• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

Verbinden met jouw collega’s, het moet niet gekker worden!

Verbinden met jouw collega’s, het moet niet gekker worden!

Verbinden met jouw collega’s, het moet niet gekker worden!

Verbinden met jouw collega’s, is dat belangrijk voor je? Zijn jouw collega’s net zo blij met jou als jij met hen? Wil je baas dat je het allemaal zelf kan en dat je hulp vraagt om het allemaal zelf te kunnen? Wat wilt hij nu? Alleen of samen? In een maatschappij van individualisme op zoek gaan naar verbinding. Het moet niet gekker worden.

Verbinding is het fundament van het leven. De mens is een ‘sociaal dier’ die vanuit het diepst van zijn instincten hunkert naar verbinding. Tegenwoordig in zijn oneindige zoektocht naar zelfontwikkeling en geluk, stelt hij zichzelf als individu centraal. Wat voor waarde heb je dan voor anderen?

Erkennen we het failliet van een maatschappij van het individualisme of willen het samen alleen blijven doen? Er is niets zo frustrerender voor personeel dan onduidelijke opdrachten. We gaan het anders doen, maar blijven hetzelfde denken. Kortom het wordt de hoogste tijd om na te denken over hoe we de waarden autonomie en samenwerken met elkaar kunnen verbinden.

Ben je bang dat je door samenwerken inlevert aan autonomie? Hoe je nog zelfstandig keuzes kunt maken als je afhankelijk bent van anderen? Hoe afhankelijker je bent van elkaar hoe meer men de noodzaak van samenwerken inziet. Plaats je management op een ijsschots op de Noordpool en de aandacht of jij als manager nog voldoende tot je recht komt verdampt onder deze onderkoelde omstandigheden. Onder de drang om levend van het ijsschots af te komen, is er geen plaats meer voor grote ego’s.

Wanneer lever je in aan autonomie tijdens het samenwerken? Dat heeft vooral met jouw ego te maken. Jouw ego verleidt nogal tot paradoxaal gedrag. Je wilt indruk maken op de groep om geaccepteerd te worden en die sluit juist zo’n zelf ingenomen persoon uit. “Kijk eens wat ik allemaal kan!” en “Wat levert het mij op?” Dit soort gedachten leveren geen ijzersterke teams op maar streelt menig ego waarin het narcisme het wint van de teamgedachte.

In onze drang naar iedereen is vervangbaar en maakbaar, zijn we uit verbinding met onszelf geraakt. Alles bereikt en alles gekregen en wat nu? Zoveel gepresteerd en zo weinig waardering er voor terug gekregen.

Trouw blijven aan je waarden, door geloofwaardig gedrag en deze waarden ook nog eens uitdragen gezamenlijk als groep. Daarin zit verbinding. Wat kun jij als autonoom persoon voor de groep betekenen in plaats van wat levert de samenwerking mij op? Je autonomie versterken door de beste keuzes te maken vanuit het groter belang, het teambelang. Je autonomie versterken door de juiste inschattingen te maken wat anderen nodig hebben waaraan jij optimaal kunt bijdragen.

Als een team slecht presteert, neem je afscheid van de leidinggevende en als het team goed presteert, ligt dit aan het team. Als jij niet verbinding kunt maken met anderen, ben je misschien niet in verbinding met jezelf! Door je te verdiepen in de ander, ontstaat er een verdieping in de relatie.

Sommige beelden en inzichten hangen als een molensteen om iemands nek die hem gevangen houden in zijn eigen denkpatroon. Verbinding ontstaat door waardering voor wat belangrijk is en zingeving veroorzaakt. Welke waarden dragen wij samen uit en van welke last willen we ons bevrijden? Het levert jou pas iets op als het ons allemaal iets oplevert. Het betreft ons allemaal en niet alleen maar jou! Het individualisme is dood, lang leve ‘wij’.

Meer plezier in leidinggeven!

Roept deze blog vragen in jou op? Wil je graag een persoonlijk antwoord op jouw vraag? Vul hieronder jouw vraag in met jouw gegevens en je ontvangt van mij een persoonlijk antwoord op jouw vraag:

Marcel Dassen

Marcel Dassen helpt directie en management om hun organisatie 'waarden gedreven' aan te sturen, de communicatie met hun personeel te verbeteren en helpt hen bij reorganisaties en overnames voor de juiste 'mindset' binnen hun organisatie.

4 comments so far

Vanessa verduijnGeplaatst op2:47 pm - sep 20, 2018

Ik denk dat het zeker van belang is om je te verbinden met collega’s. Elkaar waarderen, respecteren en trouw blijven aan je waarden, weten wat je aan elkaar hebt… ook onder druk en in moeilijke tijden. Ze zeggen wel eens dan leer je je echte vrienden kennen, geldt dit ook voor je collega’s? 1 voor alle, allen voor 1!

    Marcel DassenGeplaatst op11:34 am - sep 21, 2018

    Dankjewel Vanessa,

    Waardering en autonomie staan voor medewerkers bovenaan en laten we te snel vallen als we onder druk staan. Juist als de druk toeneemt, is de steun van je collega’s hard nodig en helpt klagen en wijzen naar anderen niet. Juist de mensen die dan durven op te staan om te laten zien wat 1 voor allen, allen voor 1 inhoudt, dragen bij aan echte verbinding.

Frans CaptijnGeplaatst op3:21 pm - sep 20, 2018

Het moet inderdaad niet gekker worden met de huidige onverbondenheid.

We komen tegenwoordig om in de meest moderne technische verbindingsmiddelen. Helaas blijft in de meeste organisaties de toenemende klacht ‘gebrek aan communicatie’. Intermenselijk contact, verdieping in wat echt in mensen om gaat, onbekendheid en tevredenheid met eigen uniekheid en de uniekheid van de ander en vaak ook bezieling (zingeving) ontbreken.

Voor mij is je opmerking: ”Verbinding ontstaat door waardering voor wat belangrijk is en zingeving veroorzaakt” waar. Zingeving betekent letterlijk het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven … Dat is niet je kapot rennen om nog meer dingen te kunnen kopen die je feitelijk niet nodig hebt maar je leven LEVEN.
Meestal komen we daar te laat achter nadat je in een situatie terecht komt die je met de neus op de feiten drukt waar leven ook al weer echt om gaat.

Verbinding heeft te maken met tenminste twee ‘partijen’ en vaak geven we de ander maar de schuld dat het allemaal zo stroef loopt. En die beschuldiging heeft weer veel te maken met hoe we in ons jonge leven al zijn geprogrammeerd. We staan nog slechts zelden open om zonder oordelen de tijd te nemen om te luisteren naar de ander. Ons af te vragen hoe het komt en wat we er van kunnen leren dat een ander anders dan ons denkt. Goh… verbinding. Menselijk contact. Hoe waardevol en zonder die verbinding, ja noem het samenwerking, krijgen we helemaal niets voor elkaar.

Welke kwaliteit dicht jij verbinding toe? Techniek blijkt niet het juiste medium voor echte verbondenheid. Het draait om mensen…

Frans Captijn

Geef een reactie