• +(183) 76 90 18
 • info@authenticiteitinbeeld.nl

Specialist in het optimaliseren van werkrelaties

Specialist in het optimaliseren van werkrelaties

Specialist in het optimaliseren van werkrelaties voor meer plezier in leidinggeven!

Hoe belangrijk is het voor jou dat jij volledig op iemand kunt vertrouwen? Iemand die er altijd voor je is en die je nooit in de steek laat. Wat er ook gebeurt! Als dit niet belangrijk voor je is, wat zegt dit dan over jou? Hoe kan jij iemand volledig vertrouwen als hij niet oprecht het beste met jou voorheeft? Wie wil jij als leider zijn? Betrouwbaar of vertrouw je meer op status en macht?

Het gaat niet vanzelf om oprecht het beste uit jouw medewerkers en jezelf te halen. Dat verlangt van jou een ‘lange adem’ om een steeds betere betrouwbare leider te worden. Daar gaat mijn boek De Betrouwbare leider over en als specialist in werkrelaties reik ik jou een methodiek aan die invulling geeft aan de lange adem die jij daarvoor nodig hebt.

Leer hoe je authentiek blijft door waardegedreven gedrag dat sterker is dan de druk van buitenaf. Leer communiceren als een top-communicator. Het gaat over druk, weerstand wegnemen en emotionele volwassenheid. Je krijgt antwoord op zingeving en mentale weerbaarheid. Hoe normen en waarden culturen vormen en wat de effecten zijn van paradigma’s. Hoe je grenzen stelt en bouwt aan loyaliteit en vertrouwen. De stappen die nodig zijn om te werken aan een hecht team en hoe jij hen begeleidt en faciliteert naar meer effectiviteit, betere resultaten en een plezierige sfeer. Lastige medewerkers vormen voor jou geen probleem meer en jij vergroot jouw invloed in het met elkaar samen bouwen van een ideale werkomgeving.

Uiteindelijk ontwikkel jij jouw eigen stijl in betrouwbaar leiderschap en authentiek mentorschap.

Neem contact met mij op als specialist in werkrelaties voor een vrijblijvend gesprek en wie weet is dat de eerste stap naar meer plezier in leidinggeven.

Soms kan hetgeen waar jij goed in bent, jou ook in de weg staan in het aansturen van mensen. Het denken in oplossingen, oordelen, meningen en adviezen geven, haalt niet het beste van de mensen naar boven die je aanstuurt.

Wil jij de juiste balans vinden en onder alle veranderende omstandigheden rustig en in verbinding blijven met jezelf, de directie en je team? Het overzicht houden en rotsvast met je team en organisatie sturen naar wat mogelijk is? “Ik help mensen zo dichtbij hun eigen kern te komen waardoor ze alles uit zichzelf en hun leven willen halen” (De kracht van authenticiteit).

Zeg “ja” tegen jezelf en samen zorgen wij er voor dat jij maximale waardering krijgt van jouw directie, team en teamleden? Bel de specialist in werkrelaties.

Bel (0183) 76 90 18  of stuur een e-mail naar info@authenticiteitinbeeld.nl

Het aanbod van Authenticiteit in beeld om jouw authentiek en effectief leiderschap in beeld te brengen en verder te ontwikkelen:

Overzicht van ons aanbod

 • Individuele coaching
 • Teamcoaching
 • DISC-onderzoek
 • Talent Motivatie Analyse (TMA)
 • Strategisch denken en handelen
 • Effectief leren omgaan met conflicten om op de werkvloer
 • Effectievere communicatie op de werkvloer
 • Presenteren en presentaties
Individuele coaching

Hieronder zie je een overzicht van het coachtraject bij Authenticiteit in beeld. De coachklant print het aan het begin van het coachtraject uit en gedurende het coachtraject vult hij al zijn bevindingen hierop in.

Authentiek leiderschap begint bij het helder hebben van je eigen normen en waarden. Normen zijn de regels en verwachtingen die we hebben over hoe mensen zich moeten gedragen in verschillende situaties. Deze normen kunnen voortkomen uit onze persoonlijke ervaringen en opvoeding, maar ook uit de cultuur en normen van de organisatie waar we werken. Het is belangrijk om je eigen normen- en waardepatroon te kennen, omdat dit bepaalt hoe je omgaat met situaties op de werkvloer en welke keuzes je maakt. Authentieke leiders zijn zich bewust van hun eigen normen en waarden en handelen hiernaar, terwijl ze ook ruimte geven aan de normen en waarden van anderen. Dit creëert een werkomgeving waarin open communicatie en respect voor elkaar centraal staan.

Het blijkt uit de wetenschap dat instinctief gedrag veel meer effect heeft op jouw gedrag dan verwacht. Dat betekent dat jouw gedrag vooral gevoelig is voor diverse vormen van druk. De druk van verleidingen, verwachtingen of een negatief zelfbeeld. Dit prikkelt jouw limbisch systeem en daardoor ga je in de stand van overleven. Dat kan door te vluchten, te vechten of stil te staan, oftewel te bevriezen in het moment. Dat limbisch systeem, is vrij gedateerd en dat betekent dat als jij je er aan overgeeft, dat jij jouw instincten volgt en dat is niet altijd gewenst gedrag.

In een coachtraject bij Authenticiteit in beeld leer je om jouw gedrag beter te laten aansluiten op jouw waarden. Trouw zijn aan jouw waarden is een vorm van zelfvertrouwen waarbij je trouw blijft aan jezelf. Waarden geven richting. Het is druk die je laat vervormen in gedrag. Waardegedreven gedrag daarentegen zorgt voor een stabiele houding en gedrag. Stabiel gedrag wekt de indruk van stabiliteit. Zelfvertrouwen, stabiliteit en geloofwaardigheid zorgen er voor dat jij als betrouwbare leidinggevende wordt ervaren.

De resultaten van een coachtraject bij Authenticiteit in beeld door een specialist in werkrelaties:

 • Je ontdekt wat jouw verhaal is als leidinggevende
 • Jouw kwaliteiten- en waardeprofiel
 • Wat jouw dominante kern is om in jouw kracht te komen staan als leider
 • Hoe jij jouw potentieel maximaal toepast onder alle omstandigheden zonder je te laten leiden door druk en verwachtingen
 • Je ontdekt hoe je steeds de juiste positie kiest en je team optimaal positioneert binnen de organisatie
 • Je leert strategisch denken, handelen en te vertalen in een strategisch plan
 • De juiste balans houden tussen directie, team en teamleden
 • Nooit meer in een spagaat komen te staan als leidinggevende tussen directie, team en teamleden 
 • Je ontdekt wat de kracht is van commitment en hoe je dit bij elk teamlid bereikt
 • Je leert effectieve gesprekken voeren zoals je nog nooit eerder hebt gevoerd
 • Je leert de waarden, voldoende vertrouwen, waardering, respect, betrokkenheid voor de wederzijdse belangen, eerlijkheid, ethiek en bekwaamheid, toe te passen in het systeem dat altijd tot win-win leidt
 • Hoe je slechte gewoontes omzet in een duurzame positieve en effectieve gedragsverandering
 • Je ontdekt wat systeemdenken inhoudt
 • Je leert kijken door de bril van systeemdenken
 • Je leert ineffectieve systemen doorbreken en vervangen door effectieve systemen
 • Je leert congruent gedrag ontwikkelen.
 • Je gebruikt jouw intuïtie in elk gesprek om de juiste vraag op het juiste moment te stellen.

Neem vrijblijvend contact op met Authenticiteit in beeld en bel: (0183) 76 90 18 of stuur jouw verzoek in door het formulier hieronder in te vullen:

Teamcoaching

Geloof jij in de kracht van de relatie tussen leidinggevende en medewerkers? Ontdek hoe deze oerkracht zich al 350.000 jaar heeft bewezen om van mensen een hecht en loyaal team te maken. Een team waarop je onder elke omstandigheid kunt vertrouwen. Wil jij bouwen aan een ideale werkomgeving die tot meer effectiviteit, betere resultaten en een plezierige sfeer leidt? Hoe je meer invloed krijgt op instinctief gedrag door waardegedreven gedrag te ontwikkelen. Hoe waardegedreven gedrag bedrijven aan de top brengt en houdt en de betere medewerkers aantrekt en aan zich bindt?

Neem vrijblijvend contact op met Authenticiteit in beeld en bel: (0183) 76 90 18 of stuur jouw verzoek in door het formulier hierboven in te vullen.

DISC-onderzoek

Je kunt een DISC-onderzoek inzetten voor een individuele coaching of voor alle teamleden. De DISC geeft jou feedback op jouw voorkeurgedrag en jouw aangepaste gedrag.

 • D is Dominant (rood)
 • I is Invloed (geel)
 • S is Stabiel (groen)
 • C is Consciëntieus (blauw)

Dominant – Hoe gaan we om met uitdagingen en problemen?

 • Veel rood: ongeduldig en wil graag zelf bepalen.
 • Weinig rood: geduldig en voorzichtig.

Invloed – Hoe we onze gedachten en ideeën communiceren?

 • Veel geel: optimistisch en overtuigend.
 • Weinig geel: pessimistisch en minder goed van vertrouwen.

Stabiel – Hoe reageren we op onze omgeving?

 • Veel groen: kalm en houdt van harmonie.
 • Weinig groen: actief, wil graag dingen doen.

Consciëntieus – Hoe we reageren op regels en procedures?

 • Veel blauw: volgt graag regels en houdt niet van vage instructies.
 • Weinig blauw: rebels en breekt juist de regels.

Door het onderzoek te doen, kom je meer te weten over jouw eigen gedrag en daardoor ga je ook het gedrag van jouw directie- en teamleden beter herkennen. Door jouw eigen gedrag en dat van hen beter te herkennen, weet je hoe je effectiever kunt aansluiten op jouw klanten en contacten!

Wil jij de test doen? De DISC kost €189,- (excl. BTW) en is inclusief een feedbackgesprek van een uur.

Talent Motivatie Analyse (TMA)

Waarom werkt Authenticiteit in beeld met de TMA?

Omdat de TMA Talentenanalyse diepgaand, niet veroordelend en positief gericht inzicht geeft in talenten, competenties en ontwikkelingsmogelijkheden. Wil je het beste uit jezelf halen en doen wat echt bij je past? Investeer in je talenten en sta steeds meer in je kracht.

Procedure

 • TMA-analyse online invullen 
 • Rapportage PDF ontvangen 
 • Bespreking met een TMA-coach

TMA is een methode ontworpen vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie. Samengevat gaat de TMA er vanuit dat mensen het best functioneren, het snelst leren, zelf in actie komen en betrokken zijn, als ze werk doen dat in lijn ligt met hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties.

Klik hier voor meer info over de TMA

Klik hier voor meer info over de TMA

TMA-coach Vanessa Verduijn, (achtergrond fysiotherapie):

Vanuit haar achtergrond van fysiotherapie heeft zij voor jou ook nog praktische tips:

Zie ook haar praktische tips om gelijk achter je bureau toe te passen.

Strategisch denken en handelen

Invloed vergroten op het resultaat, daar draait strategie om. Je kunt allerlei ingewikkelde termen gebruiken of moeilijk doen over wat strategie is. Het draait altijd om invloed uitoefenen op het resultaat. Je wilt weten wat het meeste effect heeft op het resultaat. Om strategisch denkvermogen te laten groeien, kijk je met twee brillen:

Bril 1: Wat heeft het meeste effect op het resultaat?
Bril 2: Waarop kan ik mijn invloed vergroten?

Strategie is abstract en je hebt een voorkeur voor concrete zaken die je gelijk kunt uitvoeren. Hierdoor heb je de neiging om gelijk aan de slag te willen gaan. Dat is geen goede strategie! Bij strategisch denken focus je op het resultaat in plaats van wat je allemaal moet doen. Jij vergroot jouw invloed op de toekomst en de meeste invloed heb je tijdens de voorbereiding! Deze aanpak leidt tot hogere en kwalitatief veel betere resultaten.

Elke deelnemer ontvangt een werkboek strategie en tijdens de training gaan we aan de slag met een opdracht uit jullie praktijk. Bestel alvast het werkboek strategie of boek een training.

Effectief leren omgaan met conflicten om op de werkvloer

De gevolgen van conflicten op de werkvloer zijn:

 • Ruzies en conflicten verzieken de sfeer
 • Ziekteverzuim stijgt
 • Productiviteit neemt af
 • Slechtere samenwerking
 • Het team raakt sterk verdeeld in tegengestelde kampen
 • Gevoelens van onrechtvaardigheid nemen toe
 • Leugens en excuses nemen toe

Door de training leer je anders kijken naar conflicten waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan om conflicten bij de bron aan te pakken. Hoe je met tegengestelde belangen, conflicten en lastige medewerkers omgaan, staat beschreven in mijn nieuwste boek De Betrouwbare leider.

Effectievere gesprekken op de werkvloer

De communicatie binnen jouw organisatie heeft direct invloed op de prestaties en productie van jouw organisatie. Hoeveel wordt er gepraat binnen jouw organisatie en hoeveel effectief gecommuniceerd? Slechte communicatie verspreidt zich als onkruid binnen jouw organisatie. Hoeveel schade veroorzaakt dit bij jouw organisatie?

De effecten van slechte communicatie leiden tot wantrouwen, onnodige fouten, hakken in het zand, ziekteverzuim en een hoog personeelsverloop. Er wordt veel ‘gepraat’ over slechte communicatie, maar wat wordt er effectief aan gedaan? We praten meer dan we communiceren en door de groei van steeds meer communicatiemiddelen zijn we slechter in plaats van beter gaan communiceren.

De huidige generatie is de minst verbonden generatie ooit. Ze hebben moeite met het verbinden met anderen en om verbonden te zijn met zichzelf. Ze missen het uitwisselen van gevoelens en ideeën met elkaar. Zoveel mensen die dicht op elkaar wonen en nauwelijks met elkaar verbonden zijn, terwijl de behoefte voor diepere verbondenheid met iemand steeds groter wordt.

Overspoelt door een overmaat aan prikkels, trekken we ons terug en nemen we afstand als iemand te dichtbij komt en vermijden de intimiteit in relaties met anderen. Filters die we inzetten om de prikkels om ons heen te reduceren werken te goed om nog echt contact te maken. Dit leidt er toe dat we steeds meer selectiever worden met wie we contact willen.

Waarin investeert jouw organisatie het meest? In communicatiemiddelen of in de mensen zelf? De mensen binnen een organisatie bepalen hoe betrokken ze zijn met hun organisatie. Ze bepalen de cultuur en zijn verantwoordelijk voor de relaties met hun organisatie. Je kunt als organisatie nog zoveel investeren in middelen, maar het uiteindelijke effect bepaalt het personeel.

In communicatiemiddelen investeren met mensen die niet effectief communiceren is dweilen met de kraan open.

In de training Verbeter je gespreksvaardigheden gaan we ook terug naar de oorsprong van interpersoonlijke communicatie. Een fundament voor de deelnemers waardoor ze makkelijker vaardigheden en gesprekstechnieken leren ontwikkelen. Terwijl sociale media ons sociaal netwerk overwoekert, groeit de behoefte naar diepere verbondenheid met elkaar omdat het simpelweg in onze genen zit.

Mensen die beter communiceren hebben een waardevoller en rijker sociaal leven en staan daardoor veel tevredener en gelukkiger in het leven. Wat is het effect daarvan op jouw organisatie?

Na de training Verbeter je gespreksvaardigheden heb je een veel beter presterend en productiever personeel. Een organisatiecultuur die de beste medewerkers aantrekt en bindt.

Het boek Voor elk gesprek het juiste antwoord hoort op elk bureau te liggen. Het boek is ook zo gemaakt dat het makkelijk mee te nemen is. Er is een digitale versie die je gelijk hier kunt bestellen en downloaden. Wil je grotere aantallen boeken bestellen, neem dan contact met mij op en vul je vraag hieronder in. Ook als je een andere vraag hebt, kan je dit formulier invullen en krijg je zo snel mogelijk antwoord. De specialist in werkrelaties beantwoordt graag jouw vragen!

   Presenteren en presentaties

   Het geven van presentaties en het maken daarvan is een krachtig instrument voor leidinggevenden en haal jij het maximale er uit?

   De trainingen van Authenticiteit in beeld worden voornamelijk in company gegeven. Vooraf vindt altijd een intakegesprek plaats om naadloos aan te sluiten op de wensen en behoeftes van de opdrachtgever. Prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en in te zetten dagdelen. Prijzen vanaf €625,- per dagdeel. Bel of e-mail voor een vrijblijvend gesprek:

   De specialist in werkrelaties – De specialist in werkrelaties – De specialist in werkrelaties

   Marcel Dassen: De specialist in het optimaliseren van werkrelaties voor voor meer plezier in leidinggeven!

   Telefoon: 0183-76 90 18 – e-mail: info@authenticiteitinbeeld.nl