn en deze training beveel ik aan.

Marjo Molengraaf, 1 november 2014:

De training vond ik goed door de combi theorie en praktijk en dat je stil wordt gezet en reflectie krijgt. Goed tijdpad. Ja, ik beveel deze training aan.

Matthijs Smit, 1 november 2014:

Een heldere training met een gedegen opbouw voor de praktijk. De trainer Marcel Dassen heeft kennis van zaken. Ik beveel deze training aan omdat hij zeer waardevol is voor fracties en het bedrijfsleven.