• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

Hoe houd jij focus op de belangrijkste onderwerpen?

Hoe houd jij focus op de belangrijkste onderwerpen?

Focus houd je door te weten wat werkt en niet werkt en hoe je zaken verbetert die het grootste effect hebben. Wat werkt kost minder inspanningen en door in te zetten op de grootste effecten, haal je veel grotere resultaten. Dit vergroot jouw effectiviteit als leidinggevende. Focus hierop en ik onthul voor jou het geheim van slimmer werken. Voordat jij daaraan toekomt, eerst wat voorwaarden die nodig zijn voor de juiste focus.

Hoe duidelijk is de directie in wat er van jou wordt verwacht? Jij maakt met jouw mensen deel uit van een groter geheel. Wat zijn de plannen van jouw directie en weet jij waar het naar toegaat met jouw organisatie op langere termijn? Waaraan hoor jij bij te dragen? Dit zijn de gesprekken die jij hoort te voeren met de directie om meer duidelijkheid te krijgen in de verwachtingen van jou en jouw team.

Dit maakt de noodzaak van heldere organisatiedoelen duidelijk en je wilt weten welke beelden management en medewerkers hebben bij deze doelen. Directies die te weinig bezig zijn met het ontwikkelen van strategieën, kunnen minder invloed uitoefenen op de toekomst van hun organisatie.

Waar staat jouw organisatie? Laat zij zich leiden door de druk van buitenaf of door het potentieel van hun personeel? Een cruciale mindset voor elke organisatie. Ze weten dat het grootste kapitaal hun mensen zijn, maar vergroten niet hun invloed op het potentieel van hun personeel. Het grootste potentieel van jouw mensen is hun creativiteit. Hoe jouw mensen hun creativiteit inzetten, bepaalt wat ze met hun kennis, ervaringen, kwaliteiten en deskundigheid effectief doen. Door druk uit te oefenen op jouw medewerkers, verlaag je hun potentieel.

Handel jij vooral in hoe jij gewend bent om te werken? Je hebt een specialistische achtergrond en daardoor heeft zich bij jou een bepaalde manier van werken ontwikkeld. Dit is gedrag dat jou makkelijk afgaat en daarmee ben je erg vertrouwd geraakt. De grootste verandering van specialist naar leidinggevende houdt in dat je een nieuwe manier van werken gaat ontwikkelen. Als deze manier nog niet duidelijk blijkt te zijn dan houd je automatisch vast aan jouw oude patronen.

Nu deze voorwaarden voor jou duidelijk zijn, draait het nu om jouw focus.

Dat hangt af met welke bril jij kijkt. Vergroot jouw inzichten in wat goed gaat en hoe je dit nog kunt verbeteren met jouw medewerkers. Te zeer gaat de aandacht uit naar wat niet goed gaat terwijl er heel veel winst valt te halen door die zaken te verbeteren die al goed gaan (zie ook mijn blog Kritiek geven, werkt niet). Wil je van moeizaam naar minder moeizaam of van goed naar veel beter? Moeizaam wordt maar zelden veel beter.

Welke van jouw inspanningen hebben de grootste effecten? Hoeveel tijd verspil je met zaken die maar weinig effect hebben? Maak een keuze van zaken die heel veel effect hebben en vergroot daarin jouw invloed. Eigelijk is de regel om slimmer te werken heel simpel. Als je met 20 procent 80 procent van jouw resultaten haalt en met 80 procent maar 20 procent van jouw resultaten. Waar wil jij dan op focussen?

Op die 20 procent en hoe ziet jouw agenda er nu uit? Hoe zeer voldoet jouw agenda aan deze 20 procent of wordt jouw tijd opgeslokt door zaken die weinig effect hebben? Welke van die zaken ga je schrappen omdat je daarmee kostbare tijd verliest? Door jouw agenda eens met deze bril tegen het licht te houden, ontdek je vanzelf waar je meer op wil gaan focussen. Focus op slimmer werken en niet op harder werken.

Meer plezier in leidinggeven!

Waarin wil jij je ontwikkelen om meer focus te ontwikkelen? Vul je gegevens hieronder in en ontvang de 10 belangrijkste ontwikkelpunten voor leidinggevende met feedback op waar jij nu staat.

Marcel Dassen

Marcel Dassen helpt directie en management om hun organisatie 'waarden gedreven' aan te sturen, de communicatie met hun personeel te verbeteren en helpt hen bij reorganisaties en overnames voor de juiste 'mindset' binnen hun organisatie.

Geef een reactie