• +(183) 76 90 18
 • info@authenticiteitinbeeld.nl

Lange adem programma

Lange adem programma

Echt willen

Geloof jij in echtheid, zuiverheid en rechtvaardigheid? Raakt oprechtheid jouw kern? Wil jij je laten leiden door jouw kernwaarden en je medewerkers dienen en faciliteren om het beste uit hen naar boven te halen? Ben jij bereid om alles uit jezelf te halen? Heb jij voldoende veerkracht om door jouw barrières te breken? Hou je meer van jezelf en je medewerkers dan van status en prestigedoelen? Geloof je in de verbindende kracht van jezelf en niet over de macht die je hebt? Wat is daarop jouw antwoord? Dan verklaar ik dat je vanaf nu een lange adem nodig hebt!

Door het programma van de lange adem leer je sturen door te verbinden! Vanuit betrouwbaar leiderschap bouw je samen aan een betrouwbaar team met als doel: meer effectiviteit, betere resultaten en plezierige sfeer.

Eisenpakket

Je neemt snel belangrijke informatie op tijdens de intensieve gesprekken met jouw medewerkers. Jij weet deze informatie te koppelen aan de knelpunten binnen jouw organisatie. Je hebt een overzicht van alle talenten, specialistische kennis, ervaringen en kwaliteiten van jouw medewerkers. Door jouw creatieve geest weet je originele ideeën te vertalen in projecten die voor hoge resultaten zorgen. Je bent geen angstig type, die eindeloos twijfelt en zich snel zorgen maakt over resultaten, wat jouw medewerkers van jou vinden en of je het wel goed doet. Jij weet wat er speelt in jouw organisatie en vertoont daadkracht voor die zaken die gedaan moeten worden. Jij neemt geen positie in, maar blijft neutraal en jij behandelt jouw medewerkers als gelijkwaardig. Meningen of oordelen over jouw medewerkers leiden jou niet, maar jij kijkt naar hun resultaten.

Het ideale toekomstplaatje

Een betrouwbare leider handelt vanuit authenticiteit. Hij committeert zich aan de opdracht en aan zijn medewerkers. Hij weet wat hij kan en gelooft daarin. Complexe situaties maakt hij overzichtelijk en toegankelijk en lost ze op vaak unieke en originele wijze op. Hij blijft goed luisteren, overzicht houden en inleven in de mensen en de situatie. Hij heeft een positief en realistisch zelfbeeld en accepteert zijn zwakke kanten en die van zijn medewerkers. Medewerkers voelen zich veilig in zijn omgeving en volgen hem vol vertrouwen.

Een betrouwbare leider is inspirerend voor zijn werkomgeving. Hij heeft een natuurlijke aantrekkingskracht op zijn medewerkers die steeds weer ervaren dat hij het beste uit hen naar boven wilt halen. Zij ervaren zijn oprechte zuivere aandacht zonder dat hij zichzelf bevoordeelt of op een voetstuk plaatst. Een betrouwbare leider heeft charisma en een aanstekelijk enthousiasme waardoor hij een rolmodel is voor zijn medewerkers.

Hoe hij medewerkers uitdaagt, voelt voor hen aan als een avontuur. Een betrouwbare leider die niet de geijkte paden volgt, maar aanzet tot originaliteit. Een betrouwbare leider die toegankelijk en authentiek blijft, zowel bij successen als tegenslagen. Hij ziet in tegenslagen inspiratie voor nieuwe mogelijkheden. Stress en frustraties vormen voor hem energiebronnen voor anders leren kijken, denken en omgaan met wat er op de werkvloer gebeurt. Wat hij doet oogt altijd wijs en doordacht.

Hij kent het succes toe aan het team en neemt alle verantwoordelijkheid op zich als het team faalt. Vanuit vak 2, belangrijk en niet urgent, vergroot hij zijn invloed op zaken die het meeste effect hebben op het resultaat en daardoor heeft hij altijd voldoende tijd voor zijn medewerkers. In het moment is hij volledig aanwezig en geniet hij van de kleine dingen. Voor medewerkers is hij geloofwaardig als het draait om integriteit, ethiek en vertrouwen.

Een betrouwbare leider heeft mensenkennis die medewerkers prikkelt om creatief te denken en te handelen. Feedback door zijn medewerkers houdt de motor van zijn ontwikkeling draaiende. Dit draagt bij aan zijn beslissingen en maakt hem flexibel. Hij is meer van het geven dan van het nemen omdat hij een stabiele persoon is die kan geven zonder uit balans te raken.

De betrouwbare leider maakt de talenten en kwaliteiten zichtbaar van zijn medewerkers waardoor ze elkaar in hun kracht zetten. Met zijn neutrale houding en een heldere objectieve kijk op zijn medewerkers zonder overdracht of projectie, laat hij hen het verschil ervaren tussen feiten, behoeften en angsten. Hij geeft hen wat ze nodig hebben om hun weerstanden weg te nemen. Hij handelt niet vanuit aannames en interpretaties, maar accepteert personen en feiten zoals ze zijn. Hierdoor sleept hij het team door moeilijke en kritische momenten en vinden de teamleden steun bij elkaar.

De betrouwbare leider inspireert en raakt geïnspireerd door een heldere missie en visie. Hierdoor zijn de doelen en de verwachtingen voor zijn medewerkers duidelijk en uitvoerbaar. Hij toont hierin commitment en start niet voordat hij commitment krijgt van zijn medewerkers zodat niemand stopt voordat het gewenste resultaat is behaald. Intuïtief, creatief, veerkrachtig en emotioneel volwassen waardoor ratio en gevoel zijn authenticiteit versterken.

Herken jij je in de eisen en wil jij stap voor stap werken aan jouw betrouwbaar leiderschap? Dan heet ik je welkom bij het programma de lange adem:

Trainingen

In de trainingen van het programma lange adem komen de volgende onderdelen aan bod die jij gaat leren:

Luisteren op een dieper niveau wat mensen willen, kunnen en nodig hebben. Je herkent de signalen van de onderstroom en door jouw manier van luisteren en waarnemen weet je dit bespreekbaar te maken.

Aandacht geven op een niveau dat mensen zich echt gezien en gehoord voelen. Hoe je hen opbouwt en waardeert en zij zich niet meer laten leiden door een negatief zelfbeeld.

Neutraliteit, een neutrale houding vormt jouw basishouding waarin je mensen volledig accepteert en als gelijkwaardig ziet en behandelt.

Geduldig zijn is nodig om volledig in het hier-en-nu te kunnen zijn. Zonder geduld mis je wat er in het moment gebeurt en raak je mensen kwijt.

Emotioneel volwassen omdat jouw stemmingen niet jouw handelen bepalen, maar dat je steeds in verbinding blijft met wat je voelt. Hiervoor is veerkracht en weerbaarheid nodig om emoties te voelen en te verwerken.

Authenticiteit is de basis voor waardegedreven gedrag, jouw potentieel en te leren omgaan met druk van buitenaf.

Daadkrachtig keuzes en beslissingen nemen omdat je volledig in verbinding bent met jouw omgeving en weet wat nodig is om de beste resultaten te halen.

Eerlijk zijn zit in onze genen en oprechtheid vormt de kern van betrouwbaar leiderschap. Eerlijk naar jezelf blijven zorgt voor echtheid. Eerlijk blijven naar anderen zorgt voor zuiverheid. Eerlijke beslissing maken zorgt voor rechtvaardigheid. Dit maakt jou eerlijk en oprecht.

Maatwerk omdat elk mens uniek is, bepaalt dit wat een mens nodig heeft om zijn kwaliteiten, competenties, talenten en vaardigheden optimaal tot zijn recht te laten komen.

Coachtraject

Hieronder zie je een overzicht van het coachtraject bij Authenticiteit in beeld. De coachklant print het aan het begin van het coachtraject uit en gedurende het coachtraject vult hij al zijn bevindingen hierop in.

met de volgende resultaten:

 • Hoe jij in jouw kracht komt te staan als authentiek leider.
 • Hoe jij werkt aan een eerlijke stijl van leidinggeven.
 • Hoe jij een effectieve missie en visie ontwikkelt.
 • Hoe jij betere en effectievere relaties krijgt met jouw directie en medewerkers.
 • Hoe jij een expert wordt in communicatievaardigheden.
 • Hoe je effectief met druk omgaat.
 • Hoe jij bouwt aan emotionele volwassenheid.
 • Hoe jij medewerkers effectiever aanstuurt en begeleidt.
 • Hoe jij groeit in mentale weerbaarheid.
 • Hoe jij daadkrachtiger wordt.
 • Hoe jij effectief aan je eigen zelfreflectie werkt.
 • Hoe jij effectief grenzen aangeeft.
 • Hoe jij effectief jouw medewerkers motiveert, inspireert en hun ontwikkeling stimuleert.
 • Hoe jij bouwt aan commitment binnen jouw team.
 • Hoe jij meer plezier beleeft in leidinggeven.

Dit najaar komt het boek uit van Authenticiteit in beeld ‘De Betrouwbare Leider’ waarin deze methodiek uitvoerig wordt beschreven. Als je deelneemt ontvang je de boeken ‘De Betrouwbare Leider‘ en ‘Voor elk gesprek het juiste antwoord’ gratis.

Nieuwsgierig? Neem contact op en we maken een verblijvende afspraak.

Telefoon: 0183-76 90 18 – e-mail: info@authenticiteitinbeeld.nl