• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

Onzekerheden zijn de enige zekerheden

Onzekerheden zijn de enige zekerheden

Onzekerheden zijn de enige zekerheden die er zijn. Dat is een vervelend gegeven omdat onzekerheden gevoelens van onveiligheid oproepen. In de piramide van Maslow vormen veiligheid en zekerheid de basisbehoeften van de mens. Als je ook nog nagaat dat je brein maximale controle wil, dan is het dealen met onzekerheden wel een hele klus. Hoe ga jij met onzekerheden om? Wil je onzekerheden zoveel mogelijk voorkomen en creëer je zoveel mogelijk zekerheden om je heen? Laat je niets aan het toeval over?

Tijdens een stilte retraite hoorde ik dit verhaal over een Boeddhistische monnik in Tibet. Dit inspireerde me, want welke keuze je in het leven ook maakt, de enige zekerheid die je hebt, is dat er altijd onzekerheden zullen zijn:

Enkele dorpelingen rennen in paniek naar hun Boeddhistische monnik omdat een kind verdwenen is uit het dorp. De monnik reageert: “Ik deel in jullie bezorgdheid in dit moment om het verdwenen kind en wat de toekomst ook zal brengen, er zullen altijd onzekerheden zijn!” Later op de dag rennen de dorpelingen vol blijdschap weer naar de monnik als ze het kind hebben gevonden. De monnik reageert: “Ik deel in jullie vreugde in dit moment en wat de toekomst ook zal brengen, onzekerheden zullen er altijd zijn.” Het kind blijkt gewond te zijn geraakt en de dorpelingen zoeken weer raad bij de monnik. De monnik: “Ik deel in jullie zorg voor het kind in dit moment en wat de toekomst ook zal brengen, er zullen altijd onzekerheden zijn.”

Onzekerheden zijn de enige zekerheden die we hebben in het leven. Je ervaart soms golven in het leven die jou overweldigen waardoor je dreigt kopje onder te gaan. Ook een succeservaring kan zo overweldigend zijn dat je het gevoel hebt te zweven. Misschien nemen jouw gevoelens van onzekerheid juist dan toe omdat je bang bent van de roze wolk af te vallen. Is het niet handiger om te leren surfen op de golven van het leven? Wat kun jij als leidinggevende met het gegeven dat onzekerheden de enige zekerheden zijn? Wat hebben jouw mensen nodig om te kunnen surfen op hun werkplek?

Je kunt bij hen op de surfplank gaan staan en hen blijven vasthouden. Leren ze dan beter omgaan met onzekerheden of geeft dit jou meer zekerheid? Wat jouw mensen ook doen, de enige zekerheid die ze hebben, is dat er altijd onzekerheden zullen zijn. Jouw mensen controleren is bij hen op de surfplank blijven staan. Zij zullen hierdoor nooit de ervaring hebben dat ze alleen kunnen surfen. Als zij van de plank vallen is de kans groot dat jij ook nat gaat.

Je kunt hen ook midden in de branding voor de eerste keer op de surfplank laten plaatsnemen en bij de eerste grote golf enthousiast roepen: “Je kunt het!” Dat is mensen bewust laten verzuipen. Wat is nu authentiek en effectief leiderschap? Dat je weet hoe het is om de eerste keer op de surfplank te staan. Dat je door en door het gevoel kent van keer op keer van die plank af te kukelen. Dat je je inleeft in hen en met hen meedenkt in plaats van voor hen te denken. Dat je blijft vragen en ontdekken wat iemand nodig heeft en weet hoe verlammend kritiek werkt.

De grootste valkuil voor jou is om te denken: “Dat doe ik toch! Ik luister naar mijn mensen en weet wat ze nodig hebben.” Als je wilt blijven stilstaan als leidinggevende en je niet verder wilt ontwikkelen, sluit deze houding hier perfect op aan. Jij hebt geen zekerheid dat je het goed doet. Er valt zoveel te leren voor jou elke dag weer. Blijf onbevangen en nieuwsgierig als een kind in het moment, dan valt er zoveel meer te ontdekken.

Ontdek de patronen, benader elke golf als uniek en handel vanuit het hier en nu. Observeren, waarderen en begeleiden levert zoveel meer op dan oordelen, kritiek geven en jouw handen terugtrekken. Jij kunt geen onzekerheden wegnemen, maar wel investeren in de veerkracht, het aanpassingsvermogen, de moed en het doorzettingsvermogen van jouw mensen. Laat hen groeien in het dragen en nemen van verantwoordelijkheden. Focus op autonomie en minder op zelfstandigheid als je de samenwerking binnen jouw team wilt bevorderen.

Zelfstandige medewerkers hebben minder de behoefte om samen iets op te lossen dan medewerkers die hun autonomie willen versterken door van elkaar te leren. Leren van elkaar is zich blijven ontwikkelen om er voor elkaar te zijn en het team te laten groeien. De noodzaak om de groep sterk te houden, zit al in onze genen waardoor we als mens menige onzekerheid hebben overwonnen.

Zolang de mens bestaat, ervaart hij de drang om de veiligheid te vinden binnen de groep. Handel jij en jouw medewerkers altijd in het belang van de groep? Onzekerheden weg te nemen door het eigen belang voorop te stellen, maakt jouw team en organisatie zwakker. De schijn van veiligheid op te wekken dat we alles naar onze eigen hand kunnen zetten, heeft ons als mens alleen maar zwakker gemaakt.

Wil jij jezelf als leidinggevende blijven ontwikkelen en durf jij te bellen: (0183) 76 90 18

Meer plezier in leidinggeven!

Wil je meer tips? Kijk ook eens op interessante tips!

Marcel Dassen

Marcel Dassen helpt directie en management om hun organisatie 'waarden gedreven' aan te sturen, de communicatie met hun personeel te verbeteren en helpt hen bij reorganisaties en overnames voor de juiste 'mindset' binnen hun organisatie.

Geef een reactie