• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

VIS-model

VIS-model

Communicatie volgens het VIS-model

 

Het gaat om drie wezenlijke stappen in elk gesprek of presentatie:

  1. Contact
  2. Betrokkenheid
  3. Actie 

 

Wat zijn de mogelijkheden in deze drie fases?

1. Contact:

Wil ik met jou contact?

Je benoemt argumenten en dan is er contact vanuit het ‘hoofd’, rationeel contact. Zodra het contact ‘onvoldoende’ oplevert, wordt het contact verbroken.

Je voelt aantrekkingskracht en dan is er contact vanuit het ‘hart, emotioneel contact’. Zodra er ‘gekwetstheid’ ontstaat, wordt het contact verbroken.

2. Betrokkenheid:

Wil ik langer contact met jou?

Je blijft wikken en wegen in wat je ontvangt en geeft in dit contact. Zolang de balans in jouw voordeel is, blijft de aandacht hoog. Als je teveel inlevert, wordt het contact verbroken.

De aantrekkingskracht groeit en er ontstaat sympathie. Zolang het begrip blijft groeien, blijft de aandacht hoog. Als het begrip afneemt, wordt het contact verbroken.

3. Actie:

Wil ik iets doen met jou?

Je ziet een kans met een enorm voordeel voor je. Zodra de kans een succes voor je wordt, blijf je alert en wil je meer. Als de kans mislukt, word je voorzichtig en bij herhaling verbreekt het contact definitief.

De sympathie groeit uit tot vriendschap. Zolang de hulpvaardigheid blijft groeien , blijf je actief voor de ander. Als de nood het hoogste is en de ander laat het afweten, dan verbreekt het contact definitief.

 

Het hoofd wil begrijpen en het hart wil begrip. Dit verlangt nieuwsgierigheid en inleven in de ander, waarbij het hoofd het hart volgt en niet andersom! In het VIS-model, staat de V voor het hart, de I voor het hoofd en de S voor actie, waarbij hart en hoofd samenkomen.

VISmodel

In het VIS-model draait het om energie. Om te boeien en te binden is energie nodig.
Aandacht en interesse verdwijnen als de energie weglekt.
De energie blijft hoog als vorm, inhoud en sturen kloppen.
Zodra de ander merkt dat er iets niet klopt in de vorm, de inhoud of dat hij de richting kwijtraakt, dan verslappen de aandacht en interesse.
De negen onderdelen van het VIS-model hangen nauw samen met elkaar en zodra één onderdeel begint ‘te lekken’ dan daalt de energie.

Geef een reactie