• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

Hoe goed ben jij als leidinggevende?

Hoe goed ben jij als leidinggevende?

Hoe goed ben jij als leidinggevende? Je houdt je regelmatig een spiegel voor en wat zie je dan? Stel je kwetsbaar op en laat jouw teamleden ook een reactie geven op deze onderdelen. Dit geeft hen gelijk inzicht wat voor kwaliteiten er nodig zijn om goed leiding te kunnen geven.

Jouw coachkwaliteiten

Hoe ga je met teamleden om als ze worstelen met een probleem? Geef je gelijk de oplossing, denk je mee in het vinden van een oplossing of laat je het probleem bij hen en wacht je tot ze een oplossing hebben gevonden? Coachkwaliteiten kenmerken zich hierin dat je hen begeleidt in het ontrafelen van het probleem. Hoe groter hun inzicht in het probleem wordt, hoe dichterbij de oplossingen komen. Inzichten in problemen leiden tot leermomenten en het ontwikkelen van nieuwe manieren vergroot hun creatief denkvermogen.

Hoe makkelijk deel je verantwoordelijkheden en houd je voldoende afstand? 

“Ben ik nu zo slim dat ze het niet zelf kunnen?” “Waarom zo ingewikkeld als het zo makkelijk kan?” Ook al jeuken jouw vingers nog zo zeer, wees nieuwsgierig naar hun ideeën en experimenten. Autonomie staat niet voor niets bovenaan bij medewerkers. De paradox wil dat medewerkers door hun drang om alles zelfstandig te doen, zoveel afstand ontwikkelen dat ze daardoor beperkt raken in hun autonomie. Ze sluiten zich steeds meer af voor ‘bemoeienissen van bovenaf’ waardoor ze verkrampen als iets niet lukt. Zorg voor een kader die voldoende vrijheid geeft en faciliteiten biedt waarin ze hun werkwijze steeds verder kunnen ontwikkelen. Deze groei verstevigt hun autonomie.

Hoe bouw jij aan de juiste sfeer en veiligheid binnen jouw team?

“Afspraak is afspraak en wie niet horen wil die moet maar voelen”, zorgen voor een verharding van de sfeer. Met het zorgen voor commitment heb je oog voor wat de mensen nodig hebben en kader je de risico’s in. Mensen die zich committeren komen hun afspraken na en kennen hun eigen verantwoordelijkheden. Met commitment focus je op betrokkenheid, motivatie en deskundigheid. Er ontstaat ruimte voor jouw teamleden om zich kwetsbaar op te stellen en te delen in het succes van het team. Download het schema voor commitment en ontdek zelf wat er allemaal verborgen zit achter het niet nakomen van afspraken.

Haal jij het maximale uit jouw mensen met maximale resultaten?

“Vanaf nu doen jullie wat ik zeg en stoppen jullie met zeuren en klagen!” Jaag jij de boel op en gebruik je macht om meer uit jouw mensen te halen? Of boor en spoor jij hun potentieel aan om hun potentieel volledig in te zetten? Ken jouw mensen door en door en weet wanneer ze in hun kracht staan en wat hun grootste worstelingen zijn. Pas dan geloof je oprecht in hen en steun je hen wanneer ze er niet om hoeven te vragen.

Jouw communicatievaardigheden

“Luistert er nu eindelijk eens iemand naar mij?” “Hoe vaak moet ik dit nog zeggen?” Wie luistert hier niet goed naar wie? Om echt te weten te komen of jij als manager goed kunt luisteren, is door het aan jouw teamleden te vragen. Ze willen niet alleen dat er naar hen wordt geluisterd, maar dat je hen begrijpt en vooral begrip toont. Ze willen worden gezien en zonder oprechte aandacht wordt het moeilijk communiceren. Daar hoort ook oprechte waardering bij in plaats van wat oppervlakkige complimenten maken. Goede managers kenmerken zich door hun manier van feedback geven. Een blinde vlek aanraken van jouw medewerkers vergt tact en concreet zijn in het benoemen van gewenst en ongewenst gedrag. Dit is een continu leerproces waarvan je meer leert dan je denkt.

Hoeveel carrièremogelijkheden schep jij?

Ben jij blij als er geen fouten meer worden gemaakt door jouw teamleden of word jij dan juist ongerust? Hoezeer ben jij bezig met de carrières van jouw teamleden? Waar dromen zij van en wat willen jouw teamleden bereiken? Geef je hen daarin alles wat ze nodig hebben? Sluiten de opleidingen wel aan op de diepere kernwaardes van hen? Zijn ze ‘cursusmoe’ en willen ze juist hun eigen potentieel ontwikkelen? Laat mensen hun kracht ontdekken en wat hun missie in het leven is en ze staan nooit meer stil.

Een goede teammanager heeft een visie en strategie voor zijn team

De inhoud is een gegeven en voor een visie en strategie komt er meer kijken. Het is duidelijk wat jouw team doet, maar waar staat jouw team voor? Hoe willen ze hun doelen bereiken en waarvoor kun je hen ’s nachts wakker maken? In een visie horen rotsvaste kernwaardes te staan waaraan de teamleden zich vanuit hun hart mee willen verbinden. Met hun verstand dragen ze bij aan de kwaliteit van de inhoud en bezitten ze de verlangde deskundigheid. Een strategisch teamplan voldoet en doet recht aan de ambities van het team. Geen gebakken lucht maar een plan waarvan iedereen zegt dat er op alle niveaus goed over is nagedacht. Een plan dat hout snijdt en waarin ieder maximaal tot zijn recht komt. Goede managers zorgen dat hun strategie door hun mensen wordt doorleeft waarin ze stap voor stap weten wat nodig is voor maximale resultaten.

Ben jij als manager top in expertise en advies

Ben jij de éénoog tussen de blinden of inspireer jij mensen met jouw kennis en kunde om hen boven zichzelf uit te laten stijgen? Op gezette momenten kijk jij net even verder dan de rest vanuit een nederige houding. Ze omarmen wat je zegt en ze voelen zich niet klein door jouw houding. Je maakt juist iets los in mensen wat respect en waardering oogst en waardoor ze zelf groeien.

Je denkt mee met de organisatie als het om de positie van jouw team gaat

Stijgt jouw team boven de rest uit van alle afdelingen van jouw organisatie of verleid je de organisatie door te bouwen aan effectieve systemen. Jij spreekt altijd over ‘wij’ en ‘ons team’ als versterkend onderdeel hierin. Je ziet systemen die belemmerend zijn en slaat bruggen om die om te zetten in effectieve systemen. Jij kijkt vanuit verschillende posities en overziet het grotere geheel.

Jij maakt altijd keuzes met de grootste effectiviteit

“Of het nu goed of fout om is, ik heb een keuze gemaakt en daar gaan we voor!” Keuzes ontstaan niet op basis van feiten, maar vanuit vertrouwen. Een manager die nooit excuses of uitvluchten aandraagt, wekt dit vertrouwen. Jij wilt echter niet dat men jou blind volgt, maar jij luistert goed naar de critici. Jij neemt de hele groep mee waardoor het voor iedereen duidelijk en begrijpbaar is. In het hele proces zit iedereen op het puntje van de stoel en scheid je met elkaar wat beïnvloedbaar is en wat niet. De belangrijkste risico’s zijn in kaart gebracht en de terechte zorgen weggenomen. Met elkaar weet je wat mogelijk en haalbaar is, waaraan iedereen zich committeert en weet wat zijn rol is. Elk teamlid is betrokken, gemotiveerd en deskundig om daadkrachtig aan de slag te gaan.

Wat herken je hierin van jezelf als leidinggevende en wat herkennen jouw teamleden hierin in jou? Waar sta jij als leidinggevende? Er is altijd een manier om beter te worden. Wil jij ook werken aan jouw kwaliteiten als leidinggevende? Maak vrijblijvend een afspraak en verbaas je over jouw eigen potentieel als leidinggevende!

Bel (0183) 76 90 18

Meer plezier in leidinggeven!

Krijg gelijk feedback op waar jij staat met jouw ontwikkelingen als leidinggevende en vul hieronder jouw gegevens in:

Marcel Dassen

Marcel Dassen helpt directie en management om hun organisatie 'waarden gedreven' aan te sturen, de communicatie met hun personeel te verbeteren en helpt hen bij reorganisaties en overnames voor de juiste 'mindset' binnen hun organisatie.

Geef een reactie