• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

Hoe breng je authenticiteit in beeld?

Hoe breng je authenticiteit in beeld?

Hoe breng je authenticiteit in beeld? Wil jij je niet laten leiden door druk? Wil jij jouw volledig potentieel gebruiken? Dan is het belangrijk om jouw authenticiteit in beeld te brengen. Wat is authenticiteit? Zie ook mijn blog Authenticiteit en authentiek. Authenticiteit gaat om een filosofie en een filosofie staat voor iets waarin jij gelooft, een overtuiging.

Deze overtuiging gaat er van uit dat jij bewust bent van jouw gedrag en hoe jij dit laat aansluiten op wie jij wilt zijn. Je blijft trouw aan jouw gedrag ondanks de krachten van jouw omgeving die op jou inwerken. In deze filosofie zijn jouw belangrijkste waarden jouw kompas.

Hoe zorg jij er voor dat je authentiek gedrag vertoont? Hoe kan waardegedrevene gedrag jou daarbij helpen? Elke waarde is pas geloofwaardig als jouw gedrag op deze waarde aansluit. Het lijkt eenvoudig maar is in de praktijk vaak lastiger dan je denkt. Dat heeft allemaal met jouw instinctief gedrag te maken. Dit heeft allemaal met jouw limbisch systeem te maken. Een verouderd onderdeel onder jouw hersenpan.

Jij koppelt emoties aan jouw waarden. Als voorbeeld voel je iets bij de waarde vrijheid, saamhorigheid of harmonie. Jij koppelt emoties aan jouw ervaringen. Denk je aan een gebeurtenis uit het verleden, dan roept dit bepaalde gevoelens in jou op. Jij hebt het vermogen om je emotioneel te verbinden met iemand anders. Jouw partner, jouw kinderen, jouw ouders, jouw collega’s, jouw familie. Jij kunt rationeel keuzes maken met wie jij je wilt verbinden, maar zonder daarbij iets te voelen, kan jij je niet emotioneel met iemand verbinden. Als het jou niets kan schelen hoe iemand anders zich voelt, dan ben je niet emotioneel verbonden met deze persoon.

Je krijgt deze gave met de geboorte mee. Vanaf de geboorte hecht jij je aan jouw moeder, want zij houdt jou in leven. Jij doet dit door je emotioneel met haar te verbinden. Je wilt dit als pasgeborene voelen. Je wilt dat ze jou aanraakt, troost en geborgenheid geeft. Jouw vader doet dit op zijn manier en samen geven ze jou het gevoel van veiligheid.

Je wordt groter en op alles wat jouw veiligheid bedreigt, reageer je met vechten of vluchten. Dit helpt je om zonder jouw ouders te kunnen overleven. Je slaat al deze gevaarlijke ervaringen makkelijker op door aan deze ervaringen een emotie te koppelen. Dit doet jouw amygdala die onderdeel uitmaakt van jouw limbisch systeem. Je zintuigen nemen waar en je kunt als het ware gevaar aanvoelen komen. Veiligheid draait vooral om het gevoel van veiligheid.

Je kunt je door jouw instinctief gedrag laten gijzelen of je bevrijd je door waardegedreven gedrag. Je kunt boos worden op jouw omgeving, jouw omgeving verantwoordelijk maken voor jouw verdriet, andere personen gaan haten en jaloers zijn op wat anderen hebben en jij niet. Je mag je zo voelen en dat is volledig terecht, maar als je anderen gaat belasten met jouw emotioneel en instinctief gedrag, dan heeft dit effect op de relatie met anderen.

Als jij gelooft in eerlijkheid, gedraag je dan ook eerlijk naar anderen. Als jij gelooft in respect, gedraag je dan ook respectvol naar anderen. Als jij gelooft in eigenaarschap, toon dan ook eigenaarschap voor jouw emoties, jouw belangrijkste waarden en wees geloofwaardig door zelf het goede voorbeeld te geven.

Jouw belangrijkste waarden vormen jouw kompas door jouw gedrag op jouw waarden aan te laten sluiten. Als jij gelooft in jouw belangrijkste waarden dan maakt jouw gedrag je hierin wel of niet geloofwaardig. Als jij geloofwaardig overkomt dan ben je betrouwbaar. Betrouwbaar door trouw te blijven aan jouw belangrijke waarden. Zo wil jij door anderen gezien worden en dit gedrag maakt jouw authentiek. Hier gaat mijn boek De betrouwbare leider over. Dit boek helpt je om jouw authenticiteit in beeld te brengen en om een betrouwbare leider te worden.

Laat een reactie hieronder achter over hoe jij omgaat met instinctief gedrag en wat jij lastig vindt om trouw te blijven aan jouw waarden. Jij ontvangt als beloning het eerste hoofdstuk van De Betrouwbare leider per e-mail.

Meer plezier in leidinggeven! 

Marcel Dassen

Marcel Dassen helpt directie en management om hun organisatie 'waarden gedreven' aan te sturen, de communicatie met hun personeel te verbeteren en helpt hen bij reorganisaties en overnames voor de juiste 'mindset' binnen hun organisatie.

Geef een reactie