• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

Waar ligt jouw focus? Op hoofdlijnen en lange termijn of op de details?

Waar ligt jouw focus? Op hoofdlijnen en lange termijn of op de details?

Om hoofdlijnen en lange termijn draait het ook al zijn details zo heerlijk concreet en kan je er gelijk mee in actie komen. Concrete zaken trekken onze aandacht en zeker zaken die je gelijk kunt oppakken en afhandelen. Je ziet het en kunt er gelijk op inspelen. Je hebt het gevoel dat jouw inbreng of jouw correctie tot een beter resultaat leidt. Helaas, is het slechte nieuws dat je dan te laat bent.

Je had het nooit zover moeten laten komen dat je nu jouw medewerker belast met wat je aan details waarneemt of erger nog, wilt corrigeren. Het lijkt zo voor de hand om anderen te controleren op wat ze doen en toe gegeven aan jouw controledrang. Hoe ervaren jouw partner en kinderen als je commentaar hebt over hun handelen? Dat je hen corrigeert en het beter weet. Reageren ze met een glimlach en met heel veel dankbaarheid? Met andere woorden, hoezeer word jou dit in dank afgenomen? Doe dat dan ook niet met jouw medewerkers!

Hoe voelt dit voor jou als iemand op jouw vingers zit te kijken en je ook nog eens steeds verbetert. Dat voelt niet goed en dat maakt het een flink stuk minder leuk op de werkvloer. Door ruimte en vrijheid te geven en door betrokken en dienstbaar te zijn ontstaan werkrelaties die prettig voelen.

Je hoort te anticiperen op de toekomst. Dat betekent in vak twee zijn van het prioriteitenschema. Vak twee zijn de belangrijke en niet urgente taken. Je kijkt samen met je medewerker van tevoren hoe hij iets wil aanpakken, wat hij nodig heeft en hoe hij denkt het beste resultaat te kunnen leveren. Daarin mag je meedenken en feedback geven. Dit bevordert gelijk ook zijn ontwikkeling doordat hij zich steeds beter leert voor te bereiden. Een betere voorbereiding staat synoniem voor betere resultaten.

Vaak helpt het al als je je samen in het probleem of de uitdaging verdiept. Alleen al dat gesprek levert zoveel waardevolle informatie op dat je de medewerkers het vertrouwen kunt geven er straks zelf uit te komen. De goede vragen die je aan het begin stelt, voorkomen juist dat je nog hoeft te controleren. Bovendien vraag jij jouw medewerker om zelf contact op te nemen als hij of zij nog hulp nodig heeft.

Op deze manier krijg je ook steeds meer inzicht wat jouw medewerkers nodig hebben en hoe jij daaraan kan bijdragen. Vergelijk bij alles wat er gaat gebeuren op de werkvloer in hoeverre dit bijdraagt aan het succes van jouw organisatie. Wat daarvoor in grote lijnen nodig is en hoe je dit kunt stimuleren (Zie ook mijn blog Kan je het wel goed doen als je niet de goede dingen doet?). Dan focus jij op hoofdlijnen en lange termijn.

Je hoort als leidinggevende strategisch inzicht te hebben om te kunnen sturen op hoofdlijnen en lange termijn. De visie van de organisatie vertalen naar de visie van jouw team. Wat hiervoor nodig is en hoe je dit verder binnen jouw team kunt ontwikkelen. De details laat je maar over aan jouw medewerkers, die weten daar zeker wel raad mee.

Met controleren verlies je waardevolle tijd die je hard nodig hebt door vooruit te kijken. Vooruit kijken levert jou tijd op omdat je voorbereid bent op wat er allemaal gaat komen en hoe jij jouw team op koers weet houden. Kortom stop met controleren en je bezig te houden met details. Ga vooruit door jouw team te sturen op hoofdlijnen en lange termijn, dan wordt het vanzelf een stuk leuker op de werkvloer. Blijf zoveel mogelijk in vak twee.

Meer plezier in leidinggeven!

Hoe zorg je dat jouw team zich op lange termijn committeert en hoe jij dit optimaal kunt voorbereiden? Download gelijk het schema commitment met een uitgebreide toelichting. Zo ben jij als leidinggevende goed voorbereid!

Marcel Dassen

Marcel Dassen helpt directie en management om hun organisatie 'waarden gedreven' aan te sturen, de communicatie met hun personeel te verbeteren en helpt hen bij reorganisaties en overnames voor de juiste 'mindset' binnen hun organisatie.

Geef een reactie