• +(183) 76 90 18
 • info@authenticiteitinbeeld.nl

Veel gestelde vragen en antwoorden

Veel gestelde vragen en antwoorden

 • Wat betekent authenticiteit?
 • Antwoord: het antwoord vind je in deze blog Authenticiteit en authentiek
 • Wat houdt egogedrag in?
 • Antwoord: het antwoord vind je in deze blog Als je ego wint, verlies je
 • Wat betekent de naam van Authenticiteit in beeld?
 • Antwoord: Authenticiteit in beeld brengt letterlijk jouw authenticiteit in beeld. Je komt er achter wie jij werkelijk wilt zijn en hoe jouw gedrag hierop aansluit. Hierdoor gaan anderen jou door jouw gedrag ook herkennen zoals jij wilt zijn en sluit ook jouw zelfbeeld beter aan op wie jij wilt zijn.
 • Wat levert een traject bij Authenticiteit in beeld mij op?
 • Antwoord: Dat jij als mens en leidinggevende echt verbinding leert maken met anderen waardoor jouw invloed op anderen toeneemt. Je leert beïnvloeden vanuit win-win waardoor jouw relaties met anderen duurzaam en zuiver blijven. Jij haalt het beste uit jou en anderen naar boven.
 • Wat houdt een coachtraject bij Authenticiteit in beeld in?
 • Het coachtraject bestaat uit een onbeperkt aantal gesprekken en één DISC-onderzoek.
 • Waarom zou ik voor Authenticiteit in beeld kiezen?
 • Antwoord: Doordat ik een onbeperkt aantal coachingsessies aanbied, coach ik al meer dan 13 jaar minimaal 300 tot 400 uren per jaar en dat doen maar weinig coaches in Nederland. Ik heb hierdoor heel veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen van gedrag bij jou en hoe jij anderen leert positief te beïnvloeden. Uiteindelijk draait het om de resultaten die het jou oplevert. Lees wat het anderen heeft opgeleverd die een referentie hebben achtergelaten op LinkedIn en Google.
 • Wat houdt No Cure No Pay in?
 • Antwoord: Waarom zou jij betalen voor iets dat niet voor jou werkt? Dat is niet positief voor jou en voor mij. Na zes weken van een coachtraject met mij bestaat de mogelijkheid om het coachtraject te stoppen als blijkt dat jij jouw doelstellingen niet wil of kan halen door mijn aanpak. Zowel jij als ik geven hierin een verklaring waaruit blijkt dat er geen vooruitgang is geboekt. Je ontvangt dan geen factuur voor het hele coachtraject. Als er wel vooruitgang is geboekt dan breng ik de kosten zoals in de offerte zijn vermeld in zijn geheel in rekening en betaal je op de wijze zoals in de offerte is beschreven.
 • Hoe coacht Authenticiteit in beeld een heel team?
 • Antwoord: Ieder teamlid vult de DISC in en dat bespreek Marcel Dassen één op één. Daarna volgt een training hoe je waarde gedreven gedrag ontwikkelt. Dit leidt tot een visie voor het team waarbij de teamleden met elkaar een missie omschrijven. Dit is het vertrekpunt voor het team om gezamenlijke gewenst gedrag met elkaar te ontwikkelen waarbij ieder in zijn kracht komt te staan. Elk teamlid werkt aan zijn eigen ontwikkeling met als doel het team sterker te maken.
 • Hoe zit het met de geheimhoudingsplicht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
 • Antwoord: Op de website van Authenticiteit in beeld vind je het privacybeleid van Authenticiteit in beeld. Ook voer ik een register waarin ik alle verwerkingsactiviteiten bijhoud. Als je onvolkomenheden ontdekt of twijfels hebt over de vertrouwelijkheid of de privacy van jouw gegevens tijdens jouw coachtraject, verklaar je dat je eerst contact met mij opneemt. Indien we hier samen niet uitkomen, kan je na ons overleg jouw bevindingen voorleggen aan de klachtencommissie van de Nederlandse Organisatie voor Beroepscoaches (NOBCO). Ik ben vanaf 2011 bij deze beroepsorganisatie geregistreerd als coach.