• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

Macht, de grootste fout van leiders

Macht, de grootste fout van leiders

De grootste fout van leiders waardoor medewerkers vertrekken, is macht. De dominante baas willen spelen over anderen. “Ik bepaal en jij doet wat ik zeg!” Je raakt jouw beste medewerkers kwijt en degenen die blijven, doen alleen nog maar wat je zegt en niet meer dan dat.

Door angst gedreven blijven ze netjes binnen de lijntjes werken en staat de ontwikkeling van jouw organisatie stil. De angst om fouten te maken, de angst om op je kop te krijgen en de angst om uit de gratie te vallen. Continu in de overlevingsmodus doordat ze weg bewegen van de pijn. Deze stress kan voor de medewerkers zelfs zover oplopen dat het ziekteverzuim overmatig stijgt.

Waardoor nam het aantal ZZP’ers de laatste jaren zo explosief toe? Waarom worden de organisaties platter en groeit de behoefte aan zelfsturende teams? De effectiviteit en productiviteit nemen toe door waardering, autonomie en gelijkwaardigheid (zelfbeschikkingstheorie). De groei van het aantal netwerkorganisaties jaagt dit proces nog meer aan omdat het samenwerken met andere organisaties steeds meer de norm wordt. Als je met elkaar wil samenwerken blijft er nog maar weinig ruimte over voor macht. Elkaar nodig hebben is sterker dan de baas over elkaar willen spelen.

Er bestaan geen lastige teams, maar teams waarin het verzet zo toenam dat dit als lastig wordt ervaren. Je kunt dit verzet breken met macht, maar wat zijn de effecten daarvan? Dit is een symptomatische aanpak van problemen. De mens heeft twee basale behoeftes: deel uit willen maken van een groep en betekenis willen geven aan de groep door iets zinvols bij te dragen aan de groep.

Gras gaat niet harder groeien door er aan te trekken. Trekken is net als moeten. Ik moet nu zaken anders aanpakken want zo kan ik niet langer doorgaan. Als je van jezelf of anderen ‘iets’ moet dan zet je jezelf onder druk. Dat is weg bewegen van de pijn en zodra de pijn weg is, neemt de motivatie ook af. Je doet wat je denkt en wat je denkt is wat je wilt. Wat jij wilt, is dat wat jij nodig hebt?

Wat jij wilt is dat jouw team doet wat nodig is en wat wil jouw team? Hoe groot is de afstand tussen wat zij willen en wat de organisatie nodig heeft? Hoe verleidelijk is het dan voor jou om macht uit te oefenen om hen te laten doen wat de organisatie nodig heeft. Ga je dan net zoals met gras aan hen trekken om hen vooruit te krijgen? Gras groeit harder met de juiste voedingsbodem en hoe beïnvloed (beïn’voed’) jij jouw team?

De meest krachtige intrinsieke motivatie is als medewerkers écht willen wat zij en de organisatie écht nodig hebben. Dat is op zoek gaan naar de beloning in plaats van weg te bewegen van de pijn. Met macht hoef je minder rekening te houden met anderen. Dit verklaart waarom macht verleidt tot impulsief, egoïstisch, roekeloos, arrogant, narcistisch en grof gedrag. (Zie ook de blog Grenzen stellen als leidinggevende). Door de afstand te verkleinen tussen wat jouw medewerkers willen en wat ze nodig hebben, haal je het beste uit jezelf naar boven als leidinggevende. 

Je hebt meer plezier in het leidinggeven als je ziet hoe de autonomie groeit van jouw medewerkers door waardering en door hen als gelijkwaardig te zien. Gelijkwaardig wil niet zeggen dat iedereen hetzelfde is. Juist het benadrukken van de uniciteit van elk teamlid door hen in hun kracht te plaatsen, laat hun motivatie groeien. Dat verlangt dat je je verdiept in jouw medewerkers en de relatie met hen versterkt. Is dit wat je wilt of is dat wat jij als leidinggevende nodig hebt? Hoe groot is de afstand bij jou tussen wat jij wilt en nodig hebt?

Hoe gaaf is het als de belangrijke waarden van jouw team een onderdeel zijn van hun zingeving? Dat zij hierdoor bij het team willen horen en iets zinvols willen bijdragen? Sluit dit aan op de basale behoeftes bij de mens en is dit wat ze willen en nodig hebben? Is hiermee de afstand verkleind tussen willen en nodig hebben? Wat is hier het effect van in verhouding met als je dit wilt bereiken met macht? Wil je meer macht of meer plezier in leidinggeven?

Wil jij meer plezier in leidinggeven? Bel: (0183) 76 90 18!

Marcel Dassen

Marcel Dassen helpt directie en management om hun organisatie 'waarden gedreven' aan te sturen, de communicatie met hun personeel te verbeteren en helpt hen bij reorganisaties en overnames voor de juiste 'mindset' binnen hun organisatie.

2 comments so far

gerrit hoebenGeplaatst op10:15 am - mrt 18, 2021

Marcel ik zou er een andere foto erbij plaatsen met een ontspannen open blik waarbij je de mensen recht aankijkt.
Bij de foto Commitment zie ik oranje vlammen, dat is de tussenruimte of achtergrond die voor mij voorgrond wordt.
Het artikel is duidelijk maar om bij machthebbers de angst weg te nemen daar hebben ze hulp bij nodig, jou hulp. Je zult iets dichter bij de bron moeten komen. Is het misschien toch handig om te gaan golven?

Geef een reactie