• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

TMA: Talent Motivatie Analyse

TMA: Talent Motivatie Analyse

TMA Talent Motivatie Analyse

De TMA is een online persoonlijkheidstest die bestaat uit meerkeuze vragen. Je ontvangt een gedetailleerde rapportage. Hierin wordt inzichtelijk wat de talenten en drijfveren van de kandidaat zijn maar ook wat de competenties, ontwikkelingsmogelijkheden en vereiste leer- en werkstijl van kandidaten zijn. De rapportage is het uitgangspunt voor het coachgesprek (of online) dat daarna volgt. 

Positieve psychologie 

Op basis van positieve psychologie wordt inzichtelijk met welke eigenschappen de kandidaat echt hoger scoort dan het gemiddelde. Ontdek waar het natuurlijk talent zit en hoe deze het best kan worden ontwikkeld om zo te werken aan de intrinsieke motivatie van de kandidaat. Meer werkplezier, effectiever inzetbaar en minder uitval is het gevolg. 

Inzicht in talenten 

Met al deze resultaten is het eenvoudig te zien waarin de kandidaat zich goed kan doorontwikkelen en waar de energiegevers en energienemers zitten. De resultaten zijn ondermeer geschikt om om kandidaten te beoordelen, te identificeren en te ontwikkelen voor functies, op basis van hun competenties, capaciteiten en natuurlijke talenten. 

Door middel van verschillende analyses brengt de TMA natuurlijk voorkeursgedrag in beeld.             

Na het invullen van de online analyse volgt:

  • een uitgebreide rapportage waarin jouw unieke drijfveren en talenten in kaart worden gebracht. 
  • In een persoonlijk reflectiegesprek wordt betekenis gegeven aan de resultaten.
  • Je ontvangt een volledige digitale rapportage
Vanessa Verduijn is sinds april 2022 een gecertificeerde TMA professional

Het persoonlijk reflectiegesprek

Door de interactieve terugkoppeling ontstaat er steeds meer inzicht in de eigen talenten en valkuilen en zicht op de eigen natuurlijke aanleg om bepaalde competenties te ontwikkelen. Deze inzichten stellen je vervolgens in staat om meer regie te nemen over je eigen ontwikkeling. Ook is het mogelijk om een functiegericht ontwikkelingsadvies op te stellen.

Waarom werkt Authenticiteit in beeld met de TMA?

Omdat de TMA Talentenanalyse diepgaand, niet veroordelend en positief gericht inzicht geeft in talenten, competenties en ontwikkelingsmogelijkheden. Wil je het beste uit jezelf halen en doen wat echt bij je past? Investeer in je talenten en sta steeds meer in je kracht.

TMA-analyse, een prachtig instrument om jouw talenten in kaart te brengen! 

Wil jij ook weten waar jouw talenten liggen? Neem contact op en bel (0183) 76 90 18 en we bespreken de mogelijkheden voor een TMA. Tot snel!