• +(183) 76 90 18
 • info@authenticiteitinbeeld.nl

Lange adem

Lange adem

Lange adem is een methode gebaseerd op 30 jaar ervaring in gedragsverandering. Met deze aanpak kom je heel dichtbij jouw eigen kern van wie jij wilt zijn en welk gedrag daarop het meeste aansluit. Het doel met deze aanpak is dat jouw medewerkers jou gaan ervaren als ‘een Betrouwbare leider’.

Waar klagen medewerkers over?

Waar klagen medewerkers meestal over? Dat er niet naar hen wordt geluisterd, dat ze te weinig aandacht krijgen en hun leidinggevende te snel klaar staat met een oordeel. Dat de leidinggevende niet de tijd neemt en een opgejaagde indruk maakt met wisselende stemmingen. Dat de leidinggevende snel gekwetst is of ontevreden en oneerlijk reageert vanuit zijn ego en weinig authentiek is (lees te weinig geloofwaardig is en zich te weinig kwetsbaar opstelt). Dat de leidinggevende te lang wacht voordat hij of zij knopen doorhakt. Dat de leidinggevende zich onvoldoende in hen inleeft, ze als eenheidsworst behandelt waardoor ze te weinig worden gezien als een individu, een mens met een eigen persoonlijkheid.

De betrouwbare leider

Wat is nodig om een betrouwbare leider te worden? Dat jij leert wat echt luisteren is met aandacht en een neutrale houding aanneemt. Hoe jij geduld ontwikkelt en groeit in jouw emotionele volwassenheid. Dat jij weet wat jouw authentiek maakt en de ander jouw eerlijkheid ook echt ervaart en voelt. Hoe jij ontdekt wat jouw medewerker drijft en motiveert. Hoe jij er voor zorgt dat hij of zij in zijn/haar kracht komt te staan en wat hij of zij daarvoor nodig heeft.

Een lange adem nodig

Om een betrouwbare leider te worden heb je een ‘lange adem nodig’. Je wordt hierdoor een veel betere leidinggevende omdat jij meer op de relatie gaat zitten. Een betere relatie draagt bij dat medewerkers zich duurzaam verbinden met jouw organisatie. In een tijd dat de arbeidsmarkt onder druk staat en er een steeds grotere aversie groeit tegen ‘bazen’, wordt het ook steeds moeilijker om de juiste medewerker te vinden. Medewerkers willen groeien in hun autonomie en ontwikkelingen en willen daarvoor gewaardeerd worden.

Word jij een betrouwbare leider

Zij zoeken daarvoor ‘De Betrouwbare leider’. Wil jij een betrouwbare leider worden? Om dat te bereiken heb je een lange adem nodig en ben je bereid om in jouw leiderschap te investeren.

L.A.N.G.E. A.D.E.M-methode
 • Luisteren
 • Aandacht
 • Neutraliteit
 • Geduld
 • Emotionele volwassenheid
 • Authenticiteit
 • Daadkrachtig
 • Eerlijkheid
 • Maatwerk
L.A.N.G.E. A.D.E.M.-programma

Het LANGEADEM-programma duurt een half jaar en omvat een aantal trainingen en individuele coachgesprekken. Daarin komen alle onderdelen aan bod van de LANGEADEM-methode met de volgende resultaten:

 • Hoe jij in jouw kracht komt te staan als authentiek leider.
 • Hoe jij werkt aan een eerlijke stijl van leidinggeven.
 • Hoe jij een effectieve missie en visie ontwikkelt.
 • Hoe jij betere en effectievere relaties krijgt met jouw directie en medewerkers.
 • Hoe jij een expert wordt in communicatievaardigheden.
 • Hoe je effectief met druk omgaat.
 • Hoe jij bouwt aan emotionele volwassenheid.
 • Hoe jij medewerkers effectiever aanstuurt en begeleidt.
 • Hoe jij groeit in mentale weerbaarheid.
 • Hoe jij daadkrachtiger wordt.
 • Hoe jij effectief aan je eigen zelfreflectie werkt.
 • Hoe jij effectief grenzen aangeeft.
 • Hoe jij effectief jouw medewerkers motiveert, inspireert en hun ontwikkeling stimuleert.
 • Hoe jij bouwt aan commitment binnen jouw team.
 • Hoe jij meer plezier beleeft in leidinggeven.

Dit najaar komt het boek uit van Authenticiteit in beeld ‘De Betrouwbare Leider’ waarin deze methodiek uitvoerig wordt beschreven. Als je deelneemt ontvang je de boeken ‘De Betrouwbare Leider‘ en ‘Voor elk gesprek het juiste antwoord’ gratis.

Nieuwsgierig? Neem contact op en we maken een verblijvende afspraak.

Telefoon: 0183-76 90 18 – e-mail: info@authenticiteitinbeeld.nl