• +(183) 76 90 18
 • info@authenticiteitinbeeld.nl

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn we

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • Authenticiteit in beeld
 • Espendreef 16
 • 4254 BT Sleeuwijk
 • telefoon: 0183-76 90 18
 • e-mail: info@authenticiteitinbeeld.nl

Ons website-adressen zijn: https://www.authenticiteitinbeeld.nl en http://www.marceldassencoachen.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Doel en grondslag van de verwerking

Authenticiteit in beeld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je goed te kunnen coachen, begeleiden of adviseren
 • Om je betaling te kunnen afhandelen
 • Om communicatie aan je te kunnen verzenden
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, onder andere voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Authenticiteit in beeld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens en bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van onze dienstverlening;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde resultaten;
 • gegevens voor de organisatie van onze dienstverlening;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van de kosten voor onze dienstverlening;
 • gegevens van derden die wij inhuren, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

Geheimhouding

Authenticiteit in beeld is gebonden aan wettelijke bepalingen op grond waarvan wij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen te behandelen.

Authenticiteit in beeld verstrekt alleen informatie aan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening en alleen indien strikt noodzakelijk voor een goede organisatie en uitvoering daarvan. Gevoelige persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Wanneer Authenticiteit in beeld derden inhuurt, om werkzaamheden voor klanten en deelnemers uit te voeren, dan sluiten wij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Via het downloaden van bestanden via een contactformulier, bewaren wij uw naam en e-mail. Via het aanmelden voor een training via een contactformulier, bewaren wij uw naam, e-mail, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en indien van toepassing de gegevens van uw bedrijf of werkgever als de factuur hieraan wordt verstuurd. Authenticiteit in beeld gebruikt deze gegevens voor het toesturen van een nieuwsbrief of voor de facturering voor de eigen administratie. Voor de belastingdienst is Authenticiteit in beeld verplicht om deze gegevens voor een periode van zeven jaar te bewaren. Deze gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet met derden gedeeld.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Via Google analytics monitoren we de bezoekers van onze website door te kijken hoe lang zij een pagina bezoeken en op welke pagina’s zij klikken. We achterhalen daarbij geen persoonlijke gegevens van de bezoekers.

Hoe lang we jouw data bewaren

 • De trajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken worden na 7 jaar gewist.
 • De trajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken worden na 10 jaar gewist.
 • De persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in CRM behouden.
 • Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je data

U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe we jouw data beveiligen

Alle data is afgeschermd en versleuteld bewaard door software die verhindert dat derden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Zodra er gegevens ‘gehackt’ zijn, melden wij dit bij de personen waarvan hun gegevens gelekt zijn. Dit is tot nu toe nog nooit gebeurd dat vertrouwelijke gegevens of persoonsgegevens ‘gehackt’ of ‘gelekt’ zijn.

Van welke derde partijen we data ontvangen en delen

Authenticiteit in beeld werkt samen met Eagle’s Flight Benelux, Brain Based Coaching en Fysiofit Altena. In overleg met bedrijven, cliënten of klanten van deze samenwerkingspartners wisselen we data van hen uit om hun verzoek tot dienstverlening te kunnen verwezenlijken. Ook in onze offertes en facturen maken we duidelijk welke partners van Authenticiteit in beeld meewerken om de opdracht of training uit te voeren.

Afhandelen van klachten en bezwaren

Marcel Dassen is gecertificeerd door de Nederlandse Orde voor Beroeps Trainers (NOBTRA) en geregistreerd bij de Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO). De NOBCO behandelt bezwaren of klachten van cliënten over de handelswijze van coaches die verbonden zijn aan de NOBCO. Authenticiteit in beeld voldoet aan de Internationale Ethische Code en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de deelname aan een coachtraject of een training door Authenticiteit in beeld ga je akkoord dat je alle klachten laat afhandelen door de klachtencommissie van de NOBCO en geen rechterlijke procedures start tegen Authenticiteit in beeld.

De relatie die wij met elkaar aangaan werkt alleen als er vertrouwen is in de aanpak en in elkaar. Bij onze vertrouwensrelatie past  geen weg naar de rechterlijke macht. De intenties van Authenticiteit in beeld zijn altijd zuiver en die zijn zeker gewaarborgd in haar dienstverlening waarbij de kwaliteit en de resultaten daarin voor onze klanten voorop staan. We vertrouwen er op dat de intenties van onze klanten ook zuiver zijn en hun verplichtingen nakomen.

Wijzigingen Privacybeleid

Authenticiteit in beeld behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing wordt op deze website bekendgemaakt. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn.