• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

Hoe zorg jij als leidinggevende dat jouw medewerkers hun targets halen?

Hoe zorg jij als leidinggevende dat jouw medewerkers hun targets halen?

Betrokkenheid is de rode loper naar verantwoordelijkheid. Het gaat om de doelstellingen van de organisatie te halen en het is jouw taak om de targets van jouw team te halen. Dat is de reden dat een organisatie personeel heeft. Dan is betrokkenheid wel een voorwaarde. Hoe zorg en houd je medewerkers betrokken?

Keer op keer geven medewerkers aan dat ze zich gehoord willen voelen. Dat ze zich begrepen voelen en dat je begrijpt waarmee ze hebben te dealen. Dat is de eerste stap om jouw medewerker betrokken te krijgen. Zodra zij merken dat ze in verbinding zijn met jou doordat jij weet wat er speelt en daar geen misbruik van maakt, dan groeit de veiligheid om aan te geven waar ze echt mee worstelen.

Ze willen dan niet een kant en klare oplossing maar dat jij ook betrokkenheid toont naar hen. Ook betrokkenheid is een wederkerig proces. Door een oplossing te dumpen en zoek het zelf maar verder uit of met de vraag: “Hoe dacht je het zelf op te lossen, gaan ze uit verbinding met jou. Ze voelen zich alleen staan en ze verwachten dat jij met hen meedenkt. Samen er uit proberen te komen en te kijken naar wat mogelijk is. Dat vereist betrokkenheid.

Dat is de eerste stap en de volgende stap is dat ze zich niet langer meer verstoppen achter excuses. Zij maken het zichzelf te gemakkelijk door zich te afhankelijk van jou op te stellen. Doordat je hen zo goed begrijpt kan je hen aanmoedigen om meer zelf te durven. Zodra ze het gevoel krijgen dat ze het ook zelf kunnen klaren, neemt ook hun verantwoordelijkheid toe. Ze bouwen voort op hun kleine succesjes waardoor ze steeds verder groeien in hun autonomie.

Het bindmiddel voor elke organisatie zijn de waarden die je als organisatie wil uitdragen. Hoezeer spreken de ze waarden de medewerkers aan? Als je als medewerker het gevoel krijgt bij te dragen aan deze waarden die de organisatie uitdraagt, dan neemt niet alleen de verantwoordelijkheid toe, maar ook de motivatie.

We zijn er nog niet want ook uitstelgedrag bemoeilijkt het halen van targets. Dit heeft vaak te maken met druk. De paradox wil dat wachten tot het laatste er voor zorgt dat je het idee krijgt op je best te zijn door op korte termijn nog zulke goede resultaten te leveren. Dat zijn wel de werkomstandigheden met pieken en dalen. Dat kost veel energie. Zoek met je medewerkers wat er achter zit om zaken uit te stellen. Dat is meestal niet de inhoud, maar daarachter verstoppen zich angsten. Niet alleen de angst om te falen, maar ook angsten voor afwijzing of conflicten. Zo kan iemand er tegenop zien om met een bepaalde collega aan de slag te gaan.

De conclusie voor jou is om te ontdekken wat voor jouw medewerkers belangrijk is en wat ze nodig hebben. Zodra zij jouw steun ervaren en minder jouw kritische houding, krijg je steeds meer inzicht in wat nodig is om de targets te halen.

Meer plezier in leidinggeven!

Wil jij de 10 belangrijkste ontwikkelpunten voor leidinggeven? Inclusief een mogelijkheid om zelf feedback te geven op jouw manier van leidinggeven? Vul jouw gegevens hieronder in en ontvang gelijk de 10 belangrijkste ontwikkelpunten. Bovendien heb je dan ook nog eens recht op een vrijblijvend en gratis ontwikkelgesprek! Hoe gaaf is dat!

Marcel Dassen

Marcel Dassen helpt directie en management om hun organisatie 'waarden gedreven' aan te sturen, de communicatie met hun personeel te verbeteren en helpt hen bij reorganisaties en overnames voor de juiste 'mindset' binnen hun organisatie.

Geef een reactie